Koronakriisi ei ole perunut kesälomia

Blogi 08.05.2020 08:15 Lehto Anu-Tuija
Lakimies Anu-Tuija Lehdon kasvokuva.

Moni asiantuntija on arvioinut, että koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia ruvetaan purkamaan jo ennen kesää. Pahimman epidemiavaiheen laannuttua ja rajoitusten poistuttua kasvu voi olla ripeää. Tällöin jokaista tarvitaan töihin eikä lomia voida pitää. 

Yrityksiä pitää kannatella epidemian yli. On siis hyvä olla valmiina töihin, kun rajoitukset puretaan. Lomakautta ei kuitenkaan ole muutettu koronan takia eikä lomia peruttu. Loman tarkoituksena on turvata työntekijälle mahdollisuus levätä ja palautua töistä. Työntekijällä on aina oikeus lomaan.

Jos työntekijöitä joudutaan lomauttamaan, viisas työnantaja huolehtii siitä, että kesälomat pidetään ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana. Jos työnantajan mielestä lomille ei ole aikaa, vuosilomalaki ja työehtosopimukset antavat paljon erilaisia mahdollisuuksia lomien joustavasta sopimisesta. Työehtosopimuksessa on voitu sopia esimerkiksi loman siirtämismahdollisuudesta lomakauden ulkopuolelle tai vuosilomapalkan maksamisesta normaalina palkkapäivänä. Lomarahan maksamisesta voi olla mahdollista sopia paikallisesti. Myös vuosiloman pitämisessä sopimukset syntyvät työpaikoilla, joissa työilmapiiri on hyvä ja kaikki ovat valmiita joustamaan.

Lomakausi ei ole muuttunut poikkeusolojen myötä

Ennen vuosiloman määräämistä työnantajan on tiedusteltava, milloin työntekijä haluaa pitää lomansa. Loma on pyrittävä antamaan työntekijän haluamana ajankohtana. Lomia määrättäessä työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti eikä ketään saa syrjiä. Niillä, jotka tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä ovat ansainneet kesäloman, on oikeus pitää lomansa lomakautena. Lomakausi on alkanut koronaviruksesta huolimatta vapun jälkeen ja päättyy syyskuun lopussa. Ainoastaan terveydenhuollon, sosiaali- ja pelastustoimen sekä hätäkeskustoiminnan työntekijöiden kohdalla eduskunta on hyväksynyt määräaikaisen poikkeuksen, jonka mukaan kesälomia voidaan lykätä myöhempään ajankohtaan. Muilla on oikeus saada lomansa vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaan. Loman ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle kuukautta aikaisemmin tai viimeistään kaksi viikkoa ennen sen alkamista ja lomapalkka maksettava ennen loman alkua. 

Loman pilkkomiseen tarvitaan työntekijän suostumus

Moni luulee, että työntekijällä on oikeus pitää kesällä vain kaksi viikkoa lomaa yhtäjaksoisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Työntekijällä on oikeus pitää koko neljän viikon kesäloma yhtäjaksoisena. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia loman jakamisesta siltä osin kuin se ylittää kaksi viikkoa, mutta jakaminen edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta. Ilman työntekijän suostumusta työnantaja voi pilkkoa yli kahden viikon loman vain, jos se on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi. Loman pilkkomista ei oikeuta esimerkiksi työvoiman puute tai kiireinen kesäsesonki. Myös loman perumiseen tarvitaan työntekijän suostumus. 

Sopimiseen tarvitaan kykyä, halua ja luottamusta. Työntekijöiden on hyvä muistaa, että pakko ei ole sopia. Vuosilomalaki ja työehtosopimus takaavat työntekijälle aina vähimmäisoikeudet, joista on oikeus pitää kiinni.