SAK budjettisovusta: Hallituksen vastaukset energiakriisiin perusteltuja

Tänään päättyneissä budjettineuvotteluissa hallitus päätti muun muassa toimista, joilla tuetaan kotitalouksia nousevien hintojen ja energialaskujen vuoksi. SAK:n toiveiden mukaisesti keinot ovat pääosin määräaikaisia ja kohdennettuja.
01.09.2022 13:43
SAK
Budjettineuvottelut käynnissä Säätytalossa. Kuva: Lauri Heikkinen / Valtioneuvoston kanslia / Creative Commons (CC-BY-2.0).

SAK:n johtaja Jyrki Konola pitää tärkeänä, että ennätyssuuriin sähkölaskuihin reagoidaan poliittisesti.

– Samaan aikaan on rehellistä myöntää, että emme kansakuntana voi valtion kautta korvata kaikkia meille koituvia lisäkuluja. Ylisuuret kompensaatiot lisäisivät julkista velkaantumista, joka pidemmän päälle tulisi samojen kotitalouksien taakaksi veronkorotusten tai menoleikkausten kautta.

Tukea kannattaa kohdistaa erityisesti pienituloisille ja niille, joihin hintojen nousu osuu pahiten. SAK on aikaisemmin ehdottanut muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentamista ja matkakuluvähennyksen tilapäistä korotusta. Nämä keinot hallitus otti käyttöön.

Sähkölaskujen aiheuttaman taakan helpottamiseksi budjettineuvotteluissa päätettiin lisäksi sähkön arvonlisäveron alentamisesta ja uusista kohdennetuista tuista kotitalouksille. Pienituloisia hallitus tukee mm. korottamalla toimeentulotukea ja asumistuen lämmitysnormia.

SAK:n johtaja Jyrki Konola.

– Hallituksen työkalupakista löytyneet keinot inflaation haittojen torjumiseksi ovat pitkälti oikeansuuntaisia ja näissä oloissa osumatarkkuudeltaan riittävän hyviä. Energiakriisi ei kuitenkaan pääty tähän, vaan edelleen pitää etsiä keinoja, jotka alentavat energian hintoja ja vauhdittavat siirtymää pois kalliiksi tulevasta fossiilisesta energiasta, Jyrki Konola muistuttaa.

Hallitus päätti korottaa työttömyysturvan lapsikorotusta ensi vuodelle. SAK oli toivonut, että budjettineuvotteluiden yhteydessä hallitus olisi myös korjannut aiemmin tekemäänsä päätöstä työttömyysturvan työssäoloehdon euroistamisesta. Uudistus on sinänsä perusteltu, mutta tällä hetkellä se on toteutumassa tavalla, joka johtaisi erityisesti pienituloisten pätkätyöntekijöiden kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. SAK on ehdottanut uudistukseen korjaussarjaa, joka poistaisi siihen liittyvät epäkohdat.

– On ristiriitaista, että hallitus yhdellä kädellä tukee kotitalouksia ja samaan aikaan toisella kädellä leikkaa pätkätyöntekijöiden sosiaaliturvaa. Toivomme, että viimeistään eduskunnan valiokuntakäsittelyssä uudistuksen kipukohdat korjataan, johtaja Jyrki Konola sanoo.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.