Väliaikaiset koronajoustot tuovat helpotusta tulevaan

Blogi 01.04.2020 10:50 Puura Heli
Johtaja Heli Purra kasvokuva

Takana on nyt hieman alle kuukausi koronan saapumisesta Eurooppaan ja sitä seuranneita rajoituksia. Tilanne on Suomessa lääketieteen näkökulmasta vakava mutta hallinnassa. Terveys on tärkeintä, mutta meidän täytyy olla huolissaan myös kovan iskun kokeneista työmarkkinoista ja taloudesta. Lomautusten määrä on räjähtänyt käsiin monilla toimialoilla.

Me emme jääneet uudessa ja ennenkokemattomassa tilanteessa odottamaan, vaan käytimme toimivaa kolmikantaa. SAK ja muut työmarkkinaosapuolet neuvottelivat nopeassa tahdissa keskenään kriisipaketin, joka luovutettiin ehdotuksena hallitukselle. Hallitus lähetti paketin pienin muutoksin eduskuntaan. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4. ja ovat voimassa 30.6.2020 asti.

Paketti sisältää räätälöityjä työelämän joustoja ja turvaa, joilla tuetaan sekä työpaikkoja ja yrityksiä että työntekijöitä pahimman vaiheen yli. Muutokset koskevat yksityisen sektorin työlainsäädäntöä, työttömyysturvaa ja työeläkkeiden rahoitusta.

Muutokset ovat lyhyesti seuraavat:

  • Yhteistoimintaneuvotteluajat lyhenevät viiteen päivään
  • Lomautusilmoitusaika lyhenee viiteen päivään
  • Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa samoin perustein kuin vakituisessa työsuhteessa oleva
  • Työsuhde voidaan eräin rajoituksin purkaa koeaikana tuotannollis-taloudellisilla syillä
  • Takaisinottoaika pitenee lain voimassa ollessa irtisanottujen osalta 9 kuukauteen

Miksi SAK lähti sopimaan näin radikaaleja muutoksia? Koska on kaikkien etu, että konkursseja tulee mahdollisimman vähän ja työsuhteet pysyvät voimassa. Näin paluu normaaliin helpottuu eikä työttömyys karkaa täysin käsistä.

Joustot lomautuksen suhteen vähentävät työnantajien palkka- ja työvoimakuluja merkittävästi. Vastaavasti työntekijöiden palkkamenetyksiä kompensoidaan parantamalla työttömyysturvaa.  Samalla tehdään tilapäisiä helpotuksia työttömyysturvan toimeenpanoon, jotta työttömyyskassat ja Kela selviäisivät hakemusruuhkasta, ja työnsä menettäneet saavat päivärahansa ajoissa.

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset toteutetaan osin työehtosopimuksilla, osin lakimuutoksilla. Lähes kaikki SAK:laiset yksityisen sektorin ammattiliitot ovat jo sopineet tai ovat neuvottelemassa työnantajaliittojen kanssa poikkeusten viemisestä työehtosopimuksiin määräaikaisesti. Tes-muutokset koskevat yt-neuvotteluaikoja, lomautusaikoja sekä takaisinottoaikaa. Näin taataan, että tilanteessa otetaan huomioon eri alojen erityispiirteet. 

Kriisin pituutta ja syvyyttä ei kukaan tällä hetkellä varmasti tiedä. Ajan kanssa näemme, miten hyvin koronajoustot toimivat poikkeusoloissa, ja miten pystymme pelastamaan työpaikkoja. Joka tapauksessa työmarkkinaosapuolet ovat toimineet aktiivisesti ja pystyneet kantamaan vastuuta työllisyydestä ja ihmisten toimeentulosta vaikeassa tilanteessa.

SAK:n tietopaketti:
Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?