Nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan työpaikkaohjaajia 

Blogi 28.07.2020 16:30 Rantila Tuula
Tuula Rantila

Hallitus satsaa opinnonohjaukseen sekä perusopetuksessa että toisen asteen opetuksessa. Tärkeää on muistaa ja kehittää kuitenkin myös työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä sen ohjausta. 

Työpaikoilla on paljon eri vaiheessa työuraansa olevia työntekijöitä. On harjoittelijoita, joista tulee ammattilaisia, perustyössä paiskivia työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä omassa työssään sekä omaa osaamistaan vahvistavia esimiehiä. 

Kun työelämä muuttuu jatkuvasti, se pakottaa meidät oppimaan uutta, kuten korona-aikana uudet työtavat ja välineet. Oppiminen tuntuu silloin työltä.

Työpaikalla tapahtuvaa ohjausta tarvitaan siirtämään hiljaista tietoa

Ohjaaja myös näyttää suunnan ja antaa oppilaalle – sekä nuorelle että vanhalle – tilaisuuden oivaltaa itse asioita. Ohjaaja myös helpottaa osaamisen reittien löytymistä, jos asia tuntuu vaikealta.
 
Ohjaajan tehtävänä on myös tutustuttaa uusi harjoittelija hänen työtehtäviinsä ja arvioida hänen oppimistaan. Ohjaaja on oman alansa ammattilainen ja tietää alasta paljon. Hän hahmottaa, miksi jokin asia on tärkeä oppia ja keskeistä juuri tälle työlle. Ohjaajan pitää olla kiinnostunut omasta alastaan ja motivoitunut työstään. Opastamalla saadaan uusia innostuneita työntekijöitä työpaikalle.

Oppiminen ja ohjaus ovat työpaikan työtä

Oppimiseen tarvitaan sekä työpaikan ohjaajan ja ammatillisen koulun opettajan yhteistyötä sekä heidän molempien ammattitaitoa. Opettajien pedagoginen osaaminen on tärkeää, kun arvioidaan opiskelijaa. Itse työtapahtuman arviointiin työpaikalla taas tarvitaan ohjaajaa. 

Kun oppilaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma eli HOKS, luodaan pohja sille, millaista osaamista juuri tämä henkilö tarvitsee. Tarvitseeko oppilas ehkä tukea lukihäiriön kanssa? Voitaisiinko häntä opastaa silloin kädestä pitäen sen sijaan, että hän pähkäilisi tekstin kimpussa? Ohjattavalla puolestaan saattaa olla pitkä osaaminen jossain työssä ilman todistusta. Hänen osaamisensa voidaan silloin tunnistaa ja tunnustaa antamalla sitä todistus.

Oman osaamisen hahmottaminen on työelämätaito

Lukiossa osaaminen arvioidaan kokeissa. Ammatillisessa koulutuksessa se puolestaan arvioidaan antamalla näyttö. Ohjaajan tehtäviin kuuluu seurata ja antaa palautetta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja siitä, miten se etenee. Kun osaaminen on kehittynyt sellaiseksi kuin suunniteltiin, aloitetaan näyttöjen suunnittelu yhteistyössä opettajan kanssa. Opiskelijan pitää myös pystyä itse arvioimaan omaa kehitystään, ja se onnistuu vain tekemällä kyseistä työtä. Se on osaamisen perusta ja tärkeä työelämätaito.