Palvelualojen ammattiliiton PAMin työehtosopimukset

Alko Oy:n myymälätyöntekijät

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 2 100

Lue lisää

Apteekit

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2023 (alun perin piti päättyä 30.4.2024)

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.8.2022:  taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen yleiskorotus ja työaikalisien korotus 2 %
2023: sovitaan 15.3.2023 mennessä – ei sopua, joten tes irtisanottu päättymään 30.4.2023

Lue lisää

Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024 (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.6.2022 henkilökohtaisia palkkojen yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, yölisän ja kielilisän korotus 2,0 %
2023: palkankorotuksista neuvotellaan 20.1.2023 mennessä; jos ei sopua, sopimus irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien korotus 2,0 % 1.6.2022
palkkausjärjestelmän uudistamista koskeva työryhmä
lomarahan maksuajankohdasta voidaan sopia paikallisesti toisin
laaditaan häirinnän ja seksuaalisen häirinnän vastainen ohjeistus
työryhmä selvittää perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimukseen

Lue lisää

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2023 (alun perin piti päättyä 31.3.2024)

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.7.2022: yleiskorotus ja olosuhdelisien korotus 2,0 %
1.1.2023: matkarahan korotus 2 %
2023: neuvotellaan 15.2.2023 mennessä – ei sopua, joten tes irtisanottu päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehelle maksettavan korvauksen korotus 2 % 1.7.2022 lukien
palvelusvuosilisien kertymiseen parannusta
1.7.2022 alkaen perehdyttäjälisänä maksetaan 1,50 e/t
työvuorojen väliin jäävän lepoajan pituutta lisätään
parannuksia katkovapaakäytäntöihin
työntekijöille oikeus omaishoitovapaaseen työsopimuslain mukaisesti
lomautusilmoitusaikaa on mahdollista lyhentää työpaikalla väh. 7 päivään
perhevapaauudistuksen vaikutusten yhteensovittaminen tessiin 31.5.2022 mennessä
työaikatyöryhmä

Lue lisää

Bingoala

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 90

Palkankorotukset:
1.6.2022: palkkojen yleiskorotus ja palkkataulukkojen korotus 2,0 %, työaikalisiä ei koroteta
2023: neuvotellaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
perhevapaauudistustyöryhmä
luottamusmieskorvausta ei koroteta

Lue lisää

Elokuvateatterit

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 650

Palkankorotukset:
1.6.2022: palkkojen ja vähimmäispalkkojen korotus 2,0 %
2023: neuvotellaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2022 2 %
luottamusmiehellä on oikeus saada luottamusmiestehtävien hoitamista varten riittävä vapautus työstä
työryhmät: elokuvateatterialan muutokset, tessin modernisointi ja selkeyttäminen ja perhevapaauudistus

Lue lisää

Golf-ala

Sopimuskausi:
10.3.2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.5.2022: palkkojen ja palkkataulukkojen korotus 2,0 %
2023: neuvotellaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2022 2 %
perhevapaauudistustyöryhmä

Lue lisää

Hiihtokeskusala

Sopimuskausi:
1.11.2022–31.10.2023

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2023: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti yrityksissä, joissa on luottamusmies (jos ei luottamusmiestä, työntekijät voivat valita keskuudestaan 1–3 PAMiin kuuluvaa työntekijää edustamaan heitä sopimisessa); jos ei sopua 31.12.2022 mennessä, takautuvasti 1.1.2023 maksettava yleiskorotus alkuvuodesta 2023 neuvoteltavan matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan palkkaratkaisun mukaan

Tekstimuutoksia:
työajan lyhennys yötyötä tekevälle
työnantajan on huolehdittava siitä, että haitta tai vaara yksin työskenneltäessä vältetään tai se on mahdollisimman vähäinen
osa-aikaisen työntekijän osittaisen lomautuksen vaikutus työntekijän vuosilomapalkkaan tulee huomioida
työntekijän kanssa voidaan sopia kausilisätyöstä ajalle 1.10.–30.4. enint. 80 t kauden aikana
työaikajärjestelmien toimivuutta ja kehittämistä sekä alan taloustilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja mm. paikallisen sopimisen toimivuutta käsittelevät työryhmät

Lue lisää

Hiusala

Sopimuskausi:
1.5.2017–31.3.2021 (irtisanottavissa päättymään vuosittain 31.10.)

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

Kattavuus:
n. 4 500

Palkankorotukset:
vuosittain 1.11., neuvotellaan joka syksy erikseen
1.11.2017: iltalisä nousee 3 e:oon/t (aiemmin 2,67), lauantai- ja aattolisä nousee 4,90 e:oon/t (aiemmin 3,90)

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään; paikalliset sopimukset mahdollisia vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä
provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan
sairausajan palkkojen maksuun muutoksia
yli 15 vuoden työsuhteen jälkeen vuosilomaa kertyy 1.4.2018 alkavan lomanmääräytysmisvuoden alusta 3 arkipäivää täydeltä loman määräytymiskuukaudelta
alle 4 tunnin työvuoroja ei voida käyttää, ellei se johdu työntekijän tarpeesta tai muusta perustellusta syystä
suositus eurooppalaisen parturi- ja kampaamoalan työsuojelun ja -turvallisuuden puitesopimuksen noudattamisesta
työryhmä paikkakuntakalleusluokan II poistamisen toteuttamisesta sopimuskauden aikana
työryhmä ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten huomioimisesta työehtosopimuksessa

Lue lisää

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2023 (alun perin piti päättyä 31.3.2024)

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.7.2022: yleiskorotus sekä olosuhdelisien ja korvauksien korotus 2 %
1.9.2022: paikkakuntakalleusluokka II poistuu ja uudet taulukkopalkat tulevat voimaan
2023: neuvotellaan erikseen 28.2.2023 mennessä – ei sopua, joten tes irtisanottu päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
sovittu harjoitteluajan palkasta, työhyvinvoinnin edistämisestä sekä lomautusilmoitusajan lyhentämisestä sopimalla

Lue lisää

Kaupan alat

Kaupan ala
Kaupan ICT-toimihenkilöt
Hankkijan myyntihenkilöstö
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Vähittäiskaupan esimiehet

Sopimuskausi:
1.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
yht. n. 200 000

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 400 e
1.6.2023: palkankorotus 105 e/kk (osa-aikaiset 0,66 e/t); taulukkopalkkojen korotus 3,88 %
1.6.2024: palkankorotus 60 e/kk (osa-aikaiset 0,38 e/t); taulukkopalkkojen korotus 2,14 %

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävän vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee nyk. 6 päivästä 36 päivään
uudistetaan toimihenkilöiden ja logistiikan työntekijöiden palkkausjärjestelmä
korjauksia myyjien taulukkopalkkoihin
kielilisämääräykset poistuvat ja 1.2.2023 ne siirretään osaksi työntekijän kokonaispalkkaa

Lue lisää

Kiinteistöpalveluala 

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 50 000

Palkankorotukset:
1.6.2022: palkkojen ja lisien korotus 2,0 %
2023: sovittava 15.1.2023 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023 

Tekstimuutoksia:
osa-aikaisten työntekijöiden toteutuneen työajan tarkastelujärjestelmä paranee: työnantajan ja työntekijän pitää väh. 12 kk:n välein tarkastella, vastaako toteutunut työaika työsopimuksessa ollutta
yhteinen työsopimuslomake tes:n liitteeksi
työryhmä arkipyhäjärjestelmän uudistamiseksi
työpaikkakoht. mahdollisuus sopia lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 7 päivään

Lue lisää

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.6.2022: palkkojen ja palkkatason kuvaajien korotus 2,0 %
2023: neuvotellaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2022 2 %
perhevapaauudistustyöryhmä

Lue lisää

Kuvanvalmistamot

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 180

Palkankorotukset:
1.6.2022: palkkojen ja palkkatason kuvaajien korotus 2,0 %
2023: neuvotellaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2022 2 %
perhevapaauudistustyöryhmä

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2023 (alun perin piti päättyä 31.3.2024)

Kattavuus:
n. 10 000

Palkankorotukset:
1.7.2022: yleiskorotus 2 %
2023: neuvotellaan erikseen 15.2.2023 mennessä – ei sopua, joten tes irtisanottu päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
ks. matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Lue lisää

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2023 (alun perin piti päättyä 31.3.2024)

Kattavuus:
n. 75 000

Palkankorotukset:
1.7.2022: yleiskorotus 2 %
2023: neuvotellaan erikseen 15.2.2023 mennessä – ei sopua, joten tes irtisanottu päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
paremmat ja selkeämmät määräykset työntekijöiden tauko- ja lepoaikojen toteuttamisesta
myös niille osa-aikaisille, jotka työskentelevät harvemmin kuin 5 pv/vko, tulee oikeus viikonloppuvapaisiin
selkeä esimerkkikirjaus siitä, kuinka keskim. vähimmäistyöajan tuntitarkastelu on toteutettava
luottamusmiestehtävän hoitamiseen tarkoitettua vapautusaikaa lisätään keskim. 3 t/vko

Lue lisää

Muuttopalveluala

Sopimuskausi:
1.4.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.6.2022: palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 2,0 %
2023: neuvotellaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2022 2 %
perhevapaauudistustyöryhmä

Lue lisää

Ohjelmapalveluala

Sopimuskausi:
1.11.2021–31.10.2022 (alun perin piti päättyä 31.10.2023 mutta koska palkkasopua ei syntynyt, päättyy vuotta aiemmin)

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.1.2022: henk.koht. tunti- ja kuukausipalkkojen korotus 1,25 %, myöhäisen työajan lisän korotus 20 snt, taulukkopalkkoja ei koroteta
2023: palkkaratkaisusta neuvotellaan liittojen välillä erikseen 23.10.2022 mennessä – ei sopua, joten tes päättyy 31.10.2022

Tekstimuutoksia:
vähimmäislepoaika työvuorojen välissä pitenee 8 t:sta 11 t:iin

Lue lisää

Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit

Sopimuskausi:
22.3.2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
2022: neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti; jos ei sopua, 1.5.2022 yleiskorotus 1,5 % + yrityskoht. erä 0,5 %
1.5.2022: taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
2023: neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti – ei sopua 15.12.2022 mennessä, tes irtisanottu päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehelle maksettavan erilliskorvauksen korotus 1.5.2022 2,0 %
perhevapaauudistustyöryhmä

Lue lisää

Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
PAMilaisia n.150 (yht. n. 250)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 2,00 %
1.3.2023: neuvotellaan 16.1.2023 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Lue lisää

The Parturi (Nordic Men's Hair)

Sopimuskausi:
2020–

Kattavuus:
n. 40

Sisältö:
sopimus takaa minimipalkan, lomarahat ja sairausajan palkat
muutoin noudatetaan kaupan työehtosopimusta

Lue lisää

Tulostusala

Alan työehdot määritellään jatkossa Teollisuusliiton media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Lue lisää työehtosopimuksen muuttumisesta

Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Sopimuskausi:
päättyy 30.04.2020

Kattavuus:
7

Vartiointiala

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2023 (alun perin piti päättyä 31.3.2024)

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
1.7.2022: palkkojen, tasopalkkojen ja lisien korotus 1,9 %
2023: sovitaan 15.1.2023 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia korotetaan 1,9 % 1.7.2022
uusi tasopalkka, joka koskee tietyissä yliopistoll. sairaaloissa ja keskussairaaloissa suoritettavia tehtäviä
suositus työntekijälle annetun varoituksen tiedoksiantamisesta yrityksen pääluottamusmiehelle
tarkennettiin kirjauksia sairausajan palkan maksamisesta ja TT-SAK irtisanomissuojasopimuksesta
perhevapaauudistusta koskeva työryhmä

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
24.2.2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
PAMilaisia n. 1 000 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
1.5.2022: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä  ilta- ja yötyölisien korotus 2,0 %
2023: neuvotellaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2022 2 %

Lue lisää

Veikko Virtasen urkurakentamot

Työehtosopimus hyväksytty 2020

Lue lisää

Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV)

(yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)
(työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen)