Vuosilomalain huononnukset eivät koske kaikkia

Blogi 18.03.2016 12:50 Lehto Anu-Tuija
Lakimies Anu-Tuija Lehdon kasvokuva.

Tasavallan presidentti vahvistaa perjantaina lakimuutokset, jotka vähentävät työntekijän vuosilomiin liittyviä etuuksia.

Voimassa olevan vuosilomalain mukaan sairastuminen siirtää aina vuosilomaa eteenpäin ja lomapäiviä kertyy koko vanhempainvapaalta.

Huhtikuun alusta näin ei enää ole, sillä vuosilomaan tulee kuuden päivän omavastuu sairastamiselle. Myös äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymä muuttuu, kun lomaa kertyy jatkossa vain kuudelta kuukaudelta.   

Osa työntekijöistä jää kuitenkin näiden leikkausten ulkopuolelle. Huononnukset eivät nimittäin koske niitä työntekijöitä, joihin sovelletaan työehtosopimusta, jossa on sovittu lakia paremmista ehdoista.

Tällaisia sopimuksia on ainakin julkisella sektorilla. Myös joidenkin yksityisen sektorin työehtosopimuksissa on sovittu lakia paremmista ehdoista.

Kannattaa siis katsoa, mitä omassa työehtosopimuksessa on sovittu vuosiloma-asioista ja pitää huolta, että työnantaja noudattaa työehtosopimukseen kirjattuja lakia parempia määräyksiä.

Perhevapailta kertyvän vuosiloman leikkaaminen ei myöskään koske työntekijöitä, jotka ovat ansainneet vuosilomansa tai aloittaneet äitiys-, isyys - tai vanhempainvapaansa ennen huhtikuuta. Käytännössä nämä huononnukset toteutuvat siis vasta 2017.

Leikkausten ulkopuolelle jäävät myös vanhemmat, jotka pitävät äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata korkeintaan kuusi kuukautta. Kannattaa siis jakaa vanhempainvapaa molempien vanhempien kesken, jos se vain on mahdollista, koska näin perheelle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta.

Sairauspäivien omavastuu vuosilomalla ei koske myöskään kesälomaa. Työntekijällä on siis aina oikeus saada neljän viikon loma, jos hän on sen lain mukaan ansainnut.

Vuosiloman omavastuuta sovelletaan ensimmäisen kerran  pidettäessä vuoden 2015 huhtikuun ja vuoden 2016 maaliskuun välillä ansaittuja lomia. Näitä lomapäiviä saa käyttää yleensä 2. toukokuuta 2016 alkaen.

Työntekijän oikeuteen siirtää vuosilomaansa sovelletaan niitä säännöksiä, jotka ovat voimassa työnantajan päättäessä loman siirrosta. Jos työnantaja tekee päätöksen loman siirtämisestä vanhan lain voimassa ollessa, ei työntekijällä ole sairauspäivien omavastuuta vuosilomallaan.

Työntekijän kannattaa olla tarkkana, minkä lomanmääräytymisvuoden lomia hän pitää, jotta omavastuuta ei tulisi useampaan kertaan.