SAK:n työolobarometri 2018

SAK:n työolobarometrin mukaan työntekijöiden tyytymättömyys mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman työnsä järjestämiseen on lisääntynyt.

Vuonna 2018 työolobarometriin vastanneista SAK:laisten liittojen jäsenistä aiempaa useampi on tyytymättömätön mahdollisuuksiinsa vaikuttaa etenkin siihen, miten työt työntekijöiden kesken jaetaan sekä missä järjestyksessä, missä tahdissa ja millä menetelmillä niitä tehdään.

Työolobarometri tarkastelee myös SAK:laisilla aloilla työskentelevien työntekijöiden työaikajoustoja, tuloeroja ja koulutusmahdollisuuksia sekä väkivallan uhkaa, syrjintää ja teknologian vaikutusta työhön. Työolobarometrissä on mukana myös SAK:n hyvän työn mittari.