Jokainen työtön on oman elämänsä paras asiantuntija

Blogi 25.01.2019 08:57 Siekkinen Saana
Johtaja Saana Siekkinen

"Koen, että aktiivimalli rankaisee toiseen kertaan jo työtöntä työnhakijaa. Kun ihminen on työnhakija, niin onhan jo selvää, että hän hakee työtä. Aktiivimalli aiheuttaa valtavaa lisästressiä, koska sitä työtä olisi pakko löytää tai se pieni työttömyyskorvaus pienenee vielä lisää..."

Tällaiset kommentit toistuivat monessa kirjoituksessa, kun SAK loppusyksystä kysyi työttömiltä kokemuksia aktiivimallista. Työttömyys koetaan nöyryytykseksi ja työttömäksi jääminen on jo itsessään kova paikka monelle.

Aktiivimallista tuli uusi nöyryytys entisen päälle. Viime vuosien työttömyysturvan kiristykset näyttävät lähtevän ajatuksesta, että työtöntä on rangaistusten ja leikkausten uhalla painostettava työn tekoon. Tätä on tavallisen työttömän vaikea ymmärtää.

SAK:n kannustavan työllistymisturvaehdotuksen taustalla on ajatus, että kuka tahansa meistä voi joutua työuransa aikana työttömäksi. Työttömyys ei saa olla rangaistus tai nöyryytys. Meidän on päästävä tilanteeseen, jossa työelämän muutoksissa yhä useamman kohdalle sattuva työttömyys on jakso kahden työn välissä. Se aika käytetään tehokkaasti uuden työn etsimiseen ja oman osaamisen päivittämiseen. Lähtökohta on työttömään luottaminen – jokainen työtön on oman elämänsä paras asiantuntija.

Nimensä mukaisesti kannustava työllistymisturva kannustaa työtöntä, ei rankaise. Jokainen työtön työnhakija on yksilö, jonka tilanteet vaihtelevat suuresti. Aktiivimalli ei näitä yksilöllisiä eroja tunnista, ja senkin vuoksi siitä on luovuttava.

Kuka tahansa meistä voi joutua työuransa aikana työttömäksi.

SAK:n esityksessä jokaiselle työttömälle tehdään henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työnhausta, koulutuksesta, kuntoutuksesta ja muista tarvittavista palveluista. Tärkeintä on huomioida jokaisen ihmisen työ- ja toimintakyky sekä erilaiset elämäntilanteet.

Työttömällä on oltava mahdollisuus saada tukea työnhakuun ja oman työuran suunnitteluun. Tästä syystä myös velvoittavista työtarjouksista voidaan luopua. Työnhausta ja sitovista työtarjouksista sovitaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelman päivityksen yhteydessä.

Myös karenssijärjestelmää on työttömyysturvan uudistuksessa syytä uudistaa yksinkertaisemmaksi ja seuraamuksia lieventää nykyisestä. Esimerkiksi työllistymissuunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä saisi vähäisen, mutta asteittain kovenevan sanktion. Virheen voisi myös korjata. Ruotsissa tällainen malli on jo käytössä.

Suomessa voi nyt saada 60 päivän karenssin, jos työtön ei ole sovitusti toteuttanut työllistymissuunnitelmaa. Aikamoinen rangaistus kenelle tahansa menettää toimeentulo kuukausien ajaksi.

"Aktiivimallin toteutus kaipaisi vähän inhimillistämistä ja henkilökohtaistamista, jokaiselle ihmiselle pitäisi tehdä omanlaisensa suunnitelma ja katsoa mihin kukin pystyy. Ei kiristämistä tai uhkailua karensseilla, vaan oikeanlaisen polun löytäminen yhdessä."

Sipilän hallitus on paitsi leikannut ansiosidonnaista työttömyysturvaa myös tehnyt siitä entistä monimutkaisemman. Merkittävin leikkaus oli työttömyysturvan keston lyhennys sadalla päivällä. Aktiivimalli ja valmisteilla oleva aktiivimalli kakkonen puolestaan luovat työttömyysturvasta hyvin vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden.

SAK:n kannustava työllistymisturva tarjoaa hyvän mahdollisuuden työttömyysturvajärjestelmän yksinkertaistamiseen. Vuosien kuluessa työttömyysturvajärjestelmää on uudistettu paloissa ja siksi siitä on tullut monimutkainen kokonaisuus.

Varsinkin lyhytaikaisen työn, keikkojen tai muiden työpätkien vastaanottaminen voi sekoittaa työttömän työnhakijan toimeentulon pitkäksikin aikaa. Keikkatyötä myös tehdään monin eri tavoin: osa ehkä yrittäjänä, osa palkansaajana, osa freelancerina. Tällaisissa tilanteissa nykyinen työttömyysturvajärjestelmä ei toimi riittävän joustavasti.

SAK:n kannustavassa työllistymisturvassa joustavuutta lisäisivät muun muassa palkkatyön ja yrittäjyyden välisen eron selkeyttäminen sekä työajan tarkastelusta luopuminen. Keikkatyöntekijöidenkin toimeentuloa helpottaisi se, ettei sovitellun päivärahan saantia viivästyttäisi erilaisten työn kestoa koskevien selvitysten hankkiminen, vaan päiväraha määräytyisi yksinkertaisesti ansaittujen tulojen perusteella.

Johtaja Saana Siekkinen veti vuoden 2018 ajan SAK:n työttömyysturvan uudistamishanketta, jonka tuloksena syntyi muun muassa esitys kannustavasta työllistymisturvasta.