Teollisuusliiton työehtosopimukset

Auto- ja konekorjaamoala

Sopimuskausi:
10.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 20 000

Palkankorotukset:
2020: olosuhde- ja työaikalisien korotus 3,3 %
1.3.2020: yleiskorotus ja vähimmäispalkkojen korotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus ja vähimmäispalkkojen korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiessopimuksen ja autoalan työsuojelusopimuksen kuukausikorvauksien korotus 3,3 % koko sopimuskaudeksi
kuukausipalkka käyttöön aikaisemmin käytössä olleen tuntipalkkauksen lisäksi
työsuojeluvaltuutetun jälkisuojan keston pidennys 6 kk:een
provisiopalkkaisten automyyjien vuosityöaika lyhenee yhdellä arkipyhällä
uusi yhteistoimintasopimus

Lue lisää

Autonrengasala

Sopimuskausi:
4.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet

Lue lisää

Bioteollisuus

Sopimuskausi:
5.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.6.2020: korotuksista neuvotellaan paikallisesti 15.5.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %
1.5.2021: korotuksista neuvotellaan paikallisesti 15.4.2021 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi paikall. erä 0,6 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.6.2020 lähtien
työntekijä voidaan ennalta arvaamattomasta syystä lomauttaa enint. 60 pvän ajaksi noudattamatta yhteistoimintalainsäädännön mukaisia kutsu- ja neuvotteluaikoja

Lue lisää

Fiskars Finland

Sopimuskausi:
25.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Harja- ja sivellinalat

Sopimuskausi:
4.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 60

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus, työkohtaisten palkkojen korotus ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %; työkohtaisten ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.6.2020 lähtien
työnantaja voi tuotannollisen tilanteen niin edellyttäessä 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen kanssa voidaan paikall. sopia säännöll. vuorokautisen työajan pituudeksi enintään 12 t, työajan enimmäismäärä on enint. 52 t/vko
työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran viikossa vähint. 35 t kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Jakajat

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
2020: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen sekä  yötyö- ja perehdyttämislisien korotus 1,3 %
2021: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen sekä  yötyö- ja perehdyttämislisien korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan vrk:n aikana väh. 9 t:n keskeytymätön lepoaika; varallaoloaikaa ei lasketa tässä tapauksessa mukaan lepoon oikeuttavaan työaikaan
jos jakaja työskentelee vieraassa piirissä, on hänellä oikeus ensimmäisenä päivänä 40 %:n suuruiseen vieraan piirin lisään
jos jakelu estyy, jakajalle maksetaan odotusajan korvausta kultakin alkavalta 6 min:n jaksolta sovitun tuntipalkan mukaan yötyölisineen
kehotus sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän paikalliseksi käyttöönotoksi
pysyvä kirjaus mahdollisuudesta pääluottamusmiehen valitsemiseen

Lue lisää

Jalometalliala

Sopimuskausi:
2.3.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja ja 55 v. täyttänyt työntekijä voivat vuosittain sopia, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vapaaseen
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Kemian perusteollisuus

Sopimuskausi:
5.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 3 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos työpaikkakoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää

Kenkä- ja nahkateollisuus

Sopimuskausi:
17.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.9.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,0 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päättämänä
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 0,6 %; vuoden 2021 korotuksesta voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen kanssa sopien, mikäli yrityksen toimintaedellytykset edellyttävät sitä koronapandemiasta johtuen

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
mikäli palkankorotuksen ajankohtaa myöhennetään, sopimus tulee tehdä kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa vuoden 2020 korotusten osalta 31.8.2020 ja vuoden 2021 korotusten osalta 28.2.2021 mennessä; samalla pitää sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä
Hyvää huomista -ohjelmaa jatketaan
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 2,4 % 1.9.2020

Lue lisää

Kumiteollisuus

Sopimuskausi:
21.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus sekä työkohtaisten tuntipalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %; työkohtaisten tuntipalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
25.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Sopimuskausi:
13.2.2020–31.1.2024

