Kiky-sopimuksen mukaisen työajan pidennyksen toteutuminen SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, elokuu 2019

Paneelin luottamushenkilöistä 64 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on pidennetty työaikaa 24 tuntia palkatta. 27 prosentin mukaan työaikaa ei ole pidennetty ja 9 prosenttia kertoo, että työaikaa on pidennetty ja siitä on maksettu normaalit korvaukset.

Kun vastaajista poistetaan ne luottamushenkilöt, joiden liitto ei ole mukana kikyssä, vastaavat luvut ovat

  • 70 %: työajan pidennys palkatta
  • 20 %: työaikaa ei ole pidennetty
  • 10 %: on maksettu korvaus.

Kysely tehtiin elokuussa 2019 ja siihen vastasi 894 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.