SAK haluaa Suomeen työllistymisturvan, joka luottaa työttömään mutta myös kannustaa tekemään työtä. SAK:n työllistymisturva on yksinkertainen ja joustava työttömyyden aikainen toimeentuloturva, joka täydentää myös keikkatyötä tekevien toimeentuloa tarvittaessa.

Työllistymisturvan toinen puoli ovat palvelut: laadukkaat palvelut tukevat työnhakua, kouluttautumista ja työkykyä.

SAK:n työllistymisturva lyhyesti

 • Vain kaksi etuutta työttömyysturvassa: ansioturva ja perusturva.
 • Selkeyttä tuo myös byrokratian vähentäminen.
 • Lyhytaikaisen työn tekeminen on aiempaa helpompaa soviteltua päivärahaa uudistamalla.
 • Palkansaajan ja yrittäjän välinen ero on aiempaa selkeämpi.
 • Palkansaaja voi vakuuttaa työttömyyden varalle sekä palkansaaja- että yrittäjätulojaan yhdistelmävakuutukseen. Myös yrittäjä voi vakuuttaa molempia tulojaan.
 • Työssäoloehto on kuusi kuukautta, mutta se määräytyy työajan sijaan tulojen mukaan.
 • Työttömän on ilmoittauduttava työnhakijaksi ja haettava työtä.
 • Omavastuupäivät poistuvat työttömyyden alusta.
 • Työllistymisbonus kannustaa muuttamaan työn perässä.

Palvelut ovat työllistymisturvan toinen puoli

 • Jokaiselle työttömälle on tehtävä henkilökohtainen työllistymissuunnitelma.
 • Puhelinsoitto ei riitä, työtön on tavattava kasvotusten heti työttömyyden alussa.
 • Työttömyysturvaa laiminlyöntien vuoksi leikkaavat karenssit ovat nykyistä lievempiä ja kovenevat asteittain.
 • Palveluiden rahoitusta on lisätty ja palvelut on turvattu maakuntauudistuksessa.

Yksinkertaisempaa ja selkeämpää turvaa

Työttömien palveluihin on SAK:n mielestä sijoitettava lisää voimavaroja niin, että voimme saavuttaa palveluidemme laadussa Ruotsia ja Tanskaa. Työttömien työkyvystä ja osaamisesta on pidettävä huolta.

SAK:n kannustava työllistymisturva purkaa turhaa byrokratiaa, joka tekee nykyisestä järjestelmästä työttömälle monimutkaisen. Kannustavassa työllistymisturvassa työttömyysetuuksia on vain kaksi – ansioturva ja perusturva. Selkeyttä tuo myös omavastuupäivistä luopuminen.

Luottamus työttömään näkyy esimerkiksi karenssien kohtuullisuudessa: Karenssit ovat alussa lieviä ja kasvavat laiminlyönnin toistuessa. Työtön voi välttää ne korjaamalla laiminlyöntinsä tai olemalla esimerkiksi töissä, yrittäjänä, koulutuksessa tai muussa työllistymistä edistävässä palvelussa.

Työn perässä muuttavalle maksetaan SAK:n mallissa työllistymisbonuksena työttömyysturvaa kolmen kuukauden ajan, jos hän muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle tai käy päivittäin töissä työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työajan tarkastelusta luopuminen parantaa keikkatyöntekijän toimeentuloa

Keikkatyöntekijöiden toimeentulon parantamiseksi SAK esittää muun muassa työajan tarkastelusta luopumista työttömyysturvassa sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välisen eron selkeyttämistä.

Kannustavassa työllistymisturvassa työajan tarkastelusta luovuttaisiin sekä sovitellun päivärahan maksamisessa että työssäoloehdon tarkastelussa. Tulevaisuudessa etuuden kannalta kaikki olennaiset tiedot olisi saatava automaattisesti vuoden 2019 alussa käyttöön tulleesta tulorekisteristä.

Keikkatyöntekijän aika kuluu työn hakemiseen

Byrokratian purkamiseen kannustaa myös keikkatyöntekijöiden toimeentulon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen haasteita käsittelevä tutkimus. Tutkimuksen SAK tilasi osana työttömyysturvan uudistamishanketta ja tulevaisuuden ilmiöitä luotaavaa Mahdollisuuksien aika -hanketta.

Vajaalla työllä, valtavalla vaivalla -tutkimuksen mukaan keikkatyöntekijöiden työaika muodostaa epätasapainoisen kolmion. Ansiotyötä on keikkatyössä ajallisesti ja taloudellisesti usein vähän. Sen sijaan työntekijän aikaa kuluttavat valtavasti töiden hakeminen, työttömyysturvan yhteensovittaminen ja erilaisten ongelmien ratkaiseminen.

Keikkatyöntekijöiden toimeentuloa koskevaan tapaustutkimukseen haastateltiin 11 satunnaisesti valikoitunutta henkilöä. Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina laadullisina teemahaastatteluina.

Vajaalla työllä, valtavalla vaivalla – Keikkatyöntekijän toimeentulo -tutkimus

Lue lisää