Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö: Kolmikantafoorumi edistämään oikeudenmukaista siirtymää Pohjoismaissa

Oikeudenmukainen siirtymä ja pohjoismainen malli ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, muistuttaa Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö (PAY) lausunnossaan. 
14.12.2021 18:00
SAK
Kuva: Unplash/Melissa Bradley

PAY:n mukaan pohjoismailla on mahdollisuus ottaa johtoasema ilmastosiirtymässä tavoitteena maailman kestävin alue. Tämä onnistuu ilman tinkimistä hyvästä kilpailukyvystä ja tasa-arvosta. 

PAY ehdottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden hallitukset tekevät aloitteen vuotuisesta pohjoismaisesta kolmikantafoorumista, jossa ovat mukana Pohjoismaiden hallitukset, työnantajajärjestöt ja palkansaajajärjestöt.

Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön hallituksen lausunto

Mitä oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa Pohjoismaissa? – Ilmastopolitiikka, työmarkkinat ja pohjoismainen malli

Pohjoismaiden tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämä on Pohjoismaiden pääministerien yhteinen tavoite, joka koskee sekä pohjoismaista hallitustason yhteistyötä että koko aluettamme. Pohjoismaiden ministerineuvosto mainitsi vision myös Glasgow´n ilmastokokouksessa (10.11.) antamassaan lausunnossa.

Sekä visio että lausunto ilahduttavat meitä. Tuemme kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta. Haluamme kiinnittää tästä näkökulmasta huomiota Pariisin ilmastosopimuksessa mainittuun oikeudenmukaiseen siirtymään (Just Transition), johon viitataan myös ministerineuvoston lausunnossa. Mutta mitä oikeudenmukainen siirtymä merkitsee pääministerien visiolle ja Pohjoismaiden mahdollisuuksille vähentää päästöjä?

Toteamme ”The road towards a carbon-free society” -raportissa (2020), että oikeudenmukainen siirtymä ja pohjoismainen malli ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ILO:n ihmisarvoisen työn ohjelman kautta: kummassakin on kyse muutosturvasta ja siitä, että ilmastopolitiikka ohjaa talouksiemme ja siten myös työmarkkinoidemme rakennemuutosta, mikä voi olla haasteellista palkansaajille ja työelämälle – myös Pohjoismaissa.

Pohjoismailla on kuitenkin suotuisan lähtötilanteensa ansiosta mahdollisuus ottaa johtoasema ilmastosiirtymässä tinkimättä hyvästä kilpailukyvystään ja tasa-arvostaan. Voimme sen ansiosta edistää integraatiota ja päästä lähemmäksi maailman kestävimmän alueen tavoitettamme.

Onnistumme vain, jos Pohjoismaat tulevina vuosina tekevät yhdessä voitavansa ilmastosiirtymän hyväksi ja hyödyntävät pohjoismaisen mallin kolmen pilarin (osapuolimalli, hyvinvointiyhteiskunta ja talouspolitiikka) täyttä potentiaalia.

Ehdotammekin, että Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden hallitukset tekevät aloitteen vuotuisesta pohjoismaisesta kolmikantafoorumista, jossa ovat mukana Pohjoismaiden hallitukset, työnantajajärjestöt ja palkansaajajärjestöt. Foorumin tarkoituksena on ajaa rakennemuutosta ja vihreää siirtymää

  • edistämällä pohjoismaista vuoropuhelua ilmasto-, elinkeino- ja työmarkkinapolitiikan leikkauskohdassa
  • edistämällä vihreää näkökulmaa kansallisissa ja sektorikohtaisissa kaksi- ja kolmikantaneuvotteluissa
  • korostamalla investointien merkitystä uusien vihreiden toimialojen työllisyydelle
  • korostamalla koulutus- ja täydennyskoulutusseikkojen merkitystä tulevaisuuden työelämän näkökulmasta
  • korostamalla sosiaaliturvaa ja työelämään kuuluvia oikeuksia liikkeelle panevana voimana siirtymässä, joka on ilmastonmuutoksen vuoksi välttämätön
  • ottamalla oppia sekä toistensa että kansainvälisen areenan hyvistä esimerkeistä.

Parhain terveisin PAY:n hallitus:
Tanska: 
Lizette Risgaard, Formand, FH
Lars Qvistgaard, Formand, Akademikerne
Suomi
Jarkko Eloranta, Puheenjohtaja, SAK Suomi 
Antti Palola, Puheenjohtaja, STTK, Suomi ja puheenjohtaja PAY
Färsaaret
Jan Højgaard, Formaður, SAMTAK
Grönlanti
Jess G. Berthelsen, Formand, SIK
Islanti
Drífa Snædal, Forseti, ASÍ
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Formaður, BSRB
Friðrik Jónsson, Formaður, BHM
Norja
Peggy Hessen Følsvik, Leder, LO
Ragnhild Lied, Leder, Unio
Erik Kollerud, Leder, YS
Ruotsi
Susanna Gideonsson, Ordförande, LO
Therese Svanström, Ordförande, TCO
Göran Arrius, Ordförande, Saco
PAY
Magnus Gissler, Pääsihteeri, PAY
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.