Työterveyshuolto ja seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, helmikuu 2018

Lähes kaikki paneeliin haastatellut luottamushenkilöt (99%) kertovat, että työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Kahdella kolmesta vastaajasta (72%) työterveyshuoltoon kuuluu myös sairaanhoito. Eniten puutteita työterveyshuollossa on pienillä työpaikoilla.

Reilu puolet (54%) luottamushenkilöistä kertoo, että työpaikalla on olemassa ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Hieman useampi kuin joka kymmenes (13%) kertoo, että työpaikalla on tullut esiin seksuaalista häirintää viimeisen 12 kuukauden aikana. Noin puolet luottamushenkilöistä (49%) on sitä mieltä, että häirintään on puututtu asianmukaisesti. Miehet (54%) kokevat näin naisia (41%) useammin.