Työryhmä ehdottaa työehtosopimusten rajariitoihin vapaaehtoista sovittelua – SAK: Työehtoshoppailun ehkäisyyn tarvitaan tiukempia toimia 

Työehtosopimusten rajakiistojen ratkomista ja sovittelujärjestelmän kehittämistä pohtinut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kolmikantainen työryhmä esittää vapaaehtoista sovittelua ratkaisuksi tilanteissa, joissa on kiistaa siitä, mitä työehtosopimusta sovelletaan. Työryhmän esitys on yksimielinen. 
30.05.2022 14:33
SAK
Kuva istock.

SAK:n työmarkkinapäällikkö Karoliina Huovila pitää tärkeänä, että ristiriitatilanteisiin pyritään etsimään yhteistä ratkaisua. 

– Työnantajien aloitteesta tapahtuvia työehtosopimuksen vaihdostilanteita, eli niin sanottua TES-shoppailua pitäisi kuitenkin suitsia nykyistä kovemmin keinoin, Huovila painottaa. 

Karoliina Huovila.

TES-shoppailua hillitsisi esimerkiksi työehtosopimusten edullisemmuusvertailu, jossa työntekijälle edullisemmat työehdot tarjoava työehtosopimus olisi ensisijainen.

Työryhmä ehdottaa, että vapaaehtoisessa sovittelussa valtakunnansovittelija voisi aloittaa sovittelun osapuolen tai osapuolten pyynnöstä myös tilanteissa, joissa työriitaan ei liity työtaistelun uhkaa. Vapaaehtoisen sovittelun aloittaminen edellyttäisi kaikkien työriidan osapuolten suostumusta. 

Työryhmän mukaan sovittelujärjestelmää voitaisiin työehtosopimusten rajariitojen ratkomisen lisäksi käyttää nykyistä laajemmin myös muiden työriitojen sovittelussa. 

Työryhmä esittää myös täsmennyksiä osapuolten velvollisuuteen valmistautua sovitteluneuvotteluihin. Osapuolten tulisi jatkossa esittää sovittelijalle selvitys työriidan kohteesta, sisällöstä sekä omista vaatimuksista ennen sovittelun alkamista. 

– Muutos edistäisi sovun löytymistä, koska työriidan osapuolet saapuisivat neuvotteluihin paremmin valmistautuneina. 

Karoliina Huovilan mukaan sovittelujärjestelmän uudistamista on tarkasteltava jatkossa laajemmin. Esimerkiksi sovittelijan resurssit voisivat olla paremmat. 

– Luottamus työmarkkinariitojen sovitteluun on kärsinyt, ja työnantajan haluttomuus sopi työehdoista, näkyy myös sovittelussa. Miten jatkossa turvataan sovittelu esimerkiksi yrityskohtaisten sopimusten määrän lisääntyessä, Huovila pohtii. 

Työryhmän esitys on lähtenyt lausuntokierrokselle ja lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alussa 2023.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.