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja ohjepalkkojen korotus 1,3 %
1.4.2021: yleiskorotus ja ohjepalkkojen korotus 2,0 %
2022: neuvotellaan erikseen
2023: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat vaiheittain
sairauspoissaolojen omailmoitus käyttöön
työaikamääräyksiä yleisesti muutettu vastaamaan uutta työaikalakia
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää

Maaseutuelinkeinot

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 7 700

Palkankorotukset:
1.2.2020: palkankorotus 0,14 e/t; lisien korotus 3 %
1.2.2021: palkankorotus 0,14 e/t

Tekstimuutoksia:
kiky-leikkaus poistuu palauttamalla työajan lyhennysvapaat sopimuskauden aikana vaiheittain
edellisellä sopimuskaudella tehty päivystystä koskeva määräys kirjattu tessiin
työaikapankkia voidaan soveltaa myös alle 6 kk:n määräaik. työsuhteissa
työpaikalla voidaan paikall. sopia 172 t:n lisätyömahdollisuudesta ilman ylityön korotusosia
sairauspoissaolon omailmoituskäytäntö
alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti häntä voi jatkossa huoltajan lisäksi jäädä hoitamaan myös muu samassa taloudessa vakituisesti asuva aikuinen, jolle maksetaan sairausajan palkkaa enint. 4 pv:n ajalta
työntekijälle oikeus poissaoloon ikääntyneen vanhemman äkillisen sairastumis- tai kotiutustilanteen aiheuttamaan välttämättömään hoitoon tai hoidon järjestämiseen ilman sairausajan palkkaa
perehdyttäjäksi ja työpaikkaohjaajaksi nimeäminen vaikuttaa työntekijän vaativuusryhmän määrittelyyn korottavasti

Lue lisää

Malmikaivokset

Sopimuskausi:
15.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkaratkaisu neuvotellaan paikallisesti 14.2.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 1,3 %
1.3.2020: kaivoslisän suuruus 156 snt/t; kaivoslisän maksamisesta, käytöstä ja kohdentamisesta voidaan sopia paikallisesti toisin
1.2.2021: palkkaratkaisu neuvotellaan paikallisesti 15.1.2021 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä palkkavääristymien korjaamiseen 0,6 %, joka voidaan maksaa heti vuoden 2020 palkankorotuksen jälkeen, kuitenkin viim. 1.2.2021; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %
1.2.2021: kaivoslisän suuruus 159 snt/t; kaivoslisän maksamisesta, käytöstä ja kohdentamisesta voidaan sopia paikallisesti toisin

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
kaivosalueella työskennelleiden urakoitsijoiden työntekijöiden lukumäärä otetaan huomioon määriteltäessä luottamushenkilöiden vapautusaikaa varsinaisesta työstä
uuden työntekijän perehdyttämiseen sisällytetään työpaikan pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun esittelyt
työajalla peseytyminen jatkossa paikallisesti sovittava asia
omailmoitusmenettely laajenee sairaan lapsen hoitoon tai hoidon järjestämiseen
työpaikkaohjaajan aseman vahvistuu
määräaikainen työaikakokeilu päivä- ja kaksivuorotyössä

Lue lisää

Media- ja painoalan työntekijät

(sopimus koskee myös PAMin ent. tulostusalan sopimusalaa)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
1.6.2020: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen sekä vuoro-, ilta- ja yötyölisien korotus 1,3 %
1.5.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %
1.5.2021: vähimmäispalkkojen korotus 1,6 % sekä vuoro-, ilta- ja yötyölisien korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
sunnuntaityöstä maksettavan korotuksen voi vaihtaa osittain tai kokonaan vapaa-aikaan säännöll. työaikana myös sanomalehtityössä
kehotus sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän paikalliseksi käyttöönotoksi
työssäoppimisjaksot korvautuvat koulutussopimuksilla, työpaikkaohjaajille varattava riittävästi aikaa tehtävänsä suorittamiseen eikä ansiotaso saa tehtävän vuoksi alentua
työaikaan uuden työaikalain määräyksiä

