Korkeakoulujen uusi hakujärjestelmä tasa-arvoiseksi – amiksien jatko-opinnot eivät saa lykkääntyä 

Blogi 20.02.2020 10:05 Rantila Tuula
Tuula Rantila

Korkeakoulut pyrkivät uusimaan hakujärjestelmäänsä tarkoituksenaan saada siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluun sujuvammaksi. Ensimmäistä kertaa myös ammattikoulun arvosanoilla voi omassa kiintiössä hakea ammattikorkeakouluun. 

Ennen amislaisten arvosanoilla ei ollut merkitystä, sillä ammattikoululaiset menivät korkeakouluun aina pääsykokeen kautta. Nyt korkeakouluhaku-uudistuksen myötä yo-arvosanoilla ja amislaisten päättötodistuksien arvosanoilla haetaan ammattikorkeakouluun.

Opinto-ohjaajat ovat nyt huomanneet Koski-palvelussa ongelman, joka asettaa ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat ja lukiolaiset keskenään eriarvoiseen asemaan jatko-opintojen aloittamisen suhteen. Koski-palvelu on tietovarasto, jonne koulutuksen järjestäjät tallentavat valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja.

Ongelmana on se, että vaikka arvosanatiedot ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilta pitää olla Koski-palvelussa samaan aikaan kuin lukiosta valmistuvienkin, niin ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opintojen pitäisi päättyä lukiota aiemmin.

Tästä ajankohdan eroavaisuudesta seuraa monia ongelmia amiksille. Yksi niistä on se, että he eivät voi hakea samana keväänä kun valmistuvat jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin. Jos valmistumispäivämäärää aikaistetaan, ei ole itsestään selvää, että koulutuksen järjestäjä aikaistaa valmistumispäiviä, sillä aikaistaminen voi vaikuttaa koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen.

Monet ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista saavat opintotukea. Jos opiskellaan opintotuen turvin ja valmistumispäivää muutetaan, niin se vaikuttaa opintotukeen. Puolikkaille kuukausille Kela ei myönnä opintotukea. Lukioista valmistuvat saavat tukea valmistumiseensa saakka.

Nyt olisi tärkeää, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden todistusten arvosanat ehtisivät valmistumiskevään ammattikorkeahakuun ja amisten valmistumispäivä olisi sama kuin lukioiden. Tämä on helposti toteutettavissa. Näin voitaisiin varmistaa sekä lukiolaisille että amiksille tasa-arvoinen lähtökohta jatko-opintojen aloittamiseen.