Työllisyysrahaston etuuksien kehittämistä on jatkettava – koulutuksen ja tukien kohdennuttava paremmin eniten tarvitseville 

SAK pitää Työllisyysrahaston toiminnan ja tukimuotojen kehittämisestä tehtyä selvitystä ansiokkaana. Selvityksessä ehdotetaan jatkuvan oppimisen tukien kehittämistä niin, että ne vastaisivat nykyistä paremmin työelämän muutoksiin ja tavoittaisivat myös vähän koulutusta saaneet palkansaajat.
23.06.2021 10:07
SAK
Kuva iStock.

Tänään julkaistussa selvityksessä pidetään ongelmallisena sitä, että aikuiskoulutusta ja opiskelua tukevat Työllisyysrahaston etuudet kasautuvat voimakkaasti jo valmiiksi hyvin koulutetuille. Kipeimmin koulutusta tarvitsisivat kuitenkin ne, joilla on matala, esimerkiksi vain perusasteen koulutus.

– Vähän koulutetuilla on enemmän työttömyyttä ja heidän työuransa jää selvästi toisen- ja korkea-asteen koulutettuja lyhyemmäksi. Tätä ongelmaa voitaisiin ratkoa kehittämällä aikuiskoulutusta muun muassa vähemmän tutkintokeskeiseksi ja tarjoamalla enemmän lyhyempiä koulutuksia ja mahdollisuutta suorittaa vain osia tutkinnoista, sanoo SAK:n johtaja Saana Siekkinen

Saana Siekkinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen mukaan Työllisyysrahastolta puuttuu välineitä tukea työyhteisössä tapahtuvaa oppimista ja toimialoja, jotka käyvät läpi nopeaa teknologista murrosta. Ratkaisuksi tähän esitetään uutta etuutta, jolla tuettaisiin työyhteisöissä tapahtuvaa jatkuvaa oppimista ja kehittämistä. Samalla tavoitettaisiin työpaikoilta niitä henkilöitä, joille perinteiset oppimisen muodot eivät sovellu.

– Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen on välttämätöntä työelämän murroksessa.  Erityisen tärkeää olisi kehittää uusia toimintatapoja ja tukea, joilla voidaan edistää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Siksi selvityshenkilöiden ehdottama työyhteisöetuus on tervetullut avaus ja voisi toimia hyvänä pohjana jatkovalmistelulle.  

Lisäksi ehdotetaan aikuiskoulutustuen kehittämistä niin, että sen avulla voidaan paremmin vastata teknologisen muutoksen aiheuttamiin osaamisen kehittämistarpeisiin ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien tukemiseen.

– Ehdotukset pitää käydä läpi ennakkoluulottomasti. SAK ehdottaa, että nyt valmistuneen selvitystyön pohjalta käynnistetään jatkovalmistelu, jossa tarkastellaan erityisesti ammattitutkintostipendin ja koulutuskorvauksen kehittämistä ja arvioidaan kriittisesti niihin käytettäviä resursseja. Jatkovalmistelussa on arvioitava myös resurssien kohdentamista uudelleen vähän koulutettujen osaamisen parantamiseen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen, Saana Siekkinen sanoo.

Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio, joka kerää työttömyysvakuutusmaksut, rahoittaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja edistää palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.