Lue lisää
Lue lisää tulostusalan sopimusalan siirtymisestä media- ja painoalan sopimukseen

Mekaaninen metsäteollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 11 000

Palkankorotukset:
noudattavat yleistä linjaa

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantajalla mahdollisuus lisätä rajatusti palkall. työaikaa 3 työpäivän verran

Lue lisää

Metsäala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,5 %

Lue lisää

Metsäkoneala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 400

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,5 %, jos paikall. ei muuta sovita 1.5.2020 mennessä
1.6.2021: yleiskorotus 1,7 %, jos paikall. ei muuta sovita 1.5.2021 mennessä

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat kolmessa vaiheessa
sairauspoissaolon omailmoituskäytäntö

Lue lisää

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Sopimuskausi:
5.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 9 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos työpaikkakoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää

Pelti- ja teollisuuseristysala

Sopimuskausi:
10.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti 14.2.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 1,3 %
1.2.2021: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
tasaamisvapaat maksetaan ensisijaisesti silloin, kun vapaat pidetään
työantajalle direktio-oikeus siirtää tasaamisvapaat vuodenvaihteen yli maaliskuun loppuun mennessä pidettäviksi
pääluottamusmies voi sopia paikallisesti sunnuntaikorotuksen maksamisesta tai suuruudesta
jos arkipyhä on tiistai, kesiviikko tai torstai, voidaan sopia töihin tulosta, jolloin työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus ja tehdyn työajan palkka, mutta ei sunnuntaikorvauksia; vapaapäivä voidaan siirtää kyseisellä viikolla toiselle päivälle
paikallisesti voidaan sopia mahdollisuudesta sairauspoissaolon omailmoitukseen enint. 3 vrk:n poissaolosta
muutos vuosilomapäiviä täydentävistä lisävapaapäivistä maksettavan korvauksen maksuun, kun kyse on tuntipalkkaisesta työntekijästä
luottamusmiehelle on järjestettävä vapautusta työstä luottamustehtävän hoitamiseen väh. 4 t 4 vkon jaksolle
liitot käynnistävät työaikakokeilun, joka koskee vain päivä- ja kaksivuorotyötä

Lue lisää

Puolustusministeriön työpaikat

Sopimuskausi:
19.2.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus 2,0 %
Lisät: ks. teknologiateollisuuden työehtosopimus

Tekstimuutoksia:
selvitetään mahdollisuutta siirtää puolustusvoimien työntekijöiden tes:n piirissä olevat tehtävät osaksi puolustusvoimien siviilihenkilöstöön sovellettavaa palkkausjärjestelmää

Lue lisää

Puusepänteollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
noudattavat yleistä linjaa

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantajalla mahdollisuus lisätä rajatusti palkall. työaikaa 3 työpäivän verran

Lue lisää

Puutarha-ala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 11 200

Palkankorotukset:
1.2.2020: palkankorotus 0,14 e/t; lisien korotus 3 %
1.2.2021: palkankorotus 0,14 e/t

Tekstimuutoksia:
kiky-leikkaus poistuu palauttamalla työajan lyhennysvapaat sopimuskauden aikana vaiheittain
edellisellä sopimuskaudella tehty päivystystä koskeva määräys kirjattu tessiin
työaikapankkia voidaan soveltaa myös alle 6 kk:n määräaik. työsuhteissa
työpaikalla voidaan paikall. sopia 172 t:n lisätyömahdollisuudesta ilman ylityön korotusosia
sairauspoissaolon omailmoituskäytäntö
alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti häntä voi jatkossa huoltajan lisäksi jäädä hoitamaan myös muu samassa taloudessa vakituisesti asuva aikuinen, jolle maksetaan sairausajan palkkaa enint. 4 pv:n ajalta
työntekijälle oikeus poissaoloon ikääntyneen vanhemman äkillisen sairastumis- tai kotiutustilanteen aiheuttamaan välttämättömään hoitoon tai hoidon järjestämiseen ilman sairausajan palkkaa
perehdyttäjäksi ja työpaikkaohjaajaksi nimeäminen vaikuttaa työntekijän vaativuusryhmän määrittelyyn korottavasti

Lue lisää

Suorajakelu

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.1.2022

Palkat ja korotukset:
1.1.2020: tuntipalkk. työntekijöiden vähimmäispalkka 7,27 e/t
1.1.2020: suoritepalkk. työntekijöiden yrityskoht. ensimmäisen tuotteen kappalekorvauksen vähimmäispalkkion korotus 1,9 %
31.1.2021: vähimmäispalkka 7,30 e/t
1.1.2022: vähimmäispalkka 7,50 e/t

Lue lisää

Taimitarha-ala

Sopimuskausi:
1.1.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.1.2020: lisien korotus väh. 3 %
1.3.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
jäsenmaksuperintä osaksi työehtosopimusta
sovittu tuntikohtaisena korvauksena maksettavasta työnopastuslisästä, joka on 10 % työnopastajan henk.koht. aikapalkasta
luottamusmieskorvauksen korotus 5 e/kk
työajan ulkopuolella hoidettavaksi tulevista työsuojelutehtävistä aiheutuneista kustannuksista maksetaan työsuojeluvaltuutetulle korvausta 56 e/kk
koeaika- ja vuosilomamääräykset muutettu vastaamaan lainsäädäntöä

Lue lisää

Tekninen huolto ja kunnossapito

Sopimuskausi:
23.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
palkankorotukset neuvotellaan paikallisesti; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan seuraavasti:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten  korotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 % (maksetaan vuoden 2020 korotuksen jälkeen, viimeistään 1.2.2021); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
suositus, että työpaikoilla otetaan käyttöön lyhyiden sairauspoissaolojen omailmoitus
työtuntijärjestelmää voidaan tilapäisesti muuttaa 2 pv:n varoitusajalla huomioiden työntekijän elämäntilanne – muutoksesta maksetaan työntekijälle 20 e:n kertalisä
palvelusvuosilisän voi jatkossa vaihtaa vapaaksi
työnantajan on pyrittävä majoittamaan työkomennuksella olevat työntekijät jatkossa 1 hengen huoneisiin, jos komennus tai projekti jatkuu yhtäjaksoisesti yli 3 vkoa

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sopimuskausi:
4.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 100 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti 14.2.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 1,3 %
1.2.2021: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
palkkaustavan muutoksista työpaikalla sovittava yhteistoiminnassa luottamusmiehen kanssa
liitot käynnistävät työaikakokeilun, joka koskee vain päivä- ja kaksivuorotyötä
omailmoitusmenettely laajenee sairaan lapsen hoitoon tai hoidon järjestämiseen
vuokratyöntekijöiden määrä otetaan huomioon määriteltäessä luottamushenkilöiden vapautusaikaa varsinaisesta työstä
koulutussopimuksella opiskeleville nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja, jonka koulutuksesta ja perehdytyksestä vastaa työnantaja ja jolle on varattava riittävä aika hoitaa tehtäväänsä

Lue lisää

Tekstiili- ja muotiala

Sopimuskausi:
18.2.2020‒31.12.2021

Kattavuus:
n. 3 700

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päättämänä; mikäli sopimus siirtymisestä pysyvästi kerran kuussa palkanmaksuun tehdään ennen 1.1.2021, maksetaan vuoden 2021 palkankorotus kokonaan 2,0 %:n yleiskorotuksena
paikallisten neuvottelujen kautta voidaan etsiä kunkin yrityksen tai työpaikan taloustilannetta, tilauskantaa, työllisyystilannetta sekä kustannuskilpailukykyä tukeva palkkaratkaisu

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
kirjaus korvaavasta työstä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020

Lue lisää

Tekstiilihuoltoala

Sopimuskausi:
 12.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,4 % + paikall. erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päättämänä

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.5.2020

Lue lisää

Turkistuotantoala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.2.2020: palkankorotus 0,15 e/t; lisien korotus 3 %
1.2.2021: palkankorotus 0,15 e/t

Tekstimuutoksia:
kiky-leikkaus poistuu palauttamalla työajan lyhennysvapaat sopimuskauden aikana vaiheittain
edellisellä sopimuskaudella tehty päivystystä koskeva määräys kirjattu tessiin
työaikapankkia voidaan soveltaa myös alle 6 kk:n määräaik. työsuhteissa
työpaikalla voidaan paikall. sopia 172 t:n lisätyömahdollisuudesta ilman ylityön korotusosia
sairauspoissaolon omailmoituskäytäntö
alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti häntä voi jatkossa huoltajan lisäksi jäädä hoitamaan myös muu samassa taloudessa vakituisesti asuva aikuinen, jolle maksetaan sairausajan palkkaa enint. 4 pv:n ajalta
työntekijälle oikeus poissaoloon ikääntyneen vanhemman äkillisen sairastumis- tai kotiutustilanteen aiheuttamaan välttämättömään hoitoon tai hoidon järjestämiseen ilman sairausajan palkkaa
perehdyttäjäksi ja työpaikkaohjaajaksi nimeäminen vaikuttaa työntekijän vaativuusryhmän määrittelyyn korottavasti

Lue lisää

Turvetuotantoala

Sopimuskausi:
2.11.2018–31.12.2021 (sopimusta jatkettu 14 kuukaudella)

Kattavuus:
n. 60

Palkankorotukset 2021:
1.4.2021: yleiskorotus 1 %, jos paikallisesti ei 15.3.2021 mennessä muuta sovita

Lue lisää
Lue lisää sopimuksen jatkamisesta ja vuoden 2021 palkkaratkaisusta

Veneenrakennusteollisuus

Sopimuskausi:
4.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus, vaativuusryhmäpalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %; vaativuusryhmäpalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.6.2020 lähtien
työnantaja voi tuotannollisen tilanteen niin edellyttäessä 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen kanssa voidaan paikall. sopia säännöll. vuorokautisen työajan pituudeksi enintään 12 t, työajan enimmäismäärä on enint. 52 t/vko
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Viestintäalan toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.6.2020: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen, ilta- ja yötyölisien sekä provisiopalkan korotus 1,3 %
1.5.2021: henk.koht. palkkojen ja provisiopalkan korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %
1.5.2021: vähimmäispalkkojen korotus 1,6 % sekä vuoro-, ilta- ja yötyölisien korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita arvioidaan sopimuskauden aikana
työsuojeluvaltuutetun lisäkorvaus nousee 3,3 % 1.6.2020 lähtien

Lue lisää

Viher- ja ympäristönrakentamisala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.2.2020: palkankorotus pk-seudulla 0,16 e/t sekä I- ja II-alueilla 0,15 e/t, lisien korotus 3 %
1.2.2021: palkankorotus pk-seudulla 0,17 e/t, I-alueella 0,16 e/t ja II-alueella 0,15 e/t

Tekstimuutoksia:
kiky-leikkaus poistuu palauttamalla työajan lyhennysvapaat sopimuskauden aikana vaiheittain
edellisellä sopimuskaudella tehty päivystystä koskeva määräys kirjattu tessiin
työaikapankkia voidaan soveltaa myös alle 6 kk:n määräaik. työsuhteissa
työpaikalla voidaan paikall. sopia 172 t:n lisätyömahdollisuudesta ilman ylityön korotusosia
sairauspoissaolon omailmoituskäytäntö
alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti häntä voi jatkossa huoltajan lisäksi jäädä hoitamaan myös muu samassa taloudessa vakituisesti asuva aikuinen, jolle maksetaan sairausajan palkkaa enint. 4 pv:n ajalta
työntekijälle oikeus poissaoloon ikääntyneen vanhemman äkillisen sairastumis- tai kotiutustilanteen aiheuttamaan välttämättömään hoitoon tai hoidon järjestämiseen ilman sairausajan palkkaa
perehdyttäjäksi ja työpaikkaohjaajaksi nimeäminen vaikuttaa työntekijän vaativuusryhmän määrittelyyn korottavasti

Lue lisää

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

Sopimuskausi:
5.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos työpaikkakoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää