Hallituksen irtisanomisesitys antaa työnantajalle yksinoikeuden päättää, milloin luottamus työntekijään horjuu

Blogi 19.09.2018 14:55 Kokko Ismo
SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko

Syksyn tiukimmaksi työmarkkinakysymykseksi on noussut kiista irtisanomissuojan heikentämisestä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus ilmoitti kevään kehysriihessään, että he valmistelevat työsopimuslain muutoksen, jonka tarkoituksen on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä mainittujen yritysten osalta. Muutoksen tarvetta perusteltiin tuolloin sen työllisyyttä edistävillä vaikutuksilla. Sittemmin asiantuntijoiden lausunnoista on käynyt ilmi, että niitä ei juurikaan ole, eikä edes voida varmuudella sanoa minkä suuntaisia ne ovat.

SAK on vastustanut lakimuutosta alusta asti. Tästä syystä meidät on julkisuudessa leimattu etujärjestönä milloin vastuuttomiksi, milloin vääristeleviksi ja milloin sairaiksi. 

Me vastustamme hallituksen esitystä siksi, että se on väärin pienissä yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä kohtaan. 

Esityksen ytimessä ovat hallituksen lakiehdotusta koskevaan muistioon kirjatut ajatukset, joiden mukaan irtisanomisperusteena pidettäisiin vähäisempää työvelvoitteen rikkomista tai käytöstä, joka horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan ja työyhteisön toimintaa.

Kovin abstrakteja ajatuksia siis, eikä niitä voida millään järkevällä keinolla mitata objektiivisesti. Hallituksen esityksessä ei edes yritetä määritellä, mitä ne käytännössä tarkoittavat, vaan irtisanomisperusteen kohtuullisuus ja -laillisuus jätetään tulevaisuudessa tuomioistuimissa saatavien tuomioiden varaan.

Esityksellä avataan ovi mahdollisuudelle irtisanoa tai varoittaa ihmisiä oman mielen mukaan, silloin kun luottamussuhde työnantajan mielestä horjuu 

Samasta syystä esitystä voi hyvällä syyllä nimittää pärstäkertoimen mukaan tapahtuvaksi irtisanomiseksi. Työpaikan ongelmat voivat johtua monista eri tekijöistä, myös yrittäjästä itsestään. Esityksellä avataan ovi mahdollisuudelle irtisanoa tai varoittaa ihmisiä oman mielen mukaan, silloin kun luottamussuhde työnantajan mielestä horjuu. 

Jokainen, joka on osallistunut tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtäviä irtisanomisia koskeviin yt-neuvotteluihin, tietää että irtisanottavat henkilöt valitaan valitettavan usein pärstäkertoimen perusteella.  

Nyt sama menettely halutaan tuoda henkilöperusteiseen irtisanomiseen. Sitä me emme voi pienten yritysten työntekijöille hyväksyä.