Olisiko jo aika puuttua raskaus- ja perhevapaasyrjintään?

Blogi 08.03.2023 12:22 Lehto Anu-Tuija
Lakimies Anu-Tuija Lehdon kasvokuva.

Kaikki ovat sitä mieltä, että syrjiä ei saa ja että sukupuolten välistä tasa-arvoa on lisättävä. Mutta kun pintaa vähän raaputtaa, mitä paljastuukaan?

Valtioneuvosto hyväksyi viime vuonna selonteon, jossa todetaan, että työelämässä on vakavia raskauteen ja perhevapaisiin liittyviä ongelmia. Hallituksen tasa-arvopoliittisen ohjelman 2022–2023 loppuraportissa kuitenkin todetaan, että raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentäminen lainsäädännön keinoin ei ole edennyt.

Raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä tulee tasa-arvovaltuutetulle eniten työelämää koskevia syrjintäepäilyjä (Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 – pdf, s. 56). Myös ammattiliitoille tulee runsaasti selvityspyyntöjä.

Syrjintä ilmenee monin tavoin: Raskaana ja perhevapaalla olevalle ei tarjota uutta määräaikaista sopimusta tai perhevapaalta töihin palaavalle ei anneta entisiä työtehtäviä, vaikka työnantajalla sellaisia olisi tarjolla ja työsopimuslain mukaan näin pitäisi tehdä. Pahimmillaan entisten työtehtävien tarjoamisen sijasta työnantaja irtisanoo työntekijän.

Raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä tulee tasa-arvovaltuutetulle eniten työelämää koskevia syrjintäepäilyjä.

Myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tuskastunut tilanteeseen. Valiokunta totesi tammikuussa tasa-arvopoliittista selontekoa käsitellessään sangen purevasti, että se on jo kahdesti kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota siihen, että raskaudesta ja vanhemmuudesta johtuvaa työsyrjintää pitäisi ehkäistä. Turhautuneen oloisena valiokunta toisti, että se ehdottaa nyt jo kolmannen kerran hyväksyttäväksi kannanoton, jossa valtioneuvoston edellytetään ryhtyvän pikaisesti toimiin raskaudesta ja vanhemmuudesta johtuvan työsyrjinnän ehkäisemiseksi (TyVM 22/2022 vp).

Tämän hallituksen aikana lakiesitystä ei enää tule. Toivon, että seuraava hallitus noudattaa valiokunnan yksimielistä tahtoa ja ryhtyy toimiin.

On jo aika parantaa raskaana olevan ja perhevapaalta töihin palaavan suojaa ja säätää seuraavat muutokset:

1. Työsopimuslakiin on lisättävä säännös, jonka mukaan raskaus ja perhevapaan käyttäminen eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

2. Työsopimuslakiin on lisättävä perhevapaalta töihin palaavalle muutaman kuukauden suoja-aika, jolloin häntä ei saa irtisanoa. Suoja-aika parantaisi perhevapaalta palaavan suojaa ja antaisi työpaikalle aikaa selvittää kunnolla työtilanne.