Palvelualojen ammattiliiton PAMin työehtosopimukset

Alko Oy:n myymälätyöntekijät

Sopimuskausi:
1.3.2023–31.3.2024

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
1.6.2023: ks. uudet palkat (pdf), T-palkkaluokkaan kuuluvien yleiskorotus 71 e/kk
13.10.2023: kertaerä 400 e, T-palkkaluokkaan kuuluvilla 460 e

Lue lisää

Apteekit

Sopimuskausi:
1.5.2023–30.4.2025

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.8.2023: henk.koht. palkkojen, taulukkopalkkojen ja työaikalisien korotus 3,0 %
joulukuu 2023: kertaerä 400 e
1.8.2024: henk.koht. palkkojen, taulukkopalkkojen ja työaikalisien korotus 3,0 %

Tekstimuutoksia:
kesäkuusta 2023 lähtien ei-synnyttävä vanhempi saa 36 palkallista perhevapaapäivää aiemman kuuden sijaan
palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan

Lue lisää

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkojen yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, yölisän ja kielilisän korotus 3,9 %
1.3.2024: palkkojen yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, yölisän ja kielilisän korotus 2,1 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksien korotukset kuten palkankorotukset
laaditaan häirinnän ja seksuaalisen häirinnän vastainen ohjeistus
palkkausjärjestelmätyöryhmä
työehtosopimuksen selkeyttämistyöryhmä
perhevapaatyöryhmä

Lue lisää

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Sopimuskausi:
1.4.2023–30.4.2025

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 100 e
1.7.2023: yleiskorotus 4,5 % ja olosuhdelisien korotus 6,0 %
1.1.2024: matkarahan korotus 3 snt
toukokuu 2024: kertaerä 100 e
1.7.2024: yleiskorotus 1,5 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.7.2023 6 %

Lue lisää

Bingoala

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 90

Palkankorotukset:
1.5.2023: palkkojen yleiskorotus sekä palkkataulukkojen ja työaikalisien korotus 3,5 %
1.3.2023: palkkojen yleiskorotus sekä palkkataulukkojen ja työaikalisien korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
päivitettiin 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset

Lue lisää

Elokuvateatterit

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
1.5.2023: palkkojen yleiskorotus ja vähimmäispalkkojen korotus 3,5 %
1.3.2023: palkkojen yleiskorotus ja vähimmäispalkkojen korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2023 3,5 % ja 1.3.2024 2,5 %
päivitettiin 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset

Lue lisää

Golf-ala

Sopimuskausi:
1.3.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.4.2023: palkkojen ja palkkataulukoiden korotus 3,5 %
1.2.2023: palkkojen ja palkkataulukoiden korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.4.2023 3,5 % ja 1.2.2024 2,5 %
perhevapaauudistustyöryhmä

Lue lisää

Hiihtokeskusala

Sopimuskausi:
1.11.2022–31.10.2024

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2023: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies (jos ei luottamusmiestä, työntekijät voivat valita keskuudestaan 1–3 PAMiin kuuluvaa työntekijää edustamaan heitä sopimisessa); jos ei sopua 31.12.2022 mennessä, niin takautuvasti
1.1.2023: henkilökohtaisten palkkojen, taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien ja korvausten korotus 3,4 %
1.12.2023: henkilökohtaisten palkkojen, taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien ja korvausten korotus 2,6 %

Tekstimuutoksia:
perhevapaita koskeva muutos tulee voimaan 1.5.2023
työajan lyhennys yötyötä tekevälle
työnantajan on huolehdittava siitä, että haitta tai vaara yksin työskenneltäessä vältetään tai se on mahdollisimman vähäinen
osa-aikaisen työntekijän osittaisen lomautuksen vaikutus työntekijän vuosilomapalkkaan tulee huomioida
työntekijän kanssa voidaan sopia kausilisätyöstä ajalle 1.10.–30.4. enint. 80 t kauden aikana
työaikajärjestelmien toimivuutta ja kehittämistä sekä alan taloustilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja mm. paikallisen sopimisen toimivuutta käsittelevät työryhmät

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkkaratkaisusta

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkojen korotus 4,3 %
1.8.2024: palkkojen korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
perhevapaauudistuksen määräykset päivitetty työehtosopimukseen

Lue lisää

Kaupan alat

Kaupan ala
Kaupan ICT-toimihenkilöt
Hankkijan myyntihenkilöstö
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Vähittäiskaupan esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
yht. n. 200 000

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 400 e
1.6.2023: palkankorotus 105 e/kk (osa-aikaiset 0,66 e/t); taulukkopalkkojen korotus 3,88 %
1.6.2024: palkankorotus 60 e/kk (osa-aikaiset 0,38 e/t); taulukkopalkkojen korotus 2,14 %

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävän vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee nyk. 6 päivästä 36 päivään
uudistetaan toimihenkilöiden ja logistiikan työntekijöiden palkkausjärjestelmä
korjauksia myyjien taulukkopalkkoihin
kielilisämääräykset poistuvat ja 1.2.2023 ne siirretään osaksi työntekijän kokonaispalkkaa

Lue lisää

Kiinteistöpalveluala 

Sopimuskausi:
1.3.2023–31.3.2025

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.5.2023: henk.koht. palkkojen korotus 95 e/kk (0,59 e/t); taulukkopalkkojen korotus 4,4 %
1.8.2024: henk.koht. palkkojen korotus 1,8 %; taulukkopalkkojen korotus 1,8 %

