Europarlamenttivaalit pidetään 26. toukokuuta. Kun annat äänesi ehdokkaalle, joka edustaa sinua parhaiten, vaikutat siihen, että Euroopan unionissa tehtävät päätökset vastaavat arvojasi.

Vaikka EU tuntuu suomalaisessa arjessa kaukaiselta, on sen tekemillä päätöksillä yllättävän paljon vaikutusta elämäämme.

Europarlamenttivaalit pidetään sunnuntaina 26. toukokuuta 2019.

Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 15.–21. toukokuuta ja ulkomailla 15.–18. toukokuuta.

Video: SAK:n ehdotukset Suomen EU-linjauksiksi

Ajankohtaista: Tule seuraamaan #VaadiFaktat-eurovaalipaneeleita

#VaadiFaktat-kiertue jalkautuu Suomen 21 suurimmalle paikkakunnalle kevään aikana. Kiertueen yhteydessä paikkakunnilla järjestetään paneelikeskusteluja eurovaaliehdokkaille ja muille puolueiden edustajille. Lisäämme kiertuepaikkakuntia tapahtumakalenteriimme sitä mukaa, kun ne vahvistuvat.

Julkaisu: SAK:n ehdotukset hallitusohjelman EU-linjauksiin ja Euroopan komission ohjelmaan

Suomella on heinäkuussa 2019 alkavalla EU-puheenjohtajakaudella erinomainen mahdollisuus edistää hyvää työelämää koko Eurooppaan. SAK tavoittelee muun muassa EU:n työsuojelusäännösten ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista. Työelämän uudistamisessa SAK pitää tärkeänä EU:n vähimmäislainsäädäntöä, joka estää esimerkiksi alustatyön tai nollatuntisopimusten kaltaisten turvattomien työnteon muotojen käyttämistä. Tutustu SAK:n ehdotuksiin Suomen EU-linjauksiksi.

Ajankohtaista: Euroopan ay-kattojärjestö ETUC tavoittelee seuraavalla EU-vaalikaudella reilua talous- ja ilmastopolitiikkaa

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC toivoo Euroopan unionin vauhdittavan seuraavalla vaalikaudella sekä yksityisiä että julkisia investointeja ja harjoittavan kaikkia hyödyttävää talouspolitiikkaa. Ilmastopolitiikan osalta ETUC tavoittelee hallittua siirtymää vähähiiliseen talouteen. Lue uutinen SAK:n sivuilta.

Ajankohtaista: Palkansaajajärjestöt ovat mukana Eurooppalaisen Suomen eurovaalikampanjassa 

Euroopan parlamentin vaaleissa tänä keväänä on paljon pelissä. Euroopan talouden vahvistamista on jatkettava ja samalla varmistettava, että eurooppalaiset näkevät yhteistyön edut turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisenä arjessaan, palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat yhteisessä kannanotossaan. Järjestöt haluavat Eurooppalaisen Suomen vaalikampanjaan osallistumalla edistää asiallista vaalikeskustelua ja innostaa ihmisiä äänestämään.

Palkansaajajärjestöjen kannanotto Paremman Euroopan puolesta

Anna äänesi paremmalle työelämälle Euroopassa

Palkansaajaliikkeen tehtävä on puolustaa hyvää työelämää koko Euroopassa. Euroopan unioni on siihen hyvä väylä vaikuttaa. Tule juurruttamaan kanssamme luottamusta koko Eurooppaan. Se onnistuu vain yhteistyöllä ja yhdessä sopimalla.

Kauppa

EU neuvottelee koko Euroopan puolesta kansainvälisen kaupan pelisäännöistä. Yksi tärkeimmistä pelisäännöistä on, että Euroopan kauppakumppani sitoutuu kunnioittamaan työntekijöiden perusoikeuksia. Siitä on pidettävä aina kiinni.

Työntekijöiden liikkuvuus

Työntekijöiden oikeus liikkua Euroopassa maasta toiseen on hyvä asia, mutta se ei saa tarkoittaa ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä halpatyövoimana. Euroopan unionilla on selvä periaate: kun samassa paikassa tehdään samaa työtä, kaikille kuuluvat samat työehdot.

Euroopan parlamentti

Jos Euroopan unionia ei olisi, se pitäisi keksiä. Yhteistyö ja pelisääntöjen sopiminen on toisinaan vaikeaa, mutta se on silti viisaampi ja turvallisempi vaihtoehto kuin holtiton kilpailu valtioiden välillä.

Työntekijöiden oikeudet

Työntekijöiden vähimmäisoikeudet on turvattava kaikkialla Euroopassa. EU-lait suojelevat työntekijöitä myös Suomessa esimerkiksi ylipitkiltä työajoilta ja sukupuoleen tai työsuhteen muotoon perustuvalta syrjinnältä. Työelämän muuttuessa pelisääntöjen on elettävä mukana.

Työturvallisuus

Työnteon on oltava aina turvallista. Suomen työsuojelu uudistuu ja vahvistuu EU:n johdolla – hyvässä yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. EU:ssa päätetään työturvallisuuden ja työterveyden yhteisistä vähimmäissäännöistä.

Harmaa talous

Euroopasta on tehtävä reilun verotuksen maanosa. EU rajoittaa jo nyt veronkiertoa ja keinottelua, mutta asian eteen voisi tehdä enemmänkin. Euroopalla on varaa kaikkien hyvinvointiin, kunhan rikkaudet eivät katoa veroparatiiseihin.

SAK:n tavoitteita eurooppalaisiksi uudistuksiksi

Oikeus turvattuihin työsuhteisiin kaikille työntekijöille

EU:n on puututtava lainsäädännöllä nollatuntisopimusten ja keikkatyön epäkohtiin.

Eurooppalainen yritysvastuulaki

Eurooppalainen yritysvastuulaki varmistaa, että yritykset kantavat vastuunsa toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Yritysvastuulaista hyötyvät erityisesti ne yritykset, jotka jo nyt toimivat asiallisesti.

Yhtiöverojen eurooppalainen vähimmäistaso

Yhtiöverojen eurooppalainen vähimmäistaso pysäyttää kierteen, jossa valtiot kilpailevat yritysten suosiosta julkista taloutta heikentävillä veronalennuksilla. Yhdessä sovitut yhtiöverotuksen perusteet auttavat kaikkia EU-maita uudistamaan verotustaan entistä oikeudenmukaisemmaksi.

Reilut kauppasopimukset

EU:n neuvottelemiin kauppasopimuksiin on kirjattava, että jatkuvat perusoikeusrikkomukset johtavat kauppaetujen menetykseen. Globaalin kilpailun on perustuttava osaamiseen, ei työntekijöiden oikeuksia rikkovaan polkumyyntiin.

SAK:n europarlamenttivaalijulkaisu