Mitä iloa on ILO:sta? – Kolme kysymystä 100 vuotta täyttävästä Kansainvälisestä työjärjestöstä

Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää tänä vuonna 100 vuotta. ILO toimii kolmikantaperiaatteella eli sen kokouksiin osallistuvat työntekijöiden, työnantajien ja valtioiden hallitusten edustajat. SAK:n lakimies Paula Ilveskivi vastaa kolmeen kysymykseen järjestön tehtävistä.
12.02.2019 08:30
SAK
Ammattijärjestöjen kansainvälinen kattojärjestö ITUC julkaisee vuosittain kartan, joka havainnollistaa työntekijöiden oikeuksien toteutumista ja loukkauksia maailmanlaajuisesti. Kuvan kartta on vuodelta 2018. Kuva ITUC.

Mitä hyötyä ILO:sta on suomalaisille palkansaajille?

– ILO:n sopimukset, suositukset, julistukset ja muut asiakirjat ovat osa kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää. Sopimukset ovat oikeudellisesti velvoittavia ja muodostavat työelämän minimisäännöt, joita valtiot eivät saisi alittaa. Ne toimivat siis perälautana myös suomalaisille palkansaajille.

Paula Ilveskivi.

– Globaalien tuotantoketjujen valvonnassa on otettu pieniä edistysaskelia ja tämä hyödyttää palkansaajia ympäri maailmaa. Tässä myönteisessä kehityksessä ILO:lla on tärkeä rooli.

Kuinka hyvin maat sitoutuvat ILO:n sopimuksiin?

– Valitettavasti on monia maita, jotka eivät ole ratifioineet ILO:n sopimuksia eli saattaneet niitä osaksi kansallista oikeusjärjestystä. ILO:n sopimukset kieltävät muun muassa lapsityövoiman käytön ja pakkotyön, mutta tiedämme että molempia esiintyy.

– Suomessa on kuluvalla hallituskaudella nähty yrityksiä hyökätä työntekijöiden kollektiivista neuvotteluoikeutta vastaan. Sipilän hallitus pyrki pakkolakien yhteydessä rajoittamaan työntekijöiden kollektiivista neuvotteluoikeutta työnantajapuolen hyväksi. Tämä olisi ollut vastoin ILO-sopimuksissa turvattua neuvotteluoikeutta.

Mikä on järjestön tämän hetken ykköshaaste?

– Työnantajapuoli ja osa hallituksista ei haluaisi sopia uusia sitovia sopimuksia vaan vain suosituksia ja päätöslauselmia. Tämä on tullut esiin muun muassa häirinnän ja väkivallan kieltoa koskevissa neuvotteluissa. 

– YK:n järjestöistä ILO on poikkeuksellinen, sillä se toimii kolmikantaperiaatteella. Tämä periaate on tärkeää säilyttää jatkossakin.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.