Valko-Venäjän vapaa ja riippumaton ay-liike tarvitsee nyt tukeamme

Blogi 09.05.2022 08:33 Eloranta Jarkko
Jarkko Eloranta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet siviilien kärsimykset ovat järkyttäneet meitä kaikkia kevään aikana. Länsimaiden reaktio hyökkäykseen on ollut pakotteiden asettaminen Venäjälle ja Ukrainan avustaminen monin eri tavoin.

Myös eurooppalainen ammattiyhdistysliike on ollut mukana tukemassa ukrainalaisia hyvin konkreettisesti. Rahallisen tuen lisäksi etenkin itäisen Euroopan maissa ay-liike on ollut järjestämässä pakolaisille hätämajoitusta ja kuljetuksia turvaan. Suomalainen ay-liike on tukenut Ukrainaa useiden eri avustusjärjestöjen kautta ja tukee Ukrainan pakolaisten sujuvaa asettumista suomalaisille työmarkkinoille.

Ukrainan sodan varjossa Valko-Venäjällä diktatuuri on hyökännyt maan vapaata ay-liikettä vastaan. 19. huhtikuuta useita Valko-Venäjän ammattiyhdistysjohtajia pidätettiin salaisen poliisin KGB:n toimesta. Pidätetyiksi joutuivat BKDP-keskusjärjestön puheenjohtaja Aliaksandr Yarashuk sekä Siarhei Antusevich, Irina But-Gusaim, Aliaksandr Bukhvostau, Mikalaj Sharakh ja monia muita. Useat heistä ovat yhä pidätettyinä.

Valko-Venäjän ammattiliittokollegat ovat useiden vuosien ajan osoittaneet suurta rohkeutta kamppaillessaan työntekijöiden perusoikeuksien, muiden ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta. He ovat olleet hyvin tietoisia riskeistä ja vaaroista, joita tämä heille tuo, mutta se ei ole pysäyttänyt heitä. Se ei myöskään ole estänyt heitä kritisoimasta kotimaansa tukea Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa ja osoittamasta solidaarisuuttaan ukrainalaisille.

Ammattiyhdistysliikkeellä on Euroopan historiassa ollut keskeinen rooli taistelussa diktatuureja vastaan.

YK:n alainen kansainvälinen työjärjestö ILO on vuosia tuominnut Valko-Venäjän hyökkäykset maan ammattiliittoja vastaan. Viimeksi tämän vuoden maaliskuussa ILOn raportissa vaadittiin Valko-Venäjää takaamaan järjestäytymisvapaus ja pidättäytymään ammattiliitoissa toimivien häirinnästä ja pidätyksistä. Valko-Venäjä on ollut järjestäytymisvapauden loukkausten vuoksi pian kaksikymmentä vuotta ILOn erityistarkkailussa, eikä edistystä ole nähty. Päinvastoin: ILO arvioi tilanteen vain heikentyneen.

Ammattiyhdistysliikkeellä on Euroopan historiassa ollut keskeinen rooli taistelussa diktatuureja vastaan. Tunnetuin esimerkki lienee Puolan Solidaarisuus-liike (Solidarność), jonka merkitys maan demokratiakehityksessä oli ratkaiseva ja joka nyt on muun kansainvälisen ay-liikkeen rinnalla tukemassa Valko-Venäjän vapaata ja riippumatonta ammattiyhdistysliikettä.

Samalla kun länsimaat ovat aiheellisesti ottaneet tiukan linjan Valko-Venäjän ja Venäjän kansainvälistä oikeutta loukkaavia toimia vastaan, maiden erittäin vaikeissa olosuhteissa toimivat demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajat, ammattiyhdistystoimijat mukaan lukien, ansaitsevat täyden tuen. Kansainvälisten järjestöjen, hallitusten ja poliittisten johtajien on puolustettava näkyvästi heidän vapauttaan ja oikeuttaan toimia riippumattomasti maan hallinnosta.

Valko-Venäjältä on nyt vaadittava vangittujen ay-toimijoiden terveyden ja turvallisuuden varmistamista sekä heidän välitöntä vapauttamistaan.

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa Eurooppa-päivänä 9.5.2022.