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävä vanhempi saa 36 palkallista vanhempainvapaapäivää
rajaus kuusipäiväisestä työviikosta sopimiseen
kaksi lauantai-sunnuntai-vapaapäiväyhdistelmää lisää vuodessa
selvitetään ja arvioidaan tarpeita päivittää työn vaativuuden arviointia sekä kehittää palkkauksen kannustavuutta, työn tuottavuutta ja alan vetovoimaa
arkipyhäjärjestelmän uudistamista työstävän työryhmän sekä talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan työryhmän työskentely jatkuu
suositus työnantajille maahan muuttaneiden työntekijöiden kotimaisen kielen osaamisen vahvistamiseksi

Lue lisää

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertakorvaus 320 e
1.6.2023: palkkojen ja palkkatason kuvaajien korotus 3,5 %
1.6.2024: palkkojen ja palkkatason kuvaajien korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
työehtosopimukseen päivitetty 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset

Lue lisää

Kuvanvalmistamot

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
kesäkuu 2023: kertakorvaus 317 e
1.7.2023: palkkojen ja palkkatason kuvaajien korotus 3,5 %
1.5.2024: palkkojen ja palkkatason kuvaajien korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.7.2023 3,5 % ja 1.2.2024 2,5 %
koulutus- ja kehittämistunteihin lisättiin 8 tuntia
työehtosopimukseen päivitetty 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
n. 10 000

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkojen korotus 4,3 %, taulukkopalkkojen korotus 98–120 e/kk
1.9.2024: palkkojen korotus 1,7 %

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
n. 75 000

Palkankorotukset:
1.6.2023: henk.koht. palkkojen korotus 96 e/kk, taulukkopalkkojen korotus 96–115 e/kk, muiden taulukoiden korotus 4,3 %
1.9.2024: palkkojen korotus 1,7 %

Lue lisää

Muuttopalveluala

Sopimuskausi:
1.4.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.5.2023: palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 3,5 %
1.3.2024: palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan kuten palkkoja
perhevapaauudistustyöryhmä

Lue lisää

Ohjelmapalveluala

Sopimuskausi:
1.11.2022–31.3.2025

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.1.2022: henk.koht. tunti- ja kuukausipalkkojen korotus 1,25 %, myöhäisen työajan lisän korotus 20 snt, taulukkopalkkoja ei koroteta
1.5.2023: henk.koht. tunti- ja kuukausipalkkojen, taulukkopalkkojen ja myöhäisen työajan lisän yleiskorotus 3,5 %
kesäkuu 2023: kertakorvaus 150 e
1.1.2024: henk.koht. tunti- ja kuukausipalkkojen, taulukkopalkkojen ja myöhäisen työajan lisän yleiskorotus 3,5 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavien korvauksien korotus 6 % 1.5.2023
vähimmäislepoaika työvuorojen välissä pitenee 8 t:sta 11 t:iin

Lue lisää
Lue lisää sopimuksen pidentämisestä ja vuosien 2023 ja 2024 palkkaratkaisuista

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit

Sopimuskausi:
1.3.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:

1.5.2023: palkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,0 %
syyskuu 2023: kertaerä 500 e
2024: palkkaratkaisusta neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti 30.4.2024 mennessä; jos ei sopua, niin
1.6.2024: palkkojen yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,5 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 1.5.2023 3,0 % ja 1.6.2024 3,0 %
päivitettiin 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset
palkkausjärjestelmän kehittämistä koskeva työryhmä

Lue lisää

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Sopimuskausi:
18.4.2023–28.2.2025

Kattavuus:
PAMilaisia n.150 (yht. n. 250)

Palkankorotukset:
1.6.2023: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 3,50 %
lokakuu 2023: kertaerä 100 e
1.3.2024: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 2,50 %
huhtikuu 2024: kertaerä 100 e

Lue lisää

The Parturi (Nordic Men's Hair)

Sopimuskausi:
2020–

Kattavuus:
n. 40

Sisältö:
sopimus takaa minimipalkan, lomarahat ja sairausajan palkat
muutoin noudatetaan kaupan työehtosopimusta

Lue lisää

Tulostusala

Alan työehdot määritellään jatkossa Teollisuusliiton media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Lue lisää työehtosopimuksen muuttumisesta

Vartiointiala

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkojen, tasopalkkojen ja kaikkien työaikalisien korotus 4 %
1.6.2024: palkkojen, tasopalkkojen ja kaikkien työaikalisien korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan vastaavasti kuin palkkoja
ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vanhempainvapaa pitenee 6 päivästä 36 päivään
synnyttävän vanhemman palkallinen raskausvapaa 40 pv ja palkallinen vanhempainvapaa 36 pv
työryhmä seuraa sisäministeriön turvallisuusalaa koskevan työryhmän työtä ja arvioi sen mahdollisia vaikutuksia alan työehtosopimuksen sisältöön

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2023–28.2.2025

Kattavuus:
PAMilaisia n. 1 000 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertakorvaus 366 e
1.6.2023: palkkojen, palkkataulukoiden sekä ilta- ja yötyölisien korotus 3,5 %
2024: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti 31.3.2024 mennessä; jos ei sopua, niin
1.5.2024: palkkojen, palkkataulukoiden sekä ilta- ja yötyölisien korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2023 3,5 % ja 1.5.2024 2,5 %
päivitettiin 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset

Lue lisää

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)