Dubain ilmastokokous puolivälissä – työntekijöille tärkein kokonaisuus koskee oikeudenmukaisen siirtymän sisältöä ja rakennetta

Blogi 08.12.2023 12:31 Björkbacka Pia
SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka

YK:n Dubain COP28 ilmastokonferenssi on puolivälissä. Virkamiehet neuvottelivat ensimmäisen viikon tekstiluonnoksia ja poliittisen tason neuvottelut alkavat tänään perjantaina. 

Ilmastokokous huipentuu Pariisin sopimuksen maailmanlaajuiseen tilannekatsaukseen, jossa tarkastellaan ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja toimien riittävyyttä. Toistaiseksi toimet päästöjen vähentämiseksi eivät ole riittäviä 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Suomi osana EU:ta ajaa neuvotteluissa voimakkaasti fossiilisista polttoaineista luopumista sekä uusiutuvan ja puhtaan energiatuotannon lisäämistä. 

Työntekijöille neuvottelujen tärkein kokonaisuus koskee oikeudenmukainen siirtymä -työohjelman sisällöstä ja rakenteesta päättämistä. Keskustelussa valtiot pyrkivät yhdistämään kokonaisuuteen työelämän murrosta koskevien asioiden lisäksi kestävään kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen liittyviä niin kansainvälisiä kuin kansallisia ulottuvuuksia. Neuvottelut ovat laajentuneet käsittelemään muun muassa kauppa- ja kehityspolitiikkaa ja ne sivuavat myös rahoitusta. Tällä hetkellä pöydällä olevassa tekstivaihtoehdoissa on potentiaalia sekä täydelliselle epäonnistumiselle että kohtuulliselle onnistumiselle.

Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestö ITUC ja kansainvälinen työnantajakeskusjärjestö IOE ovat ilmaisseet huolen työohjelmaa koskevien neuvottelujen kulusta. Niiden mielestä aikaisemmin tänä kesänä kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssissa päivitetty oikeudenmukaista siirtymää käsittelevä olisi hyvä sisältöpohja neuvotteluille myös COP28:ssa. Ne tarjoaisivat hallituksille valmiin politiikkakehyksen, jolla siirtymä voitaisiin tehdä huomioiden kansalliset olosuhteet ja kehitysprioriteetit.

ILO:n suuntaviivoissa korostetaan, että työntekijöille oikeudenmukaisessa siirtymässä tarvitaan keskitettyjä toimia ja kolmikantaista valmistelua.

ILO:n suuntaviivoissa korostetaan, että työntekijöille oikeudenmukaisessa siirtymässä tarvitaan keskitettyjä toimia ja kolmikantaista valmistelua. Osana suunnitelmaa tulee huomioida ilmastotoimien työllisyysvaikutukset, tunnistaa vaikutukset työntekijöihin riippuen toimialasta ja koulutuksesta sekä estää kehitys, joka johtaa eriarvoistumiseen. Palkansaajien lisäksi toimia ja informaatiota on tärkeää kohdentaa myös yrityksiin, jotta ne voivat parantaa ajoissa toimintaedellytyksiään kestävien ja säällisten työpaikkojen luomiselle.

Työmarkkinajärjestöjen välisen vuoropuhelun vahvistaminen on tärkeä osa onnistunutta siirtymää, sillä ilmastotoimien aiheuttaman murroksen haasteet työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa ovat suuret.  Kyse on laajasta politiikkakokonaisuudesta. ILO:n suuntaviivat liittyvät makrotalous-, teollisuus- ja alakohtaisiin politiikkoihin, aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, ammattitaidon kehittämiseen, työturvallisuuteen ja työterveyteen, sosiaaliturvaan ja tasa-arvoon. 

Toivottavasti Dubaihin saapuneet valtioiden johtajat niin teollisuus- kuin kehitysmaista ovat valmiit sitoutumaan ilmastoneuvotteluissa ILO:n työkonferenssissa kesäkuussa sopimiinsa oikeudenmukaisen siirtymän suuntaviivoihin. Se ei ole mielestäni kohtuuton pyyntö maailman työmarkkinajärjestöitä. 

Pia Björkbacka osallistuu Dubain ilmastoneuvotteluihin ITUC:n delegaation jäsenenä.