Amikset kaipaavat lähiopetusta enemmän kuin työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Blogi 18.12.2019 10:16 Rantila Tuula
Tuula Rantila

Olitko koulussa hikari pänttääjä, nopsakka selviytyjä vai useasti väärinymmärretty lukihäiriöinen? Itse olin selkeästi nopsakka selviytyjä eli en nähnyt paljoa vaivaa läksyjen eteen. Kun vielä keskiarvo sattui juuri päättötodistuksessa nousemaan yli kahdeksaan, niin pääsy lukioonkin tapahtui ihan vahingossa. Amis oli tähtäimessä ja kunnianhimo kadoksissa, ja lopulta ajauduinkin lukioon.

Viime viikolla julkaistiin SAKKI ry:n ja Otus sr:n amisbarometri, josta käy ilmi, että 20 prosenttia vastaajista on miettinyt keskeyttämistä oppimisvaikeuksien vuoksi. Meikäläisen aikaan näitä vaikeuksia ei paljon noteerattu, vaan oppilasta pidettiin joko laiskana tai tyhmänä.

Onneksi aika on nyt toinen ja erilaiset oppijat huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin tärkeää, että ammattikouluissa on riittävästi henkilöstöä tukemassa ja neuvomassa oppilaita, jotka tarvitsevat tukea opiskeluun ja oman alan löytämiseen.

Ei ole oikein, että lukiolaisia ja amiksia kohdellaan eri tavoin. Lukiolaisilla on tarkat säännöt ja ohjeet esimerkiksi poissaolojen suhteen sekä selkeät lukujärjestykset. Näin pitäisi olla myös ammattikoulun puolella. Sen sijaan ammattikoulussa on etäopetuspäiviä sellaisillakin aloilla, joilla etätyön tekeminen ei tule olemaan mahdollista.

Opettajien ja ohjaajien läsnäolo on hyvin tärkeää. Jos vastuu jää pelkästään opiskelijalle, jää opiskeluaika hyvin vähäiseksi.

Amiksista merkittävä osa kaipaa lähiopetusta enemmän kuin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Amisbarometrissä todetaan myös, että halu saada oman alan lähiopetusta kasvaa iän myötä. Tämä perustuu siihen, että vanhemmat opiskelijat ovat varmempia alavalinnoistaan – ikä tuo varmuutta valintoihin.

Barometrin mukaan vain 58 prosentille ammatillisista opiskelijoista on tehty henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Neljännes opiskelijoista vastaa, ettei suunnitelmaa ole tehty, ja 17 prosenttia ei osaa sanoa.

Nykyään ja tulevaisuudessa kaikki tarvitsevat koulutusta sekä hyvät oppimisen taidot. Työelämä kehittyy ja muuttuu nopeasti ja työsuhteet ovat lyhempiä kuin ennen.

Amisbarometrista selviää myös, että yläkoulun aikaisten ystävien merkitys sille, mihin koulutukseen haetaan, on suurempi (49 %) kuin vanhempien (22 %) tai opinto-ohjaajien vaikutus (23 %). Barometrin mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 42 prosenttia on sitä mieltä, että oppivelvollisuus tulisi laajentaa koskemaan myös toisen asteen tutkintoa. 

Amisbarometriin 2019 osallistui 9 584 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa. Barometri on julkaistu myös vuosina 2015 ja 2017.