Hallituksella on vielä pari kuukautta aikaa lunastaa lupauksensa

Blogi 08.09.2022 14:16 Lehto Anu-Tuija
Lakimies Anu-Tuija Lehdon kasvokuva.

Sanna Marinin hallituksen ohjelman yksi alaotsikoista on luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi. Tämän otsikon alla todetaan muun muassa, että hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. 

Edelleen todetaan, että hallitus aikoo kunnianhimoisesti parantaa tasa-arvoa. Erityinen huomio on työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamisessa. Konkreettisina keinoina ovat muun muassa palkka-avoimuuden lisääminen ja syrjinnän ehkäisy.  

Perhevapaauudistus on toteutettu kuluneella hallituskaudella. Kiitos siitä! Mutta entä syrjinnän ehkäisy ja palkka-avoimuuden lisääminen? Kumpikaan näistä ei ole edennyt. 

Hallitusohjelmassa todetaan tymäkästi, että lainsäädäntöä täsmennetään niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Asiaa pohtinut työryhmä totesi kuitenkin tammikuussa enemmistöpäätöksellä, että kohtaa ei toteuteta, koska se olisi kaksinkertaista sääntelyä.  

Ainakin minulle työryhmän jäsenenä jäi epäselväksi, miksi kohdan toteuttaminen olisi nyt kiellettyä tai tarpeetonta kaksinkertaista sääntelyä, kun se ei sitä hallitusohjelmaa laadittaessakaan ollut. 

Sama asia näyttää jääneen epäselväksi myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. Se nimittäin edellytti elokuussa tasa-arvovaltuutetun kertomusta arvioidessaan, että hallitus laatii mahdollisimman pikaisesti tarvittavat täsmennykset ja lisäykset lainsäädäntöön määräaikaisissa ja vaihtelevan työajan työsuhteissa (ns. nollatuntisopimukset) työskentelevien raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäisemiseksi. 

Palkka-avoimuudesta hallitusohjelmassa todetaan, että perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. 

Saimme elokuussa vain tiedotteen, jonka mukaan lakiesitystä palkka-avoimuuden lisäämisestä ei anneta. 

Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin luvataan puuttua nykyistä tiukemmin. Hallitusohjelman mukaan tasa-arvolakiin lisätään henkilöstön, henkilöstönedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään. Tässäkin kirjauksessa on jämptisti todettu, että lakimuutoksia tehdään. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Saimme elokuussa vain tiedotteen, jonka mukaan lakiesitystä palkka-avoimuuden lisäämisestä ei anneta. 

Peruspalveluministerinä Juha Sipilän hallituksessa olleessaan nykyinen valtiovarainministeri Annika Saarikko piti STTK:n naistenpäivän tilaisuudessa valtavan hienon puheen tasa-arvon edistämisestä. Saarikon aloitteesta ryhdyttiin selvittämään palkka-avoimuuden lisäämistä. Tämä työ on ollut palkka-avoimuutta pohtineen työryhmän työn ja edelleen lausunnolla olleen hallituksen esitysluonnoksen pohjana. 

Vielä on pari kuukautta aikaa antaa hallituksen esitykset eduskunnalle. Marinin hallitusohjelmakirjaukset on syytä saada päätökseen pikaisesti.