SAK budjettiesityksestä: Hallituksen sopu on palkansaajille helpotus

Hallitus sopi budjettineuvotteluissa vauhdittavansa talouskasvua erityisesti työperäistä maahanmuuttoa edistävillä työllisyystoimilla. Ilmastonmuutoksen torjuntaan hallitus löysi sovitusti keinoja. Julkisen talouden kannalta veroratkaisu jäi SAK:n näkökulmasta vajaaksi.
09.09.2021 15:52
SAK
Hallituspuolueiden puheenjohtajat budjettiriihen alussa Säätytalon portailla. Kuva: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia / Creative Commons (CC BY 2.0)

Hallitus sopi ensi vuoden valtion menojen ja tulojen ohella myös työllisyys- ja ilmastotoimista. Työllisyyden osalta pääpaino oli tällä kertaa työperäisen maahanmuuton edistämisessä ja osaamisessa.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta

– Työllisyystoimet ovat oikeanlaisia. Sosiaaliturvaleikkausten sijaan hallitus sopi keinoista, jotka auttavat ihmisiä työllistymään ja yrityksiä palkkaamaan, kiittelee SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Työperäisen maahanmuuton osalta hallitus sopi esimerkiksi lupaprosessien virtaviivaistamisesta ja ulkomaalaisten tutkintojen tunnistamisen helpottamisesta. SAK kannattaa työperäisen maahanmuuton helpottamista, mutta työehtojen on oltava kunnossa.

– Sen takia työvoiman saatavuusharkinnan säilyminen ja työehtojen valvonta ovat tärkeitä.

Maahanmuuton ohella hallitus pyrkii parantamaan työllisyyttä lisäämällä lyhyitä koulutuksia, kannustamalla työnantajia tarjoamaan oppisopimuksia sekä nostamalla opintotuen tulorajoja. SAK on pitänyt esillä erityisesti koulutukseen liittyviä keinoja.

– Koulutuspanostukset on oikea keino ratkoa pulaa osaavasta työvoimasta. Nyt tehdyt panostukset lyhyisiin koulutuksiin ovat tarpeellisia, mutta koulutuspolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, Kaukoranta huomauttaa.

Hallitus sopi ilmastotoimista, joilla päästään asetettuihin päästötavoitteisiin. Päästövähennyksiä toteutetaan erityisesti maataloudessa ja liikenteessä.

– Kansalliset toimet ovat tarpeellisia, mutta globaalin ongelman ratkaisu vaatii myös laajempia toimia. EU:n valmistelemat hiilitullit voisivat olla keino, jolla kannustetaan päästövähennyksiin kansainvälisesti. Sen takia kansallisten toimien jatkoksi Suomen pitää tukea EU:n ilmastopakettia, vaatii Kaukoranta.

Kevään neuvotteluissa hallitus sitoutui siihen, että budjettineuvotteluissa sovitaan veroratkaisusta, joka vahvistaa julkista taloutta 100–150 miljoonalla eurolla. Hallitus sopi veropohjaa tiivistävistä keinoista, mutta samalla myös useista kohdennetuista veronkevennyksistä.

– Julkisen talouden kestävyysvaje ja hyvä suhdannetilanne olisivat perustelleet selkeästi verotuottoja kasvattavaa veroratkaisua. Toimet veropohjan tiivistämiseksi ovat erinomaisia, mutta toteutettujen veronkevennysten takia kokonaisuus jää julkisen talouden kannalta vajaaksi. Esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen korjaamiseen pitää palata myöhemmin, Kaukoranta toteaa.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.