Suomiko tasa-arvon kärkimaa? – Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on sitkeä ongelma, johon ei puututa riittävästi

Blogi 08.03.2022 08:30 Lehto Anu-Tuija
Lakimies Anu-Tuija Lehdon kasvokuva.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Hallituksen tarkoituksena on kunnianhimoisesti parantaa tasa-arvoa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Erityinen huomio on työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriö ei näytä välittävän näistä kirjauksista. 

Marinin hallitusohjelman toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli täsmentää lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saisi vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Lisäksi tehtävänä oli selvittää perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja selvityksen perusteella ryhtyä tarvittaviin lainsäädäntötoimiin ja muihin toimiin.

Työryhmä istui ja tuli siihen tulokseen, että mitään ei tarvitse tehdä. Samalla työryhmä oli yksimielinen siitä, että tutkimusten mukaan ongelmia on. Silti mitään ei kuitenkaan työryhmän enemmistön mielestä tarvitse tehdä.

Olen toista mieltä. Toista mieltä olivat myös kaikki muut palkansaajajärjestöjen edustajat työryhmässä.

Puolet tasa-arvovaltuutetulle tulevista työelämän yhteydenotoissa liittyy raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Raskaana olevia tai perhevapaata käyttäviä ei oteta töihin, määräaikaisia työsuhteita ei jatketa eivätkä perhevapaalta töihin tulevat pääse palaamaan aiempaan tai yhtä vaativaan työhön. 

Toivon, että Marinin hallituksen ministerit, joilla itsellään on paljon pieniä lapsia, havahtuvat ja ryhtyvät hallitusohjelman mukaisiin toimiin.

Töihin palaavan suoja on osoittautunut heikoksi varsinkin silloin, kun työpaikalla on tapahtunut muutoksia. Lainsäädäntö ei käytännössä suojaa raskaana olevaa tai perhevapaata käyttävää eikä estä irtisanomasta perhevapaalta töihin palaavaa työntekijää. 

Nykyinen lainsäädäntö on sekä tasa-arvovaltuutetun tilastojen että ammattiliittojen kokemusten mukaan osoittautunut riittämättömäksi suojaksi raskaana oleville ja perhevapaata käyttäville työntekijöille. 

Toivon, että Marinin hallituksen ministerit, joilla itsellään on paljon pieniä lapsia, havahtuvat ja ryhtyvät hallitusohjelman mukaisiin toimiin. Syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty monessa kansainvälisessä sopimuksessa. Se on rikoslain mukaan rangaistava teko. Jokaisen, jota on syrjitty raskauden tai perhevapaan käyttämisen takia, pitää saada oikeutta.