Arkioppiminen pitää saada näkyviin ja tunnustettua

Blogi 22.10.2020 10:00 Rantila Tuula
Tuula Rantila

Viisitoista vuotta takana myyjänä, kahdeksan vuotta urheiluosaston esimiehenä ja kymmenen vuotta siitä luottamusmiehenä. Näiden päälle ammattiosaston sihteerinä viisi vuotta ja tähän lisäksi vielä alueellisen Collieyhdistyksen puheenjohtajana kaksi kautta. Valtava määrä erilaista osaamista viidentoista vuoden aikana, mutta miten saada näkyväksi kaikki tämä osaaminen?

Osaaminen on hankittu kuvatussa tapauksessa hyvin eri tavoin. Ensin työelämässä, sitten järjestötoiminnassa ja vielä harrastuksissa. Nyt pitäisi selvittää millaista osaamista näistä on kertynyt ja miten tämän osaamisen voisi todistaa.

Miksi on tärkeää todistaa kertynyt osaaminen? Palkkausjärjestelmät ovat muuttuneet ja muuttumassa yhä enemmän osaamista painottaviksi. Tärkeää on myös, miten pystyy urallaan kehittymään ja etenemään. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja työura on kuin jana, jossa on yksi pätkä myyjäntyötä ja toinen pätkä osaston esimiehen työtä, mutta mitä sen jälkeen? 

Voi olla vaikeaa edes itse tunnistaa ja tunnustaa omaa osaamistaan, saati sanoittaa sitä. Suomalaisten itsetunto on usein sitä luokkaa, että sorrumme helposti vähättelemään itseämme: eihän tuo nyt ole mitään ja eihän minulla nyt mitään ihmeellistä osaamista ole – tämä on vain ihan tavallista arjen pyörittämistä.

Onneksi osaamisen tunnistamiseen on jo erilaisia välineitä ja niitä on tulossa lisää

Koski-palvelu on kansallinen opintosuoritus ja tutkintotietojen luovutuspalvelu, joka kokoaa eri tietovarannoissa olevat opintosuoritus- ja utkintotiedot kaikilta koulutusasteilta yhteen paikkaan. Palvelusta kansalaiset ja viranomaiset saavat keskitetysti tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmisteleva työryhmä työskenteli viime vuonna ja teki ehdotuksen, että lainsäädäntöä muutettaisiin siten, että vapaassa sivistystyössä saavutettu osaaminen voitaisiin viedä Koski-palveluun 1.8.2021 lähtien.

Digitaaliset osaamismerkit ovat työnalla. Niitä käytettäisiin tavallisessa arkioppimisessa tulleiden taitojen mittaamiseen sekä avaamaan työelämässä, järjestöissä ja harrastuksissa hankittua osaamista. Tällaista osaamista on voinut kertyä esimerkiksi luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna tai jonkin järjestön puheenjohtajana.

Vielä tarvitaan yhteiset kriteerit osaamiselle. Arvioiminen on erityisen tärkeää SAK:laisilla aloilla työskenteleville, joilla usein on keskimääräistä alhaisempi koulutustaso. 

Mitä hyötyä on arkioppimisesta?

Jos kaikki yllä kerrottu toteutuu, epämuodollinen osaaminen saisi virallisen tunnustuksen ja tekisi siitä vertailukelpoista sekä antaisi mahdollisuuden osaamisen hyväksi lukemiseen. 

Urapolut, uralla eteneminen, työllistyminen ja siirtyminen alalta toiselle helpottuisi. Kaikki osaaminen, myös ammattiyhdistysliikkeen parissa hankittu, tulisi näkyväksi osaksi koulutusjärjestelmää. Myös koulutuksen laatu ja vaikuttavuus paranisivat. Lisäksi opiskelijan oma, aktiivinen toiminta ja tekeminen tulisi näkyväksi.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on yksi osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön Jatkuvan oppimisen uudistusta. Siitä saat lisää tietoa tästä