Aktiivinen aluevaltuutettu voi vaikuttaa vahvasti

Blogi 29.11.2021 18:00 Työläjärvi Riitta
Kasvokuva Riitta Työläjärvestä

Helsingin Sanomat arvioi 22. marraskuuta tulevien hyvinvointialueiden valtuutettujen päätösvaltaa rajalliseksi. Tammikuun aluevaaleihin valmistauduttaessa minä haluaisin ennemmin alleviivata uusien aluevaltuutettujen aktiivista roolia ja monipuolisia vaikutusmahdollisuuksia.

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päätöksentekijä, joka vastaa talouden ja toiminnan suunnittelusta, strategiasta ja muiden toimielinten asettamisesta. Sote-sektorin, pelastustoimen sekä tukitoimintojen palvelut ovat osa meidän kaikkien arkea, terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua.

Aluevaltuustojen päätöksillä ratkaistaan vuosittain yli 20 miljardin veroeurojen tehokas käyttäminen, eli keskimäärin liki 4000 euron palvelut meille jokaiselle vuosittain.

Ensimmäiset aluevaalit ovat kokoaan suuremmat.

Alueiden tulee rakentaa hyvä henkilöstöpolitiikka kaikille henkilöstöryhmille sekä kehittää uudenlaisia palvelumalleja, joilla vastataan väestön tarpeisiin nykyistä paremmin. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan valtion ja ministeriöiden suuntaan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuntien kanssa sekä järjestösektorin kanssa.

Aktiivisella aluevaltuutetulla on tässä lakisääteistä minimiä paljon suuremmat, itse asiassa lähes rajattomat toimintamahdollisuudet rakennettaessa aivan uusi hallinnon ja toiminnan taso. Parhaita malleja voidaan levittää muille alueille ja valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Ensimmäiset aluevaalit ovat kokoaan suuremmat. Niissä luodaan tulevaisuutta, vahvistetaan demokratiaa sekä ihmisten omia mahdollisuuksia lähiympäristönsä ja hyvinvointipalvelujensa kehittämiseen. Nyt tarvitaan viestintää, joka innostaa tulevia aluevaltuutettuja sekä kaikkia kansalaisia ottamaan aktiivinen rooli ja vaikuttamaan oman alueensa hyvinvointipalvelujen uudistamiseen.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 29.11.2021