Vastustaako Suomen hallitus alustatyöntekijöiden aseman parantamista?

Blogi 21.12.2023 10:05 Ilveskivi Paula
Kasvokuva Paula Ilveskivestä

Brysselistä kuuluu huolestuttavia uutisia. Suomi ei mahdollisesti ole tukemassa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission saavuttamaa sopimusta uudeksi alustatyödirektiiviksi.

Jos Suomen kanta on kielteinen, voi perustellusti kysyä, miksi hallitus ei näe tarvetta parantaa alustatyöntekijöiden asemaa. Alustan kautta töitä tekevät ovat olleet kauan vailla asianmukaista tunnustusta ja oikeuksia.

Alustatyödirektiivin hyväksyminen merkitsisi todellista parannusta väärin luokiteltujen, alustayritysten epäoikeudenmukaisten työolosuhteiden vankeina olevien työntekijöiden elämään. Muun muassa monien ruokalähettien, taksikuskien ja vastaavien alojen työntekijöiden asema kohentuisi.

Työsuhteiden naamiointi erilaisiksi toimeksianto- tai kumppanuussuhteiksi näyttää lisääntyvän ja leviävän yhä useammille toimialoille.

Direktiiviehdotuksen hylkääminen jättäisi työntekijöiden mahdollisuudet saada oikeutta ja suojelua Suomessa ja koko Euroopan unionin alueella heikoiksi. Säälliset työehdot ansaitsisivat erityisesti ne 5,5 miljoonaa työntekijää, jotka ovat jo kärsineet virheellisestä luokittelusta itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi.

Työsuhteiden naamiointi erilaisiksi toimeksianto- tai kumppanuussuhteiksi näyttää lisääntyvän ja leviävän yhä useammille toimialoille. Työnantajat kaatavat työsuhteeseen kuuluvat velvoitteet ja liiketoimintariskin työntekijöiden kannettavaksi. Miksi jatkaa tilannetta, joka on epäoikeudenmukainen ja jättää monet työntekijät epävarmuuteen?

On käsittämätöntä, jos Suomen hallitus ei tunnusta alustatyön haasteita ja sitä tarvetta, että näiden työntekijöiden oikeuksia on suojeltava. Jokaisella työntekijällä pitäisi olla oikeus kohtuullisiin työolosuhteisiin, sosiaaliturvaan ja muihin perusoikeuksiin.

Alustatyötä koskeva direktiiviehdotus on Coreperin eli EU:n jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustajien listalla vielä ennen joulua. SAK toivoo vilpittömästi, että hallitus harkitsisi kantaansa tässä asiassa ja ryhtyisi toimiin työntekijöiden paremman suojelun ja oikeuksien varmistamiseksi. Alustan kautta työskentelevät ansaitsevat asianmukaisen arvostuksen ja suojan, ja direktiivin tukeminen olisi askel oikeaan suuntaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.