Jäykkä laki estää isien vanhempainvapaat

Blogi 12.09.2016 10:02 Kaukoranta Ilkka
Kasvokuva Ilkka Kaukorannasta

Hyvin harva isä jää muille perhevapaille kuin isyysvapaille. Vanhempainrahasta isät käyttävät vain 1,7 prosenttia.

Vanhempainrahan epätasainen käyttö ei johdu isien haluttomuudesta jäädä kotiin hoitamaan lasta, vaan joustamattomasta perhevapaajärjestelmästä.
Nykyisessä etuusjärjestelmässä vanhempainrahat on käytettävä välittömästi äitiysrahan jälkeen. Vanhempainrahat loppuvat, kun lapsi on noin yhdeksän kuukautta, jolloin niitä ehtii käyttää vain se vanhempi, joka on sitä ennen kotona.

Mistä sukupuolten välinen ero johtuu? Kaukoranta selventää asiaa PiktoChartissa.

Useimmiten perheen mielestä on luontevinta, että synnyttänyt ja imettävä äiti on kotona ensin. Ensisynnyttäjä-äideistä 99 prosenttia hoitaa lastaan ilman pidempää taukoa yli kymmenen kuukautta (Haataja ja Juutilainen, 2014). Tällöin isä ei ehdi käyttää vanhempainrahaa, koska vanhempainrahakausi on päättynyt ennen kuin äiti palaa töihin.

Vanhempainrahakauden jälkeen isän vaihtoehdoksi jää lyhyen isyysvapaan lisäksi vain hoitovapaa kotihoidon tuella. Jos isän palkka on äidin palkkaa suurempi, isän jääminen kotihoidon tuelle ei välttämättä ole perheelle taloudellisesti mahdollista tai ainakaan järkevää.

Näin siis vanhempainrahan käytön jäykkyys johtaa siihen, että isä ei ehdi käyttää vanhempainrahaa, ja sukupuolten palkkaerot puolestaan siihen, että isä ei jää kotiin myöskään kotihoidon tuella.

SAK:n mallissa isällekin vanhempainrahoja

Hallitus päätti syyskuussa äitien työnantajille maksettavasta 2 500 euron kertakorvauksesta, jonka tarkoitus on hyvä. Tasa-arvon edistäminen edellyttäisi kuitenkin perhevapaiden uudistamista.

SAK:n ehdottamassa perhevapaamallissa vanhempainrahat olisivat joustavasti käytettävissä, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Äiti voisi omien vanhempainrahapäivien jatkoksi olla hoitorahalla, jolloin isä voisi käyttää omat vanhempainrahansa silloin, kun se perheelle sopii.

Uudistus siis sallisi vanhempainrahojen tasaisen käytön esimerkiksi niin, että äiti on ensin vaikkapa vuoden kotona vanhempain- ja hoitorahalla. Sen jälkeen isä voisi käyttää omat kuusi kuukautta vanhempainrahaa.

Uudistus ei vaadi lisärahaa

Perhevapaiden uudistamisessa kyse ei ole lisärahasta. Uudistus olisi kustannusneutraali uudistus, joka tukisi sukupuolten tasa-arvoa, erilaisten perheiden yhdenvertaisuutta ja työn ja perheen joustavaa yhteensovittamista.

Ilkka Kaukoranta
Ekonomisti, SAK
@ikaukora