Työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla 2021

SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokakuu 2021

Useat työnantajat käyttävät työssäoppijoita korvatakseen vakituista työvoimaa. SAK:n kyselyn mukaan niiden työpaikkojen luottamushenkilöistä, joissa työssäoppijoita käytetään, yli puolet (54 %) kertoo työpaikallaan tehtävän näin joskus tai säännöllisesti.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi 673 SAK:laisilla aloilla toimivaa luottamusmiestä ja työsuojeluvastaavaa lokakuussa 2021. Jos vastaaja vastasi ensimmäiseen kysymykseen Ei tai En osaa sanoa, hänelle ei esitetty muita kysymyksiä.