SAK budjettitavoitteissaan: Työllisyystoimissa katse osaamiseen ja koulutukseen

Lyhytkestoisten koulutusten lisääminen on nopein tapa helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta, painottaa SAK budjettitavoitteissaan ja muistuttaa, että koronapandemian aiheuttamia sosiaalisia ongelmia ei pidä syventää uusilla leikkauksilla.
02.09.2021 07:00
SAK
Kuva iStock.

Ensi viikolla käytävissä hallituksen budjettineuvotteluissa päätetään valtion tuloista ja menoista seuraavalle vuodelle. SAK:n mielestä työllisyyttä edistävissä päätöksissä pitää painottaa osaamista ja koulutusta.

– Yritysten kokema pula osaavasta työvoimasta ei ratkea heikentämällä sosiaaliturvaa vaan satsaamalla koulutukseen. Nopein vaikutus saadaan lisäämällä lyhytkestoisia koulutuksia, sanoo SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta

Ilkka Kaukoranta.

SAK ehdottaa budjettitavoitteissaan muun muassa lyhytkestoisten työvoimakoulutusten ja pätevyyskoulutusten tarjonnan lisäämistä. Järjestö ehdottaa myös nuorten oppisopimuskoulutuksen lisäämistä nostamalla työnantajille maksettavaa koulutuskorvausta.

– Koulutuspolitiikassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä eikä osaamisen kehittäminen saa perustua pelkkiin pikaratkaisuihin. Viime vaalikausien koulutussäästöt vaikuttavat edelleen, leikkausten tielle ei pidä palata. 

Kaukorannan mukaan julkista taloutta vahvistava veroratkaisu on nykyisessä suhdannetilanteessa hyvä keino välttää tulevia leikkauksia. Se myös mahdollistaa kohdennettujen veronkevennysten toteuttamisen.

SAK ehdottaa varainsiirtoveron alentamista tai kakkosasunnon verovähennyksen tai työmatkavähennyksen korottamista. Niiden avulla voidaan tukea työvoiman liikkuvuutta ja helpottaa kohtaanto-ongelmaa.

– Tässä suhdannetilanteessa verokokonaisuuden pitää olla verotuloja kasvattava, joten työvoiman liikkuvuutta lisäävät verotuksen täsmätoimet on rahoitettava vähintään yhtä isoilla veronkorotuksilla toisaalla. Pääomien veropohjien tiivistäminen esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta uudistamalla olisi tässä hyvä keino, Kaukoranta mainitsee.

SAK korostaa oikeudenmukaista siirtymää edellytyksenä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toteutumiselle. Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa, että ilmastomuutoksen ja sen hillitsemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset työntekijöille huomioidaan päätöksenteossa. 

Ilmastotoimia tarvitaan kaikilla sektoreilla, mutta ne pitää toteuttaa reilusti.

– Ilmastopolitiikassa kannattaa suosia päästökaupan kaltaisia tehokkaita keinoja. Erilaiset hankintatuet ovat poliittisesti houkuttelevia, mutta selvitysten mukaan ne hyödyttävät lähinnä valmiiksi hyväosaisia ja niiden kustannustehokkuus on heikko. Niiden sijaan Suomen kannattaa tukea EU:n Fit for 55 -ilmastopaketin tehokkaita toimia, Ilkka Kaukoranta sanoo.

SAK:n kärkiviestit hallituksen vuoden 2021 budjettineuvotteluihin
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.