Emme me huviksemme tee haittaa

Blogi 14.12.2023 09:25 Eloranta Jarkko
Jarkko Eloranta

Tänään torstaina järjestettävä SAK:laisten liittojen toimintapäivä on tähänastisista toimista raskain. Siihen ovat yhtyneet myös STTK:laiset toimihenkilöliitot Pro ja Erto sekä akavalainen Insinööriliitto. Toimet pysäyttävät muun muassa joukkoliikenteen toiminnan ja ruokapalvelut useissa julkisen sektorin toimipaikoissa, mikä herättää aina oikeutettua harmia. Ovathan kyseessä ihmisten päivittäin tarvitsemat palvelut.

Haluan koko liittoperheen puolesta pahoitella tätä haittaa suomalaisille. Vakuutan, että emme ole ryhtyneet näihin toimiin kevyin perustein, vaan meillä on painava syy näin koville toimille. Hallitus ei suostu kuuntelemaan työntekijöitä, eikä suostu neuvottelemaan työntekijöiden kanssa, vaikka olemme esittäneet vakavia huolia leikkausten ja heikennysten yhteisvaikutuksesta työntekijöille, irtisanottaville ja lomautettaville. Hallitus on arvioinut toimien vaikutusta puutteellisesti ja sivuuttanut tehdyt vaikutusarviot.

Jo nyt toteutettavat leikkaukset tarkoittavat satojen eurojen menetystä monille lomautettaville ja irtisanottaville, pienipalkkaista tai osa-aikaista työtä tekeville yksinhuoltajille ja yksinasuville. Toimet osuvat poikkeuksellisen rajulla tavalla naisiin ja etenkin lapsiperheisiin. Lakosta aiheutuva haitta kestää päivän. Hallituksen toimista aiheutuva haitta jatkuu vuosikymmenet.

Hallitus aloittaa työelämän lainsäädäntöön kohdistuvat heikennykset rajoittamalla lakko-oikeutta. Näyttää siltä, että tarkoituksena on vaimentaa kritiikki ja vastarinta muille toimille ennen kuin se alkaakaan.

Hallituksen toimista aiheutuva haitta jatkuu vuosikymmenet.

Hallituksen malli paikallista sopimista koskevasta lainsäädännöstä uhkaa murentaa valtakunnallisten työehtosopimusten yleissitovuuden ja työehtojen minimitason. SAK ja sen jäsenliitot pitävät mahdottomana sopia työmarkkinamallista, jos sen perusteena syntyvien sopimusten kattavuudesta ja sitovuudesta ei ole selkeyttä.

Työmarkkinaosapuolten on voitava sopia keskenään siitä, millä ehdoilla valtakunnallisista sopimuksista voidaan työpaikoilla poiketa. Tämä asia ei voi olla sopimuspöydän ulkopuolelta saneltavissa, varsinkaan vain toista osapuolta palvelevalla tavalla.

Hallitus uhkaa romuttaa sopimusjärjestelmän ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäksi myös työntekijöiden irtisanomissuojan. Henkilöperustaisen irtisanomisen helpottamisen lisäksi työntekijän varautumisaika työttömyyteen puolitetaan, kun jatkossa muutosneuvotteluiden aloituksesta potkuihin menee vain kolme viikkoa kuuden sijaan. Lomautus voi jatkossa alle 50 työntekijän yrityksissä alkaa viikossa aikaisemman kahdeksan viikon sijaan, työnantajan yksipuolisella ilmoituksella.

Koska hallitus ei suostu reagoimaan työntekijöiden vetoomuksiin, meidän on tehostettava toimiamme. Osoitamme hallitukselle, että työntekijöiden oikeutettu suuttumus ei mene pois vaikenemalla ja sivuuttamalla. Seuraavat toimet saattavat olla aiempaa kovempia ja mahdollisesti myös pitkäkestoisempia. Olemme koko ajan toivoneet, että jo lievemmät toimenpiteet olisivat osoittaneet työntekijöiden jaetun näkemyksen ja päättäväisyyden hallitukselle.

On kuitenkin kyse niin perustavaa laatua olevista asioista, ettemme voi todeta, että annamme olla emmekä puolusta jäseniämme. Tiedämme, että siitä aiheutuu hankaluuksia monen ihmisen arkeen. Pahempaa on kuitenkin luvassa, jos mitään ei nyt tehdä.