SAK perhevapaauudistuksesta: Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, mutta joustavuudessa jäätiin puolitiehen

SAK pitää esitystä perhevapaiden uudistamiseksi kokonaisuutena hyvänä. Esitys huomioi aiempaa paremmin erilaisten perheiden tarpeet, asettaa lapset keskenään samanlaiseen asemaan perhemuodosta riippumatta ja lisää isille kannusteita jäädä perhevapaalle.
16.02.2021 11:01
SAK
Perhevapaiden uudistamisella tavoitellaan muun muassa hoivavastuun tasaisempaa jakamista vanhempien kesken. Kuva Roni Rekomaa/Lehtikuva.

Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, kun perhevapaita voi esityksen mukaan pitää jatkossa osissa yksittäisinä päivinä, osan viikosta tai esimerkiksi joka toinen viikko. Myös varhaiskasvatuspalveluihin esitetään joustoja, jotta ne palvelevat paremmin työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
– Vanhempainrahan joustava maksaminen kannustaa työn tekemiseen, kun työskentelypäiviltä ei makseta etuutta vaan sen voi käyttää myöhempänä ajankohtana, sanoo SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz.

SAK pitää valitettavana, että työsopimuslain joustavoittaminen perhevapaiden osalta jäi puolitiehen. Työsopimuslaissa säädetään perhevapaiden pitämisestä, jaksotuksesta ja ilmoittamisesta työnantajalle.

– Työsuhteessa olevilla vapaiden joustavuutta rajoittavat edelleen melko tiukat ilmoitusajat sekä rajoitettu oikeus pitää perhevapaata useammassa kuin neljässä jaksossa kalenterivuoden aikana.

Uudistus ei myöskään edistä riittävästi osittaisen vanhempainvapaan käyttöä.

– Jos vanhempi lyhentää päivittäistä työaikaansa, etuus maksetaan puolittaisena päivänä, mutta vanhempi menettää kokonaisen vanhempainrahapäivän. Osalla palkansaajista työajan lyhentäminen onnistuu vain päivittäistä työaikaa lyhentämällä, ja silloin käytännössä työntekijän käytettävissä olevat perhevapaat lyhenevät.

Perhevapaauudistuksen keskeinen tavoite on jakaa hoivavastuuta nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. SAK:n mielestä kotihoidon tukea olisi pitänyt uudistaa yhdessä muiden perhevapaiden kanssa. Vaikka kotihoidon tuki jää nyt uudistamatta, tasa-arvo lisääntyy, kun ansiosidonnaiset vanhempainvapaat jaetaan puoliksi vanhempien kesken. 

Tasa-arvoa tavoitellaan sillä, että toisen vanhemman – usein isän – vapaiden määrä lisääntyy kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Isille maksettavaa vanhempainrahaa myös korotetaan. Joustoa tuo se, että vanhempi voi siirtää osan vapaastaan toisen vanhemman käytettäväksi.

– Uudistus on hyvä, sillä se huomioi myös erilaiset perhetilanteet. Uskon, että joustavuuden lisääntyminen ja isien vanhempainrahan korottaminen lisää heidän halukkuuttaan jäädä vanhempainvapaalle, Tuuli Glantz sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen esitteli tänään luonnoksen perhevapaiden uudistamiseksi. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 elokuussa.

Lue myös Tuuli Glantzin blogikirjoitus Perhevapaauudistuksessa otettiin askel oikeaan suuntaan - loikkakin olisi ollut mahdollinen.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.