Eläkeuudistus

Työmarkkinajärjestöjen sopima eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Uudistus nostaa eläkeikärajoja vaiheittain, kartuttaa eläkettä yhtäläisesti eri-ikäisille ja tuo valittavaksi uusia eläkemuotoja.

Suomalaiset elävät keskimäärin pidempään ja elinaika pitenee ennusteiden mukaan vielä nykyisestä. Vaikka työntekijäryhmien välillä on eroja, odotettavissa olevien eläkevuosien määrä on kasvanut.

Eliniän odotteen ja eläkevuosien kasvu on ollut tärkeää sopeuttaa osaksi työeläkejärjestelmää. Ilman uudistusta työeläkemaksuja olisi pitänyt korottaa reippaasti nykyisestä nyt ja tulevina vuosina.

Pidentyvästä työurasta hyötyvät sekä työntekijä että julkinen talous. Jos pidentyvä elinaika lisää työhön osallistumista, työntekijä saa paremman eläkkeen ja kunnat sekä valtio enemmän verotuloja. Kaikki kuitenkin riippuu siitä, onko työhaluisille tarjolla työpaikkoja.

Eläkesopimus solmittiin syyskuussa 2014. SAK tavoitteli neuvotteluissa riittäviä eläkkeitä nuorille, pitkän ja raskaan työuran tehneille mahdollisuutta siirtyä varhemmin eläkkeelle, työntekijälähtöisiä joustoja työurien pidentämiseksi ja varmuutta työelämän kehittämisestä.

Eläkeikä nousee vaiheittain

Lähde: Eläkeuudistus.fi

Vanhuuseläkeiän alaraja nousee portaittain kolme kuukautta vuodessa, kunnes on saavutettu 65 vuoden eläkeikä. Ensimmäisenä nousee vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä – he voivat jäädä eläkkeelle 63 vuoden ja kolmen kuukauden iässä.

Eläkeuudistus lyhyesti

  • Eläkeuudistus ei vaikuta lähivuosina eläköityvien elämään. Ennen vuotta 1955 syntyneet siirtyvät vanhuuseläkkeelle edelleen 63–68-vuotiaina.
  • Vuoteen 2017 saakka eläkettä kertyy nykyisen lain mukaan. Tämä kertymä säilyy koskemattomana.
  • Vuoteen 2027 mennessä eläkeiän alaraja palaa asteittain 65 vuoteen.
  • Työeläkettä alkaa kertyä jo 17-vuotiaana tehdystä työstä.
  • Työeläkettä kertyy koko palkasta, kun eläkettä laskettaessa palkasta ei vähennetä enää työntekijän työeläkemaksua.
  • Uusi eläkejärjestelmä kohtelee eri ikäryhmiä nykyistä tasapuolisemmin: eläkettä kertyy kunkin vuoden ansioista 1,5 prosenttia.
  • Työeläkemaksut ovat 24,4 prosenttia ja ne on sovittu vuoden 2021 loppuun. Työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on tasainen ja tarkoituksenmukainen maksukehitys sekä vuoden 2017 eläkesopimuksessa sovittujen etuuksien ja niiden rahoituksen turvaaminen myös pitkällä aikavälillä.
  • Eläkkeitä pienentävä elinaikakerroin lievenee, kun vuonna 2027 eläkeiän alaraja on noussut 65 vuoteen.

Eläkeuudistuksesta saat lisää tietoa Eläketurvakeskuksen Eläkeuudistus.fi-sivustolta.