Nyt laitetaan panoksia ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen kehittämiseen ja se on hyvä

Blogi 12.06.2020 09:28 Rantila Tuula
Tuula Rantila

On super hyper hieno juttu, että opinto-ohjauksen määrää tullaan lisäämään ammatillisessa koulutuksessa määräaikaisen lisärahoituksen turvin. On tärkeää, että ohjaus kohdennetaan erityisesti niille opiskelijoille, joilla on suurempi tuen tarve opinnoissa.

Tänään 12. kesäkuuta käynnistyy työ, jolla ammatillisen koulutuksen ohjauksen laatua tullaan parantamaan ja määrää lisäämään. Jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle pyritään tarjoamaan opinnonohjausta ja tukea juuri silloin, kun hän sitä tarvitsee. Tuki toivottavasti vähentää myös keskeyttämisiä ja vaikuttaa siihen, että oppimistulokset paranevat. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat tarvitsevat myös huomattavasti nykyistä enemmän apua harjoittelupaikkojen löytämiseen. Jos harjoittelupaikkaa ei ole löytynyt ja nuori on joutunut tekemään harjoittelun koulussa, se ei vastaa harjoittelua oikeassa työpaikassa. Työpaikka tuo tullessaan mahdollisuuden verkostoitua sekä kokemuksen työpaikan sosiaalisesta ilmapiiristä. 

Tuki on tärkeintä erityisryhmille  

Tukea ja ohjausta pitää lisätä ennen kaikkea eniten ohjausta tarvitseville, kuten erilaisista oppimisvaikeuksista kärsiville, psyykkisesti oireileville sekä maahanmuuttajataustaisille ja vieraskielisille opiskelijoille.

Myös ohjauksen laatuun ja siihen, että se vastaa opiskelijoiden tarpeeseen ja tukee yksilöllisiä opintopolkuja, on kiinnitettävä huomiota. Ohjauksessa pitää seurata opintojen edistymistä sekä ylipäätään opiskelijoiden hyvinvointia. Uraohjausta pitäisi myös järjestää yhtä suunnitelmallisesti kehittäen kuin opinto-ohjausta ja ottaa hyödyt irti kehittämisen ennakointitiedoista.

Oman uran löytäminen sekä omien vahvuuksien hahmottaminen ei ole helppoa edes aikuisella opiskelijalla, saati itseensä vasta tutustuvalla nuorella, joka usein menee kaveriporukan mukana. Luulen, että laadukasta tukea lisäämällä pystytään vähentämään myös sukupuolen ja taustan mukaan tapahtuvaa eriarvoista kohtelua. 

Yhteistyössä on voimaa

Opinto-ohjauksessa on tärkeää miettiä opiskelijan tarpeesta lähteviä toimintamalleja ja opintopolkuja yhdessä perusopetuksesta vastaavien opettajien kanssa erityisesti siinä vaiheessa, kun oppilas siirtyy perusopetuksesta ammatilliseen opetukseen. Yhteistyötä voisi lisätä myös seuraavassa vaiheessa ammatillisen opetuksen ja korkea-asteen välillä.

Ehdottomasti tärkeää on myös opinto-ohjaajien määrän lisääminen kaikilla koulutuksen tasoilla, jotta aikaa jää aidosti ohjattaville oppilaille. Kyllähän opot ohjaavat ja tekevät loistavaa työtä, kun heille siihen aikaa ja mahdollisuus annetaan!