Tämän opin ay-liikkeestä

Blogi 29.04.2023 07:58 Laitila Senni
Kasvokuva Senni Laitilasta.

Ay-liikettä käsiteltiin lyhyesti peruskoulun ja lukion yhteiskuntaopin ja historian tunneilla, ja sain silloin perusasiat ay-liikkeen tavoitteista ja toiminnasta haltuun. Nykyään kiinnitän huomioita ay-liikkeestä kertoviin uutisiin.

Vaikka olen aina pitänyt ay-liikettä tärkeänä, ovat ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt muuten olleet etäisesti “siellä jossain” taustalla, enkä ole lopulta pohtinut niiden merkitystä omassa elämässäni. Monet ammattiyhdistysliikkeen suurimmat saavutukset nykyään itsestäänselvinä pidettävistä työntekijöiden oikeuksista olivat minulle hyvin tuttuja, mutta tämän päivän ay-liikkeen konkreettinen toiminta tuntui etäisemmältä.

Tutustumisviikkoni aikana SAK:ssa olen päässyt kurkistamaan SAK:n toimintaan ja tutustumaan ay-liikkeeseen aivan eri tavalla kuin aiemmin. Uusia näkökulmia ja huomioita on tullut paljon ja olen hahmottanut paremmin, miten merkittävä toimija ay-liike on yhteiskunnassa.

Olen tajunnut myös, miten SAK voi esimerkiksi tarjota nuorille erittäin tärkeitä taitoja ja tietoja työelämään.

Mielikuvani ay-liikkeestä oli aiemminkin ehdottomasti positiivinen ja tämä tunne on vahvistunut. Ennen kaikkea ay-liike tuntuu olevan yllättävän monipuolinen ja mukana monessa asiassa. En ollut nähnyt ay-liikettä aiemmin kovin kansainvälisenä tai esimerkiksi vaikuttajana ilmastokysymyksissä. Tiedostan myös paremmin, miten suurta joukkoa suomalaisista ay-liike koskettaa.

Olen tajunnut myös, miten SAK voi esimerkiksi tarjota nuorille erittäin tärkeitä taitoja ja tietoja työelämään, kuten kesätöihin ja harjoitteluun. Huonot työolot ja puutteellinen perehdytys sekä väärinymmärrykset nuorten työelämässä toistuvat kaveripiirini kokemuksissa sekä mediassa. Toisaalta tuntuu, että yllättävän harva nuori osaa yhdistää nämä valitettavan yleiset ilmiöt juuri ay-liikkeeseen tai ammattiliittoon kuulumiseen herättiin vasta esimerkiksi koronapandemian seurausten myötä.

Opiskelijana pohdin myös tulevaisuuden työelämää ja millaiseksi työelämä tulee muuttumaan. Samalla tulee pohdittua ay-liikkeen tulevaisuutta, mistä on keskusteltu myös opiskellessani yhteiskunnallisia aineita. Uskon, että ay-liikkeen tulevaisuus on varmasti vahva, kun se pysyy muutoksessa mukana viestien ja vaikuttaen.

Senni Laitila opiskelee politiikkaa ja viestintää Työväen Akatemiassa. Hän työskenteli harjoittelijana SAK:ssa huhtikuussa 2023.