Koronatilanne heikentää jaksamista työpaikoilla – luottamusmies tuo turvaa

Blogi 19.05.2020 16:11 Laitinen Sonja
Alue- ja järjestöasiantuntija Sonja Laitisen kasvokuva.

Koronakriisi on nostanut uudenlaisen epävarmuuden työelämään. Suomessa on pääsääntöisesti jo pitkään huolehdittu hyvin työturvallisuudesta, mutta korona myllersi työpaikkojen turvallisuutta monessa muussakin asiassa kuin virukselta suojautumiselta.

SAK:n luottamushenkilökyselyyn vastanneista yli puolet kertoo, että koronapandemian takia työntekijöille on ilmennyt henkistä pahoinvointia, kuten ahdistusta tai ongelmia työssä jaksamisessa.

Luottamushenkilökyselyn mukaan yli puolella SAK:laisista työpaikoista ilmenee henkistä pahoinvointia.

Lehtien otsikot ovat toinen toistaan synkempiä. Siihen on toki syynsä, mutta moni tärkeä asia jää pandemian jalkoihin. Kollegaani lainaten: ”Suomeen mahtuu kerralla vain yksi iso uutinen”. Isojen pandemiauutisten varjossa työpaikoilla eletään elämää, jossa työturvallisuuden lisäksi huolena ovat muun muassa irtisanomiset ja lomautukset. Pelkästään Kymen alueella on ollut 16.3. jälkeen yt-neuvottelujen piirissä lähes 14 000 työntekijää.

Luottamusmiehet ovat työpaikkojen helmiä

Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut ovat aina kipeä paikka. Tässä ennestäänkin epävarmassa ja pelottavassa ajassa työ on tuonut turvaa ja pysyvyyttä ihmisten elämään. 

Luottamusmies hallitsee sopimukset sekä tukee, ohjaa ja kulkee rinnalla. Yt-neuvottelujen lisäksi he auttavat neuvomalla jäseniä, jos työttömyys tai lomautus kohtaa. SAK:n luottamushenkilökyselystä käy ilmi, että moni luottamusmies on auttanut työntekijöitä työttömyysturvakysymyksissä tai työttömyyskassan kanssa asioimisessa. Luottamusmiehet ovat työpaikkojen helmiä, jotka ovat läsnä ja tavoitettavissa työpaikoilla. Vaikeiden ja kenties uusien asioiden äärellä on helpottavaa, kun on tuttu ihminen kenen puoleen kääntyä, kun apua tarvitaan.

Luottamusmiehen panos on merkittävä, kun työpaikoilla on jouduttu miettimään koronatilanteen vuoksi muuttuneita työolosuhteita ja työn tekemisen muotoja. Toisin kuin usein luullaan, monista tällaisista käytännön asioista voidaan helposti sopia paikallisesti työpaikoilla. Aidosti yhdessä sopimalla saadaan myös parhaita tuloksia ja toimivia ratkaisuja, joihin kaikki ovat sitoutuneet.

Luottamusmies työpaikalla ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Sitä varten työntekijöiden on kuuluttava ammattiliittoon. Liiton jäsenet valitsevat luottamusmiehen keskuudestaan edustajakseen. Hän on apu, turva ja tuki jäsenille. Hän on työpaikan supermies tai -nainen, joka jää tyynenä hetkenä kenties vähän varjoon, mutta kiitää paikalle, kun häntä tarvitaan.