Palvelualojen ammattiliiton PAMin työehtosopimukset

Alko Oy:n myymälätyöntekijät

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,9 % + yrityskoht. erä 0,1 % + lauantailisän korotus 0,50 e/t
1.4.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,1 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.2.2020

Lue lisää

Apteekit

Sopimuskausi:
1.4.2020–30.4.2022

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.8.2021: yleiskorotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet jo 31.12.2019
kahvitauko pitenee, mikäli työpäivän kesto on yli 9 t
työntekijälle, jolla on aatto- tai pyhävapaa, pyritään järjestämään myös seuraava päivä vapaaksi
työtapaturman sattuessa palkkaa maksetaan 28 pv
palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan
sairausajalta palkkaa myös alle 1 kk kestäneessä työsuhteessa

Lue lisää

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

Sopimuskausi:
24.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.7.2020: tunti- tai kuukausipalkkojen, taulukkopalkkojen sekä yö- ja kielilisien korotus 1,3 %
1.6.2021: tunti- tai kuukausipalkkojen, taulukkopalkkojen sekä yö- ja kielilisien korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 1.7.2020 1,3 % ja 1.6.2021 1,9 %

Lue lisää

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Sopimuskausi:
1.10.2020–31.3.2022 (irtisanottavissa päättymään 31.10.2021)

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2021: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,2 %
seuraavasta palkkaratkaisusta sovitaan erikseen 30.9.2021 mennessä; jos ei sopua, päättyy työehtosopimus ilman irtisanomisaikaa 31.10.2021

Tekstimuutoksia:
uusi määräys katkovapaasta: työntekijä ansaitsee kääntymisasemilla palkattomista katkotunneista enintään kaksi vapaapäivää vuodessa
myös uusi työntekijä, joka on ollut alle kk:n ajan työsuhteessa, saa sairausajan palkkaa työtapaturman jälkeen
ylimääräisissä lisävapaapäivissä eli Z-tunneissa palataan työntekijöiden eduksi kikyä edeltävään aikaan

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta

Bingoala

Sopimuskausi:
2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 90

Palkankorotukset:
1.7.2020: korotus 1,3 %
1.6.2021: korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovuttu
sairausajan palkanmaksuun parannuksia työtapaturman sattuessa

Lue lisää

Elokuvateatterit

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
1.7.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,9 %

Lue lisää

Golf-ala

Sopimuskausi:
30.4.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.6.2020: korotus 1,3 %
1.5.2021: korotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovuttu
sairausajan palkanmaksuun parannuksia työtapaturman sattuessa

Lue lisää

Hiihtokeskusala

Sopimuskausi:
1.11.2021–31.10.2023

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2022: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies: jollei luottamusmiestä tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yksimielisyyttä 15.2.2022 mennessä, korotus kaupan alan palkkaratkaisun 2022 mukaan
2023: neuvotellaan liittojen kesken 23.10.2022 mennessä

Tekstimuutoksia:
parannus iltatyölisään: maksetaan tehdyn säännöll. työajan mukaan klo 18–21
vähimmäislepoaika työvuorojen välissä pitenee 11 tuntiin
määräaikainen muutos sop.kauden loppuun saakka: osa-aikaisten työntekijöiden tilanne paranee lomapalkan tai lomakorvauksen laskennan osalta, kun kyseessä osittainen lomautus
valopylvääseen kiipeämisen lisä poistuu

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2021 palkkaratkaisusta

Hiusala

Sopimuskausi:
1.5.2017–31.3.2021 (irtisanottavissa päättymään vuosittain 31.10.)

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
vuosittain 1.11., neuvotellaan joka syksy erikseen
1.11.2017: iltalisä nousee 3 e:oon/t (aiemmin 2,67), lauantai- ja aattolisä nousee 4,90 e:oon/t (aiemmin 3,90)

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään; paikalliset sopimukset mahdollisia vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä
provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan
sairausajan palkkojen maksuun muutoksia
yli 15 vuoden työsuhteen jälkeen vuosilomaa kertyy 1.4.2018 alkavan lomanmääräytysmisvuoden alusta 3 arkipäivää täydeltä loman määräytymiskuukaudelta
alle 4 tunnin työvuoroja ei voida käyttää, ellei se johdu työntekijän tarpeesta tai muusta perustellusta syystä
suositus eurooppalaisen parturi- ja kampaamoalan työsuojelun ja -turvallisuuden puitesopimuksen noudattamisesta
työryhmä paikkakuntakalleusluokan II poistamisen toteuttamisesta sopimuskauden aikana
työryhmä ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten huomioimisesta työehtosopimuksessa

Lue lisää

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

Sopimuskausi:
1.10.2020–31.3.2022 (päättyy 30.11.2021, jos ei sopua palkkaratkaisuista)

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.3.2021: henk.koht. kuukausi- ja tuntipalkkojen korotus 1,3 %
1.11.2021: taulukko- ja henk.koht. palkkojen korotus1,9 %; lisäksi korotukset iltatyölisään, yötyölisään ja hälytysrahaan

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistetaan 1.1.2021
työvuorojen välisen lepoajan on oltava väh. 11 t, ellei työntekijän kanssa toisin sovita; työntekijän kanssa sopiessakin lepoajan on oltava väh. 8 t
parannus sairausajan palkkaan alle kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen, jos työntekijä joutuu sairauslomalle työtapaturman vuoksi
koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kk:een aiemmasta 4 kk:sta
väliaikaiset työvuorolistan muuttamista koskevat poikkeusmääräykset tulevat voimaan 1.3.2021

Lue lisää
Lue lisää maaliskuun 2021 palkkaratkaisusta
Lue lisää marraskuun 2021 palkkaratkaisusta

Kaupan alat

Kaupan ala
Kaupan ICT-toimihenkilöt
Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstö
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Vähittäiskaupan esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
yht. n. 250 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: taulukkopalkkojen ja henk.koht palkkojen korotus 2,0 %
1.4.2021: taulukkopalkkojen ja henk.koht palkkojen korotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovutaan muokkaamalla vuosivapaajärjestelmää
osa-aikatyöntekijöille mahdollisuus päästä paikall. sopien ja kokeilun kautta uuden joustavan kokoaikatyön piiriin
vuorokausilepojärjestelyihin parannuksia
työputket lyhenevät
tasoittumisjakson vapaapäiviä selvennetty
luottamusmiehen tiedonsaantioikeudet paranevat
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotus 1.4.2020 alkaen 3,3 %
työryhmiin mm. erilaisten työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen tarkastelu

Lue lisää

Kiinteistöpalveluala

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: korotus 2,0 %:  ilta- ja iltavuorolisä nousee 0,72 e:oon/t, yö- ja yövuorolisä nousee 1,33 e:oon/t
1.4.2021: korotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunneista luovutaan vuoden 2020 loppuun mennessä
sovittiin vapaapäiväyhdistelmistä eli työntekijällä on kalenterivuoden aikana pääsääntöisesti väh. 12 lauantai-sunnuntaivapaata
osa-aikatyöntekijälle oikeus käydä työnantajan kanssa läpi toteutuneen työajan ja työsopimuksen vastaavuus
työryhmä käsittelemään osa-aikatyöhön liittyviä asioita
työryhmä arkipyhäkorvausta koskevasta määräyksestä
eritelisän maksamisesta sovitaan paikallisesti
mahdollisuus jaksotyöhön työehtosopimuksessa sovituissa ja paikallisesti sovituissa kohteissa
vuoden 2021 alusta lähtien työpäivän jälkeisistä palavereista ja koulutuksista tulee saada työajan palkka mahdollisine työaikalisineen sekä sunnuntaikorvauksineen; tunteja saa kertyä enint. 8 t/v ilman lisä- ja ylityön korotusosia
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.4.2020 2 % ja 1.4.2021 1,3 %

Lue lisää

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.7.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.1.2021
työajan tasausjärjestelmä laajenee enint. 6 kk:een
palkall. koulutus- ja kehittämistilaisuuksia voi olla enint. 12 t/v

Lue lisää

Kuvanvalmistamot

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.7.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.6.2021: yleiskorotus 1,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 31.12.2020
työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöll. vuositt. työajan lisäksi palkallista lisä-, täydennys-, laitteisto- tai turvallisuuskoulutusta tai tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun parantamiseksi palkallisia kehittämistilaisuuksia enint. 16 t kalenterivuodessa
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat 1.7.2020 3,2 %

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet

Sopimuskausi:
1.10.2020–31.3.2022

Kattavuus:
n. 10 000

Palkankorotukset:
1.2.2021: vähimmäispalkkojen korotus 20–25 e/kk, euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta
1.10.2021: palkkojen korotus 1,9 %, iltatyölisän korotus 20 snt/t, yötyölisän korotus 4 snt/t

Tekstimuutoksia:
ks. matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Lue lisää
Lue lisää kevään 2021 palkkaratkaisusta
Lue lisää syksyn 2021 palkkaratkaisusta

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Sopimuskausi:
1.10.2020–31.3.2022

