Ekologinen siirtymä on tehtävä myös työntekijöille oikeudenmukaisesti

Blogi 17.01.2023 10:41 Eloranta Jarkko
Jarkko Eloranta

Ilmaston globaali lämpeneminen pitää saada pysäytettyä 1,5 asteeseen, jotta siitä ei tulisi enää suurempaa uhkaa meille ja seuraaville sukupolville. Jo nyt ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan ja välillisesti ihmisten elinolosuhteisiin sekä työntekijöiden arkeen ja työhön. Fossiilisista polttoaineista riippuvasta talousjärjestelmästä irtautuminen edellyttää muutoksia niin yritysten liiketoimintamalleissa, teknologioiden ja materiaalien käytössä, energiajärjestelmissä ja myytävissä tuotteissa.

Oikeudenmukainen ekologinen siirtymä varmistaa sen, että päästötön yhteiskunta ei heikennä työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloa. Tämä onnistuu parhaiten, kun työntekijät ja heidän ammattiliittonsa ovat sekä suunnittelemassa ilmastotoimia että tekemässä ilmastotyötä yhdessä työnantajien ja muiden sidosryhmien, valtion ja kuntien kanssa.

On erittäin tärkeää arvioida ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen vaikutukset työllisyyteen ja työntekijöiden osaamistarpeisiin sekä kansallisissa ilmasto- ja energiasuunnitelmissa että toimialakohtaisissa hiilineutraalisuustiekartoissa. Koska asiaa ei oltu Suomessa juurikaan selvitelty vuoteen 2019 mennessä, kartoitimme asiaa itse. Ammattiliittojen asiantuntijahaastatteluista selvisi mm., että ilmastotoimet eivät juurikaan vähennä työn kokonaismäärää, mikäli ne toimeenpannaan hallitusti. 

Työntekijät ammattiliittoineen mukaan suunnittelemaan ilmastotoimia ja tekemään ilmastotyötä yhdessä työnantajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tiukentuvat päästövähennystavoitteet aiheuttavat kuitenkin monilla aloilla huolta kilpailukyvyn ja työpaikkojen säilymisestä. Työn siirtyminen toimialojen välillä ja sisällä työtehtävästä toiseen lisää selkeästi tarvetta työntekijöiden osaamisen päivittämiseen. Valitettavasti ilmastotoimien vaikutukset työllisyyteen ja osaamistarpeiden muutoksiin sekä niiden laajuus ovat edelleen hämärän peitossa.

Muun muassa näistä syistä SAK, PAM, JHL, Teollisuusliitto, SEL ja PAU ovat mukana Finnwatchin koordinoimassa Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjassa, jossa vaadimme, että poliitikot ja hallinto toteuttavat ekologisen siirtymän oikeudenmukaisesti.  Kampanja esittelee oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet ja kannustaa kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan niihin. Periaatteet on laadittu yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa, ja ne on allekirjoittanut tässä vaiheessa yli 60 suomalaista järjestöä. 

Kampanjaan voi tulla edelleen mukaan. Tervetuloa varmistamaan kanssamme, että ilmastotoimet toteutetaan Suomessa ja globaalisti oikeudenmukaisesti.