Koulutus ja osaaminen SAK:n aloilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, maaliskuu 2024

Työntekijöiden osaamista haastavat muun muassa digitalisaatio ja vihreä siirtymä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä yli puolet (56 %) arvioi tuoreessa kyselyssä, että työpaikalla on henkilöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta selvitäkseen edes nykyisistä työtehtävistään. Kaksi kolmesta (68 %) luottamushenkilöstä on sitä mieltä, että lisäkoulutuksen tarve koskee kaikenikäisiä työntekijöitä.

SAK:n kyselyssä vain puolet (50 %) luottamushenkilöistä kertoo, että kehityskeskusteluissa käydään läpi työntekijän osaamistarpeita. Lisäksi vain reilu kolmannes (39 %) vastanneista sanoo, että työpaikalla on tehty osaamiskartoitus viimeisen kolmen vuoden aikana.