Kattavuus:
n. 75 000

Palkankorotukset:
1.2.2021: vähimmäispalkkojen korotus 15–24 e/kk, euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta
1.10.2021: palkkojen korotus 1,9 %, iltatyölisän korotus 20 snt/t, yötyölisän korotus 4 snt/t

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajille maksettaviin korvauksiin sopimuskauden aikana tehtyjä palkankorotuksia vastaavat korotukset
työvuorojen väliin jäävä vuorokausilepoaika pitenee tunnilla
peräkkäisten yövuorojen määrää rajoitetaan viiteen
työaikaa lyhennetään lisäämällä vuosivapaiden määrää
parannuksia luottamusmies- ja työsuojelusopimuksiin
koeaikaa pidennetään 4:stä lain sallimaan 6 kk:een

Lue lisää
Lue lisää kevään 2021 palkkaratkaisusta
Lue lisää syksyn 2021 palkkaratkaisusta

Muuttopalveluala

Sopimuskausi:
1.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.7.2020: 1,3 %
1.6.2021: 1,9 %

Tekstimuutoksia:
jaksotyöajan käyttöön laajennuksia
ansaitut ja pitämättömät vuosivapaat voidaan sopia korvattavan rahana
tapaturmatilanteessa työntekijällä on oikeus vähintään 28 pv:n palkall. jaksoon työsuhteen keston estämättä

Lue lisää

Ohjelmapalveluala

Sopimuskausi:
1.11.2021–31.10.2023

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.1.2022: henk.koht. tunti- ja kuukausipalkkojen korotus 1,25 %, myöhäisen työajan lisän korotus 20 snt, taulukkopalkkoja ei koroteta
2023: palkkaratkaisusta neuvotellaan liittojen välillä erikseen 23.10.2022 mennessä

Tekstimuutoksia:
vähimmäislepoaika työvuorojen välissä pitenee 8 t:sta 11 t:iin

Lue lisää

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,1 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, yleiskorotus 0,4 % ja työnantajan päätöksellä 0,4%

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuivat, tilalle lisätyötä yksinkertaisella tuntipalkalla 17/20 t/v
luottamusmiehelle maksettavan erilliskorvauksen korotus 1.6.2020 1,3 % ja 1.5.2021 1,9 %

Lue lisää

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Sopimuskausi:
1.12.2020–28.2.2022

Kattavuus:
PAMilaisia n.150 (yht. n. 250)

Palkankorotukset:
1.5.2021: paikall. järjestelyerä 1 %; maksetaan tasaeränä, ellei paikallisesti sovita toisin
1.6.2021: yleiskorotus 0,97 %, väh. 20,37 e/kk

Tekstimuutoksia:
palkallinen isyysvapaa nousee 6:sta 12 päivään
työloman voi saada alle 12-vuotiaalle äkillisesti sairastuneelle lapselle, kun tähän asti lapsen ikärajana on ollut 10 v.
tuntityöntekijöiden koulutus on jatkossa palkallista samoin edellytyksin kuin kk-palkkaistenkin koulutus
sopimusta muutettu joiltain osin vastaamaan nykyistä työaikalakia

Lue lisää

The Parturi (Nordic Men's Hair)

Sopimuskausi:
2020–

Kattavuus:
n. 40

Sisältö:
sopimus takaa minimipalkan, lomarahat ja sairausajan palkat
muutoin noudatetaan kaupan työehtosopimusta

Lue lisää

Tulostusala

Alan työehdot määritellään jatkossa Teollisuusliiton media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Lue lisää työehtosopimuksen muuttumisesta

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
päättyy 30.04.2020

Kattavuus:
7

Vartiointiala

Sopimuskausi:
30.4.2020–31.3.2022 

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.3.2021: yleiskorotus 3,1 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
parannuksia työntekijän asemaan sairausajan palkan maksamisen ajalta
työnantaja voi osoittaa työntekijälle jaksottaisen työajan lisäksi palkall. koulutus- tai muita tilaisuuksia enint. 12 t kalenterivuodessa 1.1.2021 alkaen
paikallisesti sopimalla voidaan antaa työvuoroluettelo viikkoa ennen ajanjakson alkamista aiemman 2 viikon sijaan
takaisinottoaika lyhenee 9:stä 6 kuukauteen 1.1.2021 alkaen

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
PAMilaisia n. 1 000 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
1.6.2020: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,5 %
1.6.2021: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotus 1.6.2020 3,2 %

Lue lisää

Veikko Virtasen urkurakentamot

Työehtosopimus hyväksytty 2020

Lue lisää

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)