SAK:n Työolobarometri 2022

Haastattelututkimus SAK:laisten työntekijöiden kokemuksista ja näkemyksistä liittyen työhön ja sen järjestelyihin.

SAK:n työolobarometrin mukaan korona-aikana kärsivät erityisesti työntekijöiden kehittymismahdollisuudet, vaikka pääsääntöisesti työelämän laatu on parantunut.

Kaksi vuotta sitten juuri ennen koronapandemian alkamista lähes kaksi kolmesta (65 %) SAK:n liittojen työssäkäyvästä vastaajasta arvioi, että työnantaja huolehtii hyvin kehittymismahdollisuuksista. Vastaava tilanne oli viime keväänä enää joka toisella (52 %). Myös työnantajan tarjoamaan koulutukseen osallistuneiden osuus laski peräti 20 prosenttiyksikköä 58 prosentista 38 prosenttiin.