SAK:n jäsentutkimus 2024

SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukset ja yhteiskunnalliset asenteet

Tässä tutkimuksessa olemme tarkastelleet laajasti SAK:n nais- ja miesvaltaisten alojen vastaajien arvioita työelämästä ja elämän arvoista. Kysyimme mielipidettä yhteensä 55:ssä eri asiassa. Tarkasteltavana olevista asioista lähes 90 prosenttia on sellaisia, joissa ei havaittu juurikaan mielipide-eroja nais- ja miesvaltaisten alojen välillä.

Suuri osa vastaajista odottaa työltä työturvallisuutta ja hyvää työporukkaa. Monen odotukset kohdistuvat myös työpaikan jatkuvuuteen ja siihen, että esimies on helposti lähestyttävä.

Tutkimus perustuu Verianin puhelimitse keräämään aineistoon (n=1203) ammattiliittojen työssäkäyvistä jäsenistä. Aineisto kerättiin heinä- ja elokuussa 2023. Se edustaa liittojen työssäkäyvää jäsenkuntaa toimialan, sukupuolen ja iän mukaan.