Syrjintää epäilevä työntekijä voi jatkossa ottaa yhteyttä myös yhdenvertaisuusvaltuutettuun

Työntekijä voi jatkossa ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisen lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettuun, jos hän epäilee työpaikallaan tapahtuvan syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on 1.6.2023 lukien toimivalta valvoa yhdenvertaisuuden noudattamista myös työelämässä.
21.12.2022 13:54
SAK
Kuva: Patrik Lindström

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto on tyytyväinen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajentamiseen.

– Yhdenvertaisuusvaltuutettu on erityisviranomaisena perehtynyt laajasti yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä syrjintään puuttumiseen ja sen ehkäisemiseen. Toivottavasti samalla aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaisten työkuorma helpottuu, kun työelämän syrjintätilanteita voidaan käsitellä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa.

Kesäkuussa tulee voimaan muitakin uudistuksia. Työsuojeluviranomaiselle tulee oikeus antaa työnantajalle kehotus, jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa arvioida ja edistää työpaikan yhdenvertaisuutta. Lisäksi työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelmaan on jatkossa sisällytettävä myös yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätökset.

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

Anu-Tuija Lehto pitää uudistuksia hyvinä, mutta petrattavaakin jäi.

– Yhdenvertaisuuslain valvontaa pitää tehostaa. Lisäksi tarvitaan niin sanottuja matalan kynnyksen keinoja, joiden avulla syrjinnän uhrit saisivat paremmin ja nopeammin oikeutta. Nykyisin oikeuden saaminen tulee työntekijälle kalliiksi ja se voi kestää vuosia.

SAK esittää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan toimivallan laajentamista työelämään. Toimivallan laajentamisen myötä lautakunta voisi tutkia työelämän syrjintätapauksia ja määrätä niistä hyvitystä ilman, että työntekijän tarvitsisi viedä juttua käräjäoikeuteen.

SAK:n syrjinnän ehkäisemistä ja yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet ensi vaalikaudelle löytyvät osoitteesta vaalitavoitteet.fi.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.