Teollisuusliiton työehtosopimukset

Auto- ja konekorjaamoala

Sopimuskausi:
10.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 20 000

Palkankorotukset:
2020: olosuhde- ja työaikalisien korotus 3,3 %
1.3.2020: yleiskorotus ja vähimmäispalkkojen korotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus ja vähimmäispalkkojen korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiessopimuksen ja autoalan työsuojelusopimuksen kuukausikorvauksien korotus 3,3 % koko sopimuskaudeksi
kuukausipalkka käyttöön aikaisemmin käytössä olleen tuntipalkkauksen lisäksi
työsuojeluvaltuutetun jälkisuojan keston pidennys 6 kk:een
provisiopalkkaisten automyyjien vuosityöaika lyhenee yhdellä arkipyhällä
uusi yhteistoimintasopimus

Lue lisää

Autonrengasala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,4 %
1.4.2019: yleiskorotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
työnantaja voi ottaa käyttöön sairauspoissaoloihin liittyvän omailmoitusmenettelyn
kirjaus korvaavasta työstä
muutoksia työaikoja säänteleviin kohtiin

Lue lisää

Bioenergiateollisuuden palveluyritykset

(kilpailukykysopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.11.2016–31.10.2017

Kattavuus:
n. 100

Bioteollisuus

(ent. turveteollisuus)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 200

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Palkankorotukset:
2018: 1,6 %
2019: 1,6 %

Fiskars Finland

Sopimuskausi:
1.12.2017–31.10.2020

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.2.2018: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,2 % yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen; ohjetuntipalkkojen korotus 1,2 %; vuorolisien korotus 3,2 %
1.2.2019: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,6 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen; ohjetuntipalkkojen korotus 1,0 %

Lue lisää

Harja- ja sivellinalat

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 60

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,2 % ja työnantajan päättämä erä 0,4 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen
1.4.2019: yleiskorotus 1,0 % ja työnantajan päättämä erä 0,6 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen

Lue lisää

Jakajat

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020 (optiovuosi irtisanottu)

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.2.2018: yötyölisän korotus 10 snt/t
1.4.2018: yleiskorotus 7 snt/t
1.4.2019: yleiskorotus 7 snt/t, yötyölisän korotus 5 snt/t
2020: osapuolet neuvottelevat lokakuun loppuun 2019 mennessä

Lue lisää

Jalometalliteollisuus

Sopimuskausi:
1.11.2017–31.10.2019

Kattavuus:
n. 440

Palkankorotukset:
1.1.2018: yleiskorotus 1,1 % ja työnantajan päättämä erä 0,5 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen
1.1.2019: yleiskorotus 0,9 % ja työnantajan päättämä erä 0,7 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen

Lue lisää

Kemian perusteollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 3 200

Palkankorotukset:
1.2.2018: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,2 % yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen; TVL-palkkojen korotus 1,0 %; vuorolisien ja palvelusaikalisien korotus 3,2 %
1.2.2019: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,6 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen; TVL-palkkojen korotus 1,2 %

Lue lisää

Kenkä- ja nahkateollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.2.2018: yleiskorotus 1,0 % ja työnantajan päättämä erä 0,6 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen
1.2.2019: yleiskorotus 1,0 % ja työnantajan päättämä erä 0,6 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen

Lue lisää

Kumiteollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.2.2018: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,2 % yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen
1.2.2019: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,6 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
1.2.2018: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,2 % yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen; ohjetuntipalkkojen korotus 1,2 %; vuorolisien korotus 3,2 %
1.2.2019: korotus 1,6 %, korotuksesta 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,6 % työnantajan päättämällä tavalla, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen; ohjetuntipalkkojen korotus 1,0 %

Lue lisää

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.1.2018: yleiskorotus 0,8 %
1.6.2018: yleiskorotus 0,8 %
1.1.2019: yleiskorotus 0,4 % ja paik. erä 0,4 %
1.6.2019: yleiskorotus 0,7 %

Lue lisää

Maaseutuelinkeinot

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 7 700

Palkankorotukset:
2018: yleiskorotus 1,6 %
2019: yleiskorotus 1,6 %

Lue lisää

Malmikaivokset

Sopimuskausi:
15.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkaratkaisu neuvotellaan paikallisesti 14.2.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 1,3 %
1.3.2020: kaivoslisän suuruus 156 snt/t; kaivoslisän maksamisesta, käytöstä ja kohdentamisesta voidaan sopia paikallisesti toisin
1.2.2021: palkkaratkaisu neuvotellaan paikallisesti 15.1.2021 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä palkkavääristymien korjaamiseen 0,6 %, joka voidaan maksaa heti vuoden 2020 palkankorotuksen jälkeen, kuitenkin viim. 1.2.2021; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %
1.2.2021: kaivoslisän suuruus 159 snt/t; kaivoslisän maksamisesta, käytöstä ja kohdentamisesta voidaan sopia paikallisesti toisin

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
kaivosalueella työskennelleiden urakoitsijoiden työntekijöiden lukumäärä otetaan huomioon määriteltäessä luottamushenkilöiden vapautusaikaa varsinaisesta työstä
uuden työntekijän perehdyttämiseen sisällytetään työpaikan pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun esittelyt
työajalla peseytyminen jatkossa paikallisesti sovittava asia
omailmoitusmenettely laajenee sairaan lapsen hoitoon tai hoidon järjestämiseen
työpaikkaohjaajan aseman vahvistuu
määräaikainen työaikakokeilu päivä- ja kaksivuorotyössä

Lue lisää

Media- ja painoalan työntekijät

(ent. kirjatyöntekijöiden tes)

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020 (optiovuosi irtisanottu)

Kattavuus:
n. 6 100

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 0,8 % ja yrityskoht. erä 0,4 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, yleiskorotuksena 0,2 % ja työnantajan päätettävissä 0,2 %
1.4.2019: yleiskorotus 0,8 % ja yrityskoht. erä 0,4 %; jos ei sopua yrityskoht. erästä, työnantajan päätettävissä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
yksi talvilomaviikko vaihdetaan 2,4 %:n suuruiseen joulurahaan
kilpailukykysopimuksen työajan pidentäminen poistuu asteittaisesti sopimuskauden aikana

Lue lisää

Mekaaninen metsäteollisuus ja metsäteollisuuden korjaamot

Sopimuskausi:
20.1.2018–31.11.2019

Kattavuus:
n. 11 000

Palkankorotukset:
vuosien 2018 ja 2019 palkkaratkaisuista neuvotellaan lähtökohtaisesti paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan välillä; mikäli paikallista ratkaisua ei synny, korotetaan palkkoja seuraavasti:
1.2.2018: yleiskorotus 1,0 % ja paikall. erä 0,6 %
1.2.2019: yleiskorotus 0,65 % ja paikall. erä 0,95 %

Tekstimuutoksia:
parannuksia mm. luottamusmiesten korvauksiin

Lue lisää

Metsäala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
2018: yleiskorotus 1,6 %
2019: yleiskorotus 1,6 %

Lue lisää

Metsäkoneala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 1 400

Palkankorotukset:
1.3.2018: yleiskorotus ja suoritepalkkojen suoritteiden korotus 1,6 %
1.3.2019: yleiskorotus ja suoritepalkkojen suoritteiden korotus 1,6 %

Lue lisää

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 9 000

Palkankorotukset:
ks. kemian perusteollisuus

Lue lisää

Pelti- ja teollisuuseristysala

Sopimuskausi:
10.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti 14.2.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 1,3 %
1.2.2021: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
tasaamisvapaat maksetaan ensisijaisesti silloin, kun vapaat pidetään
työantajalle direktio-oikeus siirtää tasaamisvapaat vuodenvaihteen yli maaliskuun loppuun mennessä pidettäviksi
pääluottamusmies voi sopia paikallisesti sunnuntaikorotuksen maksamisesta tai suuruudesta
jos arkipyhä on tiistai, kesiviikko tai torstai, voidaan sopia töihin tulosta, jolloin työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus ja tehdyn työajan palkka, mutta ei sunnuntaikorvauksia; vapaapäivä voidaan siirtää kyseisellä viikolla toiselle päivälle
paikallisesti voidaan sopia mahdollisuudesta sairauspoissaolon omailmoitukseen enint. 3 vrk:n poissaolosta
muutos vuosilomapäiviä täydentävistä lisävapaapäivistä maksettavan korvauksen maksuun, kun kyse on tuntipalkkaisesta työntekijästä
luottamusmiehelle on järjestettävä vapautusta työstä luottamustehtävän hoitamiseen väh. 4 t 4 vkon jaksolle
liitot käynnistävät työaikakokeilun, joka koskee vain päivä- ja kaksivuorotyötä

Lue lisää

Puolustusministeriön työpaikat

Sopimuskausi:
1.11.2017–31.10.2019

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.1.2018: yleiskorotus 1,6 %
1.1.2019: yleiskorotus 1,6 %

Lue lisää

Puusepänteollisuus

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
2018: 1,6 %
2019: 1,6 %

Lue lisää

Puutarha-ala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 11 200

Palkankorotukset:
2018: yleiskorotus 1,6 %
2019: yleiskorotus 1,6 %

Lue lisää

Sanoma Media Finlandin sähköisen viestinnän toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. kirjatyöntekijöiden neuvottelutulos

Lue lisää

Taimitarha-ala

Sopimuskausi:
1.1.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.1.2020: lisien korotus väh. 3 %
1.3.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
jäsenmaksuperintä osaksi työehtosopimusta
sovittu tuntikohtaisena korvauksena maksettavasta työnopastuslisästä, joka on 10 % työnopastajan henk.koht. aikapalkasta
luottamusmieskorvauksen korotus 5 e/kk
työajan ulkopuolella hoidettavaksi tulevista työsuojelutehtävistä aiheutuneista kustannuksista maksetaan työsuojeluvaltuutetulle korvausta 56 e/kk
koeaika- ja vuosilomamääräykset muutettu vastaamaan lainsäädäntöä

Lue lisää

Tekninen huolto ja kunnossapito

Sopimuskausi:
23.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
palkankorotukset neuvotellaan paikallisesti; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan seuraavasti:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten  korotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 % (maksetaan vuoden 2020 korotuksen jälkeen, viimeistään 1.2.2021); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
suositus, että työpaikoilla otetaan käyttöön lyhyiden sairauspoissaolojen omailmoitus
työtuntijärjestelmää voidaan tilapäisesti muuttaa 2 pv:n varoitusajalla huomioiden työntekijän elämäntilanne – muutoksesta maksetaan työntekijälle 20 e:n kertalisä
palvelusvuosilisän voi jatkossa vaihtaa vapaaksi
työnantajan on pyrittävä majoittamaan työkomennuksella olevat työntekijät jatkossa 1 hengen huoneisiin, jos komennus tai projekti jatkuu yhtäjaksoisesti yli 3 vkoa

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sopimuskausi:
4.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 100 000

Palkankorotukset:
1.3.2020: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti 14.2.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 1,3 %
1.2.2021: korotuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus neuvotellaan paikallisesti; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
palkkaustavan muutoksista työpaikalla sovittava yhteistoiminnassa luottamusmiehen kanssa
liitot käynnistävät työaikakokeilun, joka koskee vain päivä- ja kaksivuorotyötä
omailmoitusmenettely laajenee sairaan lapsen hoitoon tai hoidon järjestämiseen
vuokratyöntekijöiden määrä otetaan huomioon määriteltäessä luottamushenkilöiden vapautusaikaa varsinaisesta työstä
koulutussopimuksella opiskeleville nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja, jonka koulutuksesta ja perehdytyksestä vastaa työnantaja ja jolle on varattava riittävä aika hoitaa tehtäväänsä

Lue lisää

Tekstiili- ja muotiala

(ent. tekstiili- ja vaatetusteollisuus)
(tessiin yhdistetty aikaisemmin erillinen tekstiiliteollisuuden laitosmiesten tes)

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 3 700

Palkankorotukset:
1.2.2018: yleiskorotus 1,3 % ja yritys- tai toimipaikkakoht. erä 0,3 %, jos ei sopua yrityskoht. erästä, käytöstä päättää työnantaja; ohjetuntipalkkojen korotus 1,3 %; vuorolisien korotus 1,6 %
1.2.2019: yleiskorotus 1,2 % ja yritys- tai toimipaikkakoht. erä 0,4 %, jos ei sopua yrityskoht. erästä, 0,2 % yleiskorotuksena ja 0,2 %:n osuuden käytöstä päättää työnantaja; ohjetuntipalkkojen korotus 1,2 %; vuorolisien korotus 1,6 %

Lue lisää

Tekstiilihuoltoala

Sopimuskausi:
1.1.2018–31.12.2019

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.3.2018: yleiskorotus 0,4 % ja paik. erä 0,4 %, jos ei sopua paik. erästä, 0,2 % yleiskorotuksena ja 0,2 %:n osuuden käytöstä päättää työnantaja joko yleiskorotuksena tai kohdennettuna; lisien korotus 1,6 %
1.6.2018: yleiskorotus 0,8 %; työnvaativuuspalkkojen korotus 1,2 %
1.1.2019: yleiskorotus 0,4 % ja paik. erä 0,4 %, jos ei sopua paik. erästä, 0,2 % yleiskorotuksena ja 0,2 %:n osuuden käytöstä päättää työnantaja joko yleiskorotuksena tai kohdennettuna; lisien korotus 1,6 %
1.6.2019: yleiskorotus 0,8 %; työnvaativuuspalkkojen korotus 1,2 %

Lue lisää

Tietoliikenneala

(työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kilpailukykysopimuksen mukainen)

Kattavuus:
n. 1 800

Sopimuskausi, palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Sähköalojen ammattiliitto: Energia-, ICT- ja verkostoala

Turkistuotantoala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
2018: yleiskorotus 1,6 %
2019: yleiskorotus 1,6 %

Lue lisää

Turvetuotantoala

Sopimuskausi:
2.11.2018–31.10.2020

Kattavuus:
n. 60

Lue lisää

Veneteollisuus

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.4.2018: yleiskorotus 1,2 % ja työnantajan päättämä erä 0,4 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen
1.4.2019: yleiskorotus 1,0 % ja työnantajan päättämä erä 0,6 %, ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen

Lue lisää

Viestintäalan toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020 (optiovuosi irtisanottu)

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. media- ja painoalan työntekijät

Lue lisää

Viher- ja ympäristönrakentamisala

Sopimuskausi:
1.2.2018–31.1.2020

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
2018: yleiskorotus 1,6 %
2019: yleiskorotus 1,6 %

Lue lisää

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2017–30.11.2019

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
ks. kemian perusteollisuus

Lue lisää