Ay-liike ei pelkää robotteja

Blogi 15.12.2017 09:30 Kokko Ismo
SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko

Teknologian kehittyminen on aina muuttanut työelämän rakenteita, vähentänyt suorittavan työn määrää ja samalla luonut uusia ammattiryhmiä katoavien tilalle. Näin tapahtuu myös parhaillaan käynnissä olevassa neljännessä teollisessa vallankumouksessa, joka perustuu pitkälti digitalisaatioon sekä robottien nopeaan laadulliseen kehittymiseen ja määrän kasvuun. Jotta varmistamme uusien työpaikkojen syntymisen Suomeen, on meidän tavoiteltava paikkaa teknologian kehityksen kärjessä ja robottien maksimaalisessa hyödyntämisessä.

Robotisaatio näkyy teollisuusrobottien lisäksi palvelusektorilla. Uusi teknologia on tuomassa markkinoille uuden robottisukupolven, cobotit. Ne ovat palvelurobotteja, jotka on suunniteltu toimimaan yhteistyössä ihmisten kanssa tai työskentelemään itsenäisesti esimerkiksi teollisuuden palveluksessa. Parhaimmillaan cobotit helpottavat fyysisesti vaativaa työtä ja poistavat esimerkiksi hankalia työasentoja ja -tapoja.

Pidemmällä aikajänteellä robotiikassa on suuri potentiaali parantaa työn tuottavuutta. Työn tuottavuuden kautta on puolestaan mahdollisuus parantaa esimerkiksi matalapalkkaisten työntekijöiden asemaa.

Mikäli työn tuottavuus kehittyy robottien avulla suotuisasti, pitäisi sen tuoda liikkumavaraa myös palkanmaksun suhteen. Esimerkiksi hoivapalveluissa, joissa ehdottomasti tarvitaan edelleen ihmistä, voidaan palveluroboteilla helpottaa rutiineja ja samalla keskittyä paremmin asiakkaaseen. Kehitys voi siis hyödyttää kaikkia osapuolia.

Vievätkö robotit työpaikkoja?

Ay-liikkeessä törmäämme nykyään melkeinpä viikoittain kysymykseen, pelkäämmekö robottien vievän työpaikat. Ja pitäisikö meidän pidättäytyä työehtojen parantamisvaatimuksista työpaikkojen menettämisen pelossa?

Rehellinen vastaus on, että varmasti robotit vievät työpaikkoja. Uskon kuitenkin vahvasti, että Suomen kaltaisessa taloudessa ne luovat uusia vielä enemmän. Robotisaatio avaa yrityksille – ja myös julkiselle sektorille – uusia mahdollisuuksia lisätä tuotantoaan joustavasti. Lisäksi se mahdollistaa nopeamman reagoinnin kulutuskysynnän muutoksiin.

Jos investoimme edistyneempään teknologiaan, on kohtuullista olettaa investointien lisäävän samalla korkeamman tuottavuuden työpaikkoja. Koska maallamme on hyvä teknologinen pohja, on loogista olettaa robotiikan luovan Suomeen suhteessa enemmän työpaikkoja kuin muualle.

Tarvitsemme rohkeaa asennetta

Ay-liikkeen kannattaa suhtautua robottien tuloon myönteisesti. Meidän pitää olla mukana kehityksessä ja ohjata sitä suuntaan, jossa työntekijän näkökulma ei jää piiloon. Teknologian edistystä koskevaan keskusteluun on otettava aktiivisesti osaa: emme voi katsella sivusta, kun tulevaisuuden työtä luodaan. Meidän on pidettävä huolta siitä, että kaikki tuotantoketjussa työskentelevät pääsevät kehittämään osaamistaan, eivät pelkästään huippuyksiköiden toimijat.

Oma kokonaisuutensa robotisaatiokeskustelussa on työaika. Jos robotit tekevät perustyön, niin eikö sen pitäisi avata mahdollisuuksia työajan vähentämiselle ja työn uudelleen jakamiselle, jolloin yhä useammalla on mahdollisuus toimeentuloon työtä tekemällä? Meidän onkin haastettava muut yhteiskunnan tahot mukaan tähän keskusteluun.

Ismo Kokko
SAK:n työehtoasiantuntija
@kokkoismo