Komissio on oikealla asialla – mutta kuka päättäisi ja mistä?

Blogi 22.04.2017 19:50 Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelän kasvokuva.

Euroopan komissio julkaisi toissapäivänä pitkään odotetun esityksensä eurooppalaista työelämää ja hyvinvointia parantavista uudistuksista. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi nimetty paketti pitää sisällään niin poliittisia julistuksia, suosituksia ja lakialoitteita kuin uudenlaisen jäsenmaiden arviointijärjestelmän.

Kuten komission uudistuspaketin vaikeaselkoinen nimi jo vihjaa, esityksiä saattaa uhata tyypillinen EU-uudistusten kohtalo: Asiantuntijat juuttuvat väittelemään rakenteista ja muotoseikoista. Sen jälkeen ihmetellään, miksi tärkeä asia kiinnostaa niin harvaa.

Myös sisällössä on aineksia keskustelun jumiutumiseen. Komissio ehdottaa esimerkiksi yhteisiä eurooppalaisia periaatteita työttömyysturvalle ja toimeentuloturvalle. Mitä se merkitsisi Suomessa? Miten kävisi etuuksien tasolle ja kuka jatkossa päättäisi mistäkin? Pitääkö EU:n ylipäätään antaa puuttua jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmiin?

Komission teksteistä on helppo löytää uhkakuvia. Tarkkana onkin syytä olla. Oli komission esitys mikä hyvänsä, sen jatkokäsittelyyn vaikuttavat monenlaiset tahot ja niiden tarpeet. Hyvistäkin aikeista voidaan päätyä huonoon lopputulokseen, siksi jokainen esitys on nyt arvioitava huolella.

Jotain myönteistä komission esittämästä paketista on kuitenkin varausten keskellä sanottava.

Euroopan komissio on nähnyt, että kasvava osa maanosamme työntekijöistä tekee työnsä perinteisen työsuhteen ulkopuolella ja jää siksi yleiseurooppalaistenkin oikeuksien ulkopuolelle. Komissio on myös ymmärtänyt, että yhteinen eurooppalainen talouspolitiikka ei toimi, jos se sallii köyhyyden ja eriarvoisuuden syventyä.

Näiden ja monien muiden meille kaikille tärkeiden kysymysten esiin nostaminen ei vielä takaa hyvien ratkaisujen löytämistä. Myönteinen palaute on joka tapauksessa paikallaan. Komissio on nyt oikealla asialla.