SY ohjeistaa jäseniään toimimaan lainvastaisesti

Blogi 23.11.2017 16:48 Rönni-Sällinen Annika
SAK:n Työehdot-osaston johtaja Annika Rönni-Sällinen

Suomen Yrittäjät ohjeistaa jäseniään sopimaan palkoista paikallisesti teknologiateollisuuden alalla lain ja sopimusten vastaisesti.

Paikallisen sopimisen mahdollisuudet eivät ole järjestäytymättömissä yrityksissä samat kuin järjestäytyneissä yrityksissä. Työsopimuslain mukainen yleissitovuus tuo työnantajille velvollisuuksia, mutta ei luo oikeuksia. Paikallisen sopimisen lakihankkeen yhteydessä tähän tilanteeseen ehdotettiin muutosta, mutta saavutettu tulos ei SY:lle kelvannut, joten lakimuutoksia ei tehty.

Nyt SY ohjeistaa jäseniään toimimaan ikään kuin lakimuutokset olisi tehty ja ikään kuin ne olisi tehty heidän esittämällään tavalla, joka ei edes ollut työryhmän esitys.

Teknologiateollisuuden työehtosopimusratkaisussa on laajennettu paikallisen sopimisen mahdollisuuksia työehtosopimuksesta poikkeamiseen ja palkankorotuksista sopimiseen. Sopijaosapuolena työntekijöiden edustajana on perustellusti pääluottamusmies. Näitä määräyksiä SY ei voi ylenkatsoa eikä paikallisen sopimuksen osapuolena voi toimia muu taho kuin mitä työehtosopimuksessa on edellytetty. Näin tehdessään se asettaa omat jäsenensä oikeudellisesti riskialttiiseen tilanteeseen.

Jotta paikallinen sopiminen voi laajentua työnantajien haluamaan suuntaan, on sopimisen tasapaino taattava. Muuten ei halua laajempaan paikalliseen sopimiseen ole. Luottamusmies sopijaosapuolena on keino taata työntekijöiden aidot vaikutusmahdollisuudet ja estää työnantajan yksipuolinen sanelu.

Luo myös blogikirjoitus korkeimman oikeuden päätöksestä järjestäytyneiden työntekijöiden oikeudesta edunvalvontaan.

Annika Rönni-Sällinen
SAK:n työehdot-osaston johtaja
@RonniSallinen