Työmarkkinajärjestöt: Suomen toimittava EU:n ytimessä

SAK ja muut työmarkkinoiden keskusjärjestöt pitävät välttämättömänä, että Suomi toimii aktiivisesti Euroopan unionin keskiössä.
23.03.2017 17:00
SAK

– Monivauhtisessa unionissa Suomi ei saa ajautua tilanteeseen, jossa vaikutusmahdollisuutemme vähenevät ja kansalliset intressit jäävät vaille vastakaikua, järjestöt varoittavat julkilausumassaan.

Talous- ja rahaliittoa on työmarkkinajärjestöjen mielestä uudistettava niin, että jäsenmaiden edellytykset tukea työllisyyttä ja talouskasvua vahvistuvat. Samalla on vahvistettava kannustimia hoitaa julkista taloutta kestävällä tavalla.

Järjestöt toivovat, että talous- ja rahaliiton vakautta ja kriisinsietokykyä vahvistettaisiin uusien keinojen lisäksi nykyisten välineiden tehokkaammalla käytöllä.

– Esimerkiksi EU-budjetti voisi reagoida nykyistä herkemmin suhdanne-eroihin ja sen rakennetta tulisi uudistaa tukemaan kasvua, osaamista ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Työmarkkinajärjestöt peräänkuuluttavat aidosti eurooppalaisia työmarkkinoita, joiden kehittämistä ohjaa EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari.

– EU:n sosiaalista ulottuvuutta tulee kehittää tavalla, joka edesauttaa hyvien työpaikkojen syntymistä ja takaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön, järjestöjen julkilausumassa vaaditaan.

SAK:n, Akavan ja STTK:n sekä EK:n, Kuntaliiton ja Valtion ja Kirkon työmarkkinalaitosten edustajat tapasivat torstaina Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen. Katainen vierailee Suomessa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson merkeissä. Komissio analysoi joka vuosi EU-maiden talous- ja rakenneuudistusohjelmat ja antaa niille toimenpidesuosituksia seuraaviksi 12–18 kuukaudeksi.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen julkilausuma: Suomen turva ja tulevaisuus on uudistuvan EU:n keskiössä

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.