Työntekijöiden oikeutta osa-aikatyöhön on vahvistettava

Blogi 11.01.2021 15:36 Eloranta Jarkko
Jarkko Eloranta

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto totesi Kauppalehden haastattelussa 4.1.2021, että jos Suomessa halutaan päästä Ruotsin tasolle yli 55-vuotiaiden työllisyydessä, osa-aikatyön on yleistyttävä Suomessa selvästi.

Tästä arviosta voi olla samaa mieltä. Työn keventäminen ja huokoistaminen osa-aikatyön avulla työuran loppupäässä on oivallinen keino parantaa työssä jaksamista ja edistää työssä jatkamista. Osa-aikatyön lisääntyminen loisi myös työmahdollisuuksia työttömille. 

Marraskuun lopussa kariutuneissa työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyysneuvotteluissa palkansaajakeskusjärjestöt pitivät esillä useita erilaisia malleja osa-aikatyön edistämiseen ja työn jakamiseen. Valitettavasti ne eivät herättäneet vastakaikua työnantajapuolella. Samoin hallituksen joulukuussa sopimassa työllisyyspaketissa työaikakirjaukset jäivät varsin vaatimattomiksi. Toivottavasti kolmikantaisessa jatkovalmistelussa saadaan aikaan sellaiset kirjaukset, jotka tosiasiallisesti lisäävät työntekijän oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön niin halutessaan.

Työntekijöiden työaika-autonomiaa olisi vahvistettava merkittävästi nykyisestä. Se ei tarkoita vain mahdollisuutta siirtyä osa-aikatyöhön, vaan myös muutoin vaikuttaa ja päättää omista työajoistaan esimerkiksi osallistavalla työvuorosuunnittelulla. Tällä hetkellä työelämän työaikajoustot ovat työnantajalähtöisiä. Tulevaisuudessa tarvitsemme työtekijälähtöisiä työaikaratkaisuja niin työllisyyden, työhyvinvoinnin kuin tuottavuudenkin kohottamiseksi.

Mikko Kautto arvioi, että työelämässä tarvitaan asennemuutosta ja muutoksia yhteiskunnan rakenteisiin, jotta osa-aikatyö lisääntyy. Näin varmasti on. Työnantajien on luovuttava määräämisvaltansa siilipuolustuksesta ja otettava askel modernimpaan työelämään. Yhteiskunta voisi tukea osa-aikatyön lisääntymistä esimerkiksi kehittämällä vuorotteluvapaan ehtoja niin, että se mahdollistaisi osa-aikaisen työn ja työllistymisen.

Kirjoitus on julkaistu 11.tammikuuta Kauppalehdessä