Aktiivimalli kurittaa työttömiä

Blogi 11.04.2017 08:07 Haapakoski Jukka
Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski

Hallituksen kaavailema työttömyysturvan aktiivimalli tarkoittaa käytännössä työttömien työttömyysturvan leikkaamista. Aktiivisuus ei auta, kun työpaikkoja ja työllisyyspalveluja on liian vähän tarjolla.

Aktiivimalli tarkoittaa tätä: Jos työtön ei saa tarkastelujakson aikana lyhyitä työkeikkoja tai osallistu työllisyyspalveluihin, hän menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa eli 4,65 prosenttia työttömyysturvasta.

Aktiivimallin suunnitelleen työryhmän teesi on, että työttömillä ei ole nykyään riittävästi kannusteita työllistyä. Työryhmän mielestä tätä osoittaa työmarkkinoiden piristyminen ja samanaikainen työttömyyden keston pitkittyminen.

Työryhmän esittämissä tilastoissa kiinnitin erityisesti huomiota seuraaviin indikaattoreihin: Vuosien 2011–2016 välillä työttömyysjaksot ovat vähentyneet kuukautta kohti 75 000:sta 47 000:een jaksoon, kun avointen työpaikkojen määrä on samalla ajalla lisääntynyt vain noin 26 000:sta 36 000:een.

Tilastoja voidaan tulkita monella tavalla. On kuitenkin selvää, että kaikki työttömät eivät näillä luvuilla työllisty avoimille työmarkkinoille, vaikka yrittäisivätkin. Lisäksi julkisia työllisyyspalveluita ei ole tarjolla kaikille halukkaille.

Aktiivisuusasteella mitataan, kuinka moni työtön työnhakija on työllisyyspalvelujen piirissä. Helmikuussa aktiivisuusaste oli noin 27 prosenttia. Aktiivisuusasteen pitäisi olla huomattavasti korkeampi, jotta Sipilän hallitus voisi oikeutetusti väittää, että palveluihin osallistumalla työtön voi osoittaa omaa aktiivisuuttaan ja välttää työttömyysturvansa leikkaamisen!

Hallitus on leikannut työllisyyspalveluja kovalla kädellä. Erityisesti leikkauksia on tehty kolmannella sektorilla ja osa toimipaikoista on joutunut kokonaan lopettamaan määrärahojen vähennyttyä.

Pitkäaikaistyöttömyys on ennätyskorkealla, ja se on suuri yhteiskunnallinen taakka kaikilla mittareilla mitattuna. Hallituksen on nyt aika investoida työllisyyspalveluihin ja lopettaa työttömyysturvan leikkaukset ja työttömien syyllistäminen!

Jukka Haapakoski

Kirjoittaja on Työttömien Keskusjärjestön (entiseltä nimeltään Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö) toiminnanjohtaja