Oppisopimusopiskelijoista valtaosa on työssä käyviä aikuisia – alepalkka ei kannustaisi ammattitaidon kohentamiseen

Blogi 11.04.2019 13:12 Rönni-Sällinen Annika
SAK:n Työehdot-osaston johtaja Annika Rönni-Sällinen

Julkisuuteen on taas kerran noussut ehdotus, jonka mukaan kaikille oppisopimusopiskelijoille pitäisi voida maksaa työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Tällä kertaa asiaa ehdottaa Keskuskauppakamari.

Tavoite ehdotuksen taustalla on varmaan hyvä eli saada oppisopimuskoulutus yleistymään Suomessa. Esitys kertoo kuitenkin siitä, että sitä on mietitty ainoastaan yrittäjien näkökulmasta.

Esitystä perustellaan virheellisesti väittämällä, että oppisopimuksella opiskeleville on maksettava koulutuksen alusta alkaen vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, vaikka ammattitaidottoman opiskelijan tuottavuus ja taidot eivät ole opintojen alkuvaiheessa ammattilaisen tasolla.

Työehtosopimuksen normaalia palkkaa alemman palkan maksaminen oppisopimusopiskelijalle, jolla ei ole alasta tai työtehtävästä mitään aiempaa kokemusta, on jo nyt mahdollista monissa työehtosopimuksissa. Esimerkiksi ravintola-alaa ja kampaamoalaa koskevissa työehtosopimuksissa on sovittu erikseen oppisopimusopiskelijoiden palkoista, jotka nousevat oppisopimusajan kuluessa.

Keskuskauppakamarin ehdotuksesta syntyy käsitys, että oppisopimuskoulutus koskee vain ammattitaidottomia nuoria ja maahanmuuttajia. Oppisopimuskoulutus on Suomessa kuitenkin ensisijaisesti ammatissa jo työskentelevien aikuisten koulutusmuoto. Ei ole hyväksyttävää eikä oman ammattitaidon kohentamiseen kannustavaa, jos lisäkouluttautuminen merkitsisi työntekijälle palkan alennusta. Esimerkiksi erikoisammattitutkintoja tehdään työn ohessa oppisopimuksella.

Jos jollakin toimialalla nähdään tarvetta oppisopimusopiskelijoiden palkoista sopimiseen, niin kyseisen toimialan työnantajat voivat tuoda sen liittonsa kautta neuvottelupöytään.

Se millaisiin tehtäviin oppisopimuksella voi kouluttautua ja millaisia tehtäviä se käytännössä koskee, vaihtelee aloittain. Niinpä tämä kuten muukin palkoista sopiminen kuuluu työehtosopimusosapuolille. Jos jollakin toimialalla nähdään tarvetta oppisopimusopiskelijoiden palkoista sopimiseen, niin kyseisen toimialan työnantajat voivat tuoda sen liittonsa kautta neuvottelupöytään. Näin monet työnantajat ovat myös tehneet. 

Paras tieto toimialojen koulutusjärjestelmistä ja niiden tarpeista on työntekijöitä ja työnantajia edustavissa liitoissa. Työmarkkinaosapuolet ovat mukana kehittämässä työelämälähtöistä ammatillista koulutusta ja edistävät näin